Advanced

Vårdnad, boende och umgänge ur ett barnrättsperspektiv

Ipsen, Anita (2003)
Department of Law
Abstract
Regleringen i föräldrabalkens kapitel 6, om vårdnad, boende och umgänge genomgick en reformering 1998. Vi fick då i svensk lagstiftning en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid tillämpningen av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. För att i vissa fall kunna utröna vad som i det specifika fallet är att anse som barnets bästa har också barnet fått en lagstadgad rätt att komma till tals för att framföra sin åsikt. Varje barn har både enligt Barnkonventionen och nationell lag rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. En god och nära kontakt med båda föräldrarna är att eftersträva. Syftet med att eftersträva gemensam vårdnad så länge det är till barnets bästa, är just att upprätthålla en god... (More)
Regleringen i föräldrabalkens kapitel 6, om vårdnad, boende och umgänge genomgick en reformering 1998. Vi fick då i svensk lagstiftning en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid tillämpningen av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. För att i vissa fall kunna utröna vad som i det specifika fallet är att anse som barnets bästa har också barnet fått en lagstadgad rätt att komma till tals för att framföra sin åsikt. Varje barn har både enligt Barnkonventionen och nationell lag rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. En god och nära kontakt med båda föräldrarna är att eftersträva. Syftet med att eftersträva gemensam vårdnad så länge det är till barnets bästa, är just att upprätthålla en god och nära kontakt mellan barnet och båda föräldrarna. Den gällande nationella lagstiftningen rörande vårdnad, boende och umgänge presenteras i uppsatsen. Jag redogör också för praxis, för att ge en rikare och bredare förståelse för regleringens tillämpning. Barnets bästa, barnets rätt till båda sina föräldrar och barnets rätt att komma till tals, är rättigheter som framkommer både i nationell lagstiftning och i internationella konventioner såsom Barnkonventionen. Regleringen om barnets rättigheter presenteras ur båda dessa perspektiv. Då Barnkonventionen är ytterst central i sammanhanget ger uppsatsen också en allmän presentation av denna, liksom av Europarådskonventionen som också har betydelse i sammanhanget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ipsen, Anita
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1558538
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558538,
 abstract   = {Regleringen i föräldrabalkens kapitel 6, om vårdnad, boende och umgänge genomgick en reformering 1998. Vi fick då i svensk lagstiftning en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid tillämpningen av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. För att i vissa fall kunna utröna vad som i det specifika fallet är att anse som barnets bästa har också barnet fått en lagstadgad rätt att komma till tals för att framföra sin åsikt. Varje barn har både enligt Barnkonventionen och nationell lag rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. En god och nära kontakt med båda föräldrarna är att eftersträva. Syftet med att eftersträva gemensam vårdnad så länge det är till barnets bästa, är just att upprätthålla en god och nära kontakt mellan barnet och båda föräldrarna. Den gällande nationella lagstiftningen rörande vårdnad, boende och umgänge presenteras i uppsatsen. Jag redogör också för praxis, för att ge en rikare och bredare förståelse för regleringens tillämpning. Barnets bästa, barnets rätt till båda sina föräldrar och barnets rätt att komma till tals, är rättigheter som framkommer både i nationell lagstiftning och i internationella konventioner såsom Barnkonventionen. Regleringen om barnets rättigheter presenteras ur båda dessa perspektiv. Då Barnkonventionen är ytterst central i sammanhanget ger uppsatsen också en allmän presentation av denna, liksom av Europarådskonventionen som också har betydelse i sammanhanget.},
 author    = {Ipsen, Anita},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnad, boende och umgänge ur ett barnrättsperspektiv},
 year     = {2003},
}