Advanced

Internetauktioners ansvar för de objekt som säljs via tjänsten -särskilt om Internetauktionen Tradera

Jacobsson, Joel (2009)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar frågan om vilket ansvar en svensk Internetauktion har för de föremål som säljs genom dess webbplats. Denna frågeställning betraktas i framställningen mot en bakgrund av en utländsk rättsutveckling inom auktionsområdet. Uppsatsen utreder rättsläget med den svenska Internetauktionsaktören Tradera, som samtidigt är ett dotterbolag till den globala Internetauktionen eBay, som huvudsakligt exempelobjekt. Bakgrunden till detta upplägg är ett antal rättsprocesser som varumärkes-innehavare har bedrivit mot eBay i Europa och USA. Kärnan i dessa rättsfall har varit huruvida Internetauktionen kan hållas som ansvarig för försäljning av piratkopierade produkter via tjänsten, samt som följdfråga vem av parterna som måste lägga... (More)
Denna uppsats behandlar frågan om vilket ansvar en svensk Internetauktion har för de föremål som säljs genom dess webbplats. Denna frågeställning betraktas i framställningen mot en bakgrund av en utländsk rättsutveckling inom auktionsområdet. Uppsatsen utreder rättsläget med den svenska Internetauktionsaktören Tradera, som samtidigt är ett dotterbolag till den globala Internetauktionen eBay, som huvudsakligt exempelobjekt. Bakgrunden till detta upplägg är ett antal rättsprocesser som varumärkes-innehavare har bedrivit mot eBay i Europa och USA. Kärnan i dessa rättsfall har varit huruvida Internetauktionen kan hållas som ansvarig för försäljning av piratkopierade produkter via tjänsten, samt som följdfråga vem av parterna som måste lägga ner dyrbara resurser i att bevaka Internetauktionen efter intrångsgörande föremål. Domarna i dessa mål har visat sig utfalla olika, i favör för antingen eBay eller varumärkesinnehavarna. Som exempel kan här nämnas att det franska lyxproduktföretaget LVMH tilldelades ett skadestånd från eBay om närmare 40 miljoner Euro, då Internetauktionen inte ansågs ha skött sina förpliktelser i samband med auktionslistningarna. Med utgångspunkt i detta oklara rättsläge strävar uppsatsen efter att undersöka hur frågan om Internetauktioners ansvar bedöms ur perspektivet av en svensk Internetauktion enligt svensk rätt. I granskningen konstateras att Internetauktionen intar en annan roll än en traditionell auktionsförrättare och ska betraktas som en elektronisk anslagstavla snarare än en kommissionär. Som tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla prövas därefter ansvarsfrågan ur flera olika perspektiv, bl.a. med hänsyn till varumärkes-intrång, ansvarsregler för elektroniska anslagstavlor samt ur den särskilda ansvarsfrihet som mellanhänder kan åtnjuta vid e-handel. I slutsatserna konstateras att Internetauktioner har en viss uppsiktsplikt över tjänsten de tillhandahåller och därmed ett ansvar för vad som publiceras på webbplatsen. Det är dock i dagsläget oklart hur långt en sådan uppsiktsplikt sträcker sig och vad den innefattar. Vad som kan betraktas som ett aktivt handlande från Internetauktionen är ytterligare en fråga som får stor betydelse avseende ansvarsfrågan vid auktionering. Avslutningsvis förs därför ett resonemang kring hur dessa aspekter bör beaktas, oberoende av vem av parterna frågan berör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Joel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1558595
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558595,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar frågan om vilket ansvar en svensk Internetauktion har för de föremål som säljs genom dess webbplats. Denna frågeställning betraktas i framställningen mot en bakgrund av en utländsk rättsutveckling inom auktionsområdet. Uppsatsen utreder rättsläget med den svenska Internetauktionsaktören Tradera, som samtidigt är ett dotterbolag till den globala Internetauktionen eBay, som huvudsakligt exempelobjekt. Bakgrunden till detta upplägg är ett antal rättsprocesser som varumärkes-innehavare har bedrivit mot eBay i Europa och USA. Kärnan i dessa rättsfall har varit huruvida Internetauktionen kan hållas som ansvarig för försäljning av piratkopierade produkter via tjänsten, samt som följdfråga vem av parterna som måste lägga ner dyrbara resurser i att bevaka Internetauktionen efter intrångsgörande föremål. Domarna i dessa mål har visat sig utfalla olika, i favör för antingen eBay eller varumärkesinnehavarna. Som exempel kan här nämnas att det franska lyxproduktföretaget LVMH tilldelades ett skadestånd från eBay om närmare 40 miljoner Euro, då Internetauktionen inte ansågs ha skött sina förpliktelser i samband med auktionslistningarna. Med utgångspunkt i detta oklara rättsläge strävar uppsatsen efter att undersöka hur frågan om Internetauktioners ansvar bedöms ur perspektivet av en svensk Internetauktion enligt svensk rätt. I granskningen konstateras att Internetauktionen intar en annan roll än en traditionell auktionsförrättare och ska betraktas som en elektronisk anslagstavla snarare än en kommissionär. Som tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla prövas därefter ansvarsfrågan ur flera olika perspektiv, bl.a. med hänsyn till varumärkes-intrång, ansvarsregler för elektroniska anslagstavlor samt ur den särskilda ansvarsfrihet som mellanhänder kan åtnjuta vid e-handel. I slutsatserna konstateras att Internetauktioner har en viss uppsiktsplikt över tjänsten de tillhandahåller och därmed ett ansvar för vad som publiceras på webbplatsen. Det är dock i dagsläget oklart hur långt en sådan uppsiktsplikt sträcker sig och vad den innefattar. Vad som kan betraktas som ett aktivt handlande från Internetauktionen är ytterligare en fråga som får stor betydelse avseende ansvarsfrågan vid auktionering. Avslutningsvis förs därför ett resonemang kring hur dessa aspekter bör beaktas, oberoende av vem av parterna frågan berör.},
 author    = {Jacobsson, Joel},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetauktioners ansvar för de objekt som säljs via tjänsten -särskilt om Internetauktionen Tradera},
 year     = {2009},
}