Advanced

Om bevisbördans placering vid entreprenörens åsidosättande av lojalitetsplikten i AB 04 6:10

Israelsson, Anna (2006)
Department of Law
Abstract
Det anges i AB 04 kapitel 6 § 10 p.1 att entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Avtalsvillkoret är formulerat som en lojalitetsplikt för entreprenören gentemot beställaren. För att visa att kontraktsbrott föreligger räcker det inte med att enbart visa att kostnaderna blivit för höga. Det krävs mer för att villkoret skall kunna tillämpas, men det framgår inte av själva avtalsvillkorets lydelse. Förutom kontraktsbrott krävs även vårdslöshet, försummelse eller uppsåt. Att detta krävs går inte att utläsa ur klausulens text eller ur de till AB 04 särskilt skrivna kommentarerna. Det följer av Lindahls bok Entreprenad AB 92. Bevisbördan har placerats på beställaren som måste... (More)
Det anges i AB 04 kapitel 6 § 10 p.1 att entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Avtalsvillkoret är formulerat som en lojalitetsplikt för entreprenören gentemot beställaren. För att visa att kontraktsbrott föreligger räcker det inte med att enbart visa att kostnaderna blivit för höga. Det krävs mer för att villkoret skall kunna tillämpas, men det framgår inte av själva avtalsvillkorets lydelse. Förutom kontraktsbrott krävs även vårdslöshet, försummelse eller uppsåt. Att detta krävs går inte att utläsa ur klausulens text eller ur de till AB 04 särskilt skrivna kommentarerna. Det följer av Lindahls bok Entreprenad AB 92. Bevisbördan har placerats på beställaren som måste visa att kontraktsbrottet skett av vårdslöshet, försummelse eller med uppsåt. I avtalstexten finns inte angivet var bevisbördan för kontraktsbrott skall placeras. Det som till synes är en lojalitetsplikt för entreprenören är ett avtalsvillkor som innebär att bevisbördan för den underförstådda och förutsatta vårdslösheten placerats på beställaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Israelsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Civilrätt; oklassificerad, Processrätt
language
Swedish
id
1558565
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558565,
 abstract   = {Det anges i AB 04 kapitel 6 § 10 p.1 att entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Avtalsvillkoret är formulerat som en lojalitetsplikt för entreprenören gentemot beställaren. För att visa att kontraktsbrott föreligger räcker det inte med att enbart visa att kostnaderna blivit för höga. Det krävs mer för att villkoret skall kunna tillämpas, men det framgår inte av själva avtalsvillkorets lydelse. Förutom kontraktsbrott krävs även vårdslöshet, försummelse eller uppsåt. Att detta krävs går inte att utläsa ur klausulens text eller ur de till AB 04 särskilt skrivna kommentarerna. Det följer av Lindahls bok Entreprenad AB 92. Bevisbördan har placerats på beställaren som måste visa att kontraktsbrottet skett av vårdslöshet, försummelse eller med uppsåt. I avtalstexten finns inte angivet var bevisbördan för kontraktsbrott skall placeras. Det som till synes är en lojalitetsplikt för entreprenören är ett avtalsvillkor som innebär att bevisbördan för den underförstådda och förutsatta vårdslösheten placerats på beställaren.},
 author    = {Israelsson, Anna},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Civilrätt; oklassificerad,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om bevisbördans placering vid entreprenörens åsidosättande av lojalitetsplikten i AB 04 6:10},
 year     = {2006},
}