Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skattereglerna på Guernsey betraktade ur ett skattekonkurrensperspektiv.

Jacobsson, Sara (2001)
Department of Law
Abstract
Skattekonkurrensen mellan världens stater har avsevärt intensifierats under de senaste åren. Idag har även många av de stora industrialiserade staterna infört förmånliga skatteregleringar vilket tidigare enbart var något som för-knippades med de så kallade skatteparadisen. Intensifieringen har medfört att konkurrensen har tagit sig allt mer illojala former vilket har uppmärk-sammats bland annat inom EU och OECD. Deras arbete kommer till uttryck i två rapporter där de fall som kan betecknas som skadlig skattekonkurrens försöker identifieras. Under år 2000 presenterade både EU och OECD en förteckning över de stater och beroende territorier som de ansåg uppfyllde kriterierna i deras respektive rapporter. Ett av de områden som betecknades... (More)
Skattekonkurrensen mellan världens stater har avsevärt intensifierats under de senaste åren. Idag har även många av de stora industrialiserade staterna infört förmånliga skatteregleringar vilket tidigare enbart var något som för-knippades med de så kallade skatteparadisen. Intensifieringen har medfört att konkurrensen har tagit sig allt mer illojala former vilket har uppmärk-sammats bland annat inom EU och OECD. Deras arbete kommer till uttryck i två rapporter där de fall som kan betecknas som skadlig skattekonkurrens försöker identifieras. Under år 2000 presenterade både EU och OECD en förteckning över de stater och beroende territorier som de ansåg uppfyllde kriterierna i deras respektive rapporter. Ett av de områden som betecknades bedriva illojal skattekonkurrens i båda rapporterna är Guernsey. Guernsey är ett beroende territorium till Stor-britannien men intar med avseende på internrättsliga frågor, bland annat skattelagstiftningen, en mycket oberoende ställning. Uppsatsen syfte är att utförligt beskriva Guernseys skatteregler samt utifrån de två rapporternas kriterier utreda huruvida dessa skall anses vara skadliga. De regler som ut-värderas är de som gäller exempt companies, IBC:s, CIC:s samt förhållan-dena på Sark. För att uppnå en anknytning till Sverige har jag valt att även betrakta den svenska CFC-lagstiftningen då den kan få betydelse för svenska bolag som ur skattesynpunkt väljer att etablera sig på Guernsey. Undersökningen i uppsatsen har visat att Guernseys skatteregler är skadliga ur ett skattekonkurrensperspektiv. Detta framstår kanske ej som helt över-raskande då Guernsey är allmänt känt som skatteparadis. Skatteparadisen karakteriseras bland annat av mycket låga skatter samt en hög grad av sek-retess. Dessa kriterier uppfyller samtliga de regler som utvärderats. Guern-seys så kallade IBC-regler är enligt min åsikt särskilt skadliga då de bland annat är införda med det uttalade syftet att kunna kringgå andra länders CFC-lagstiftningar. Min analys av den svenska CFC-lagstiftningen visar att svenska företagare som väljer att etablera sig på Guernsey relativt enkelt kan undslippa löpande delägarbeskattning. Guernseys IBC-regler där skatte-satsen är förhandlingsbar faller alltid utanför CFC-lagstiftningen så länge skattesatsen sätts på en jämförlig nivå med vår svenska, det vill säga cirka 15-20 procent. I och med det så kallade kontrollkravet finns det även möj-ligheter för de övriga bolagstyperna att kunna kringgå CFC-lagstiftningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att det både ur svensk och inter-nationell skattesynvinkel framstår som relevant att se till att Guernseys skatteregler på något sätt åtgärdas. De två rapporternas påverkans-möjligheter framstår dock med avseende på Guernsey som relativt tvek-samma mot bakgrund av Guernseys säregna konstitutionella ställning. Jag anser dock att för att kunna få hejd på skattekonkurrensen krävs primärt att skatteparadisens regleringar åtgärdas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Sara
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1558606
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558606,
 abstract   = {Skattekonkurrensen mellan världens stater har avsevärt intensifierats under de senaste åren. Idag har även många av de stora industrialiserade staterna infört förmånliga skatteregleringar vilket tidigare enbart var något som för-knippades med de så kallade skatteparadisen. Intensifieringen har medfört att konkurrensen har tagit sig allt mer illojala former vilket har uppmärk-sammats bland annat inom EU och OECD. Deras arbete kommer till uttryck i två rapporter där de fall som kan betecknas som skadlig skattekonkurrens försöker identifieras. Under år 2000 presenterade både EU och OECD en förteckning över de stater och beroende territorier som de ansåg uppfyllde kriterierna i deras respektive rapporter. Ett av de områden som betecknades bedriva illojal skattekonkurrens i båda rapporterna är Guernsey. Guernsey är ett beroende territorium till Stor-britannien men intar med avseende på internrättsliga frågor, bland annat skattelagstiftningen, en mycket oberoende ställning. Uppsatsen syfte är att utförligt beskriva Guernseys skatteregler samt utifrån de två rapporternas kriterier utreda huruvida dessa skall anses vara skadliga. De regler som ut-värderas är de som gäller exempt companies, IBC:s, CIC:s samt förhållan-dena på Sark. För att uppnå en anknytning till Sverige har jag valt att även betrakta den svenska CFC-lagstiftningen då den kan få betydelse för svenska bolag som ur skattesynpunkt väljer att etablera sig på Guernsey. Undersökningen i uppsatsen har visat att Guernseys skatteregler är skadliga ur ett skattekonkurrensperspektiv. Detta framstår kanske ej som helt över-raskande då Guernsey är allmänt känt som skatteparadis. Skatteparadisen karakteriseras bland annat av mycket låga skatter samt en hög grad av sek-retess. Dessa kriterier uppfyller samtliga de regler som utvärderats. Guern-seys så kallade IBC-regler är enligt min åsikt särskilt skadliga då de bland annat är införda med det uttalade syftet att kunna kringgå andra länders CFC-lagstiftningar. Min analys av den svenska CFC-lagstiftningen visar att svenska företagare som väljer att etablera sig på Guernsey relativt enkelt kan undslippa löpande delägarbeskattning. Guernseys IBC-regler där skatte-satsen är förhandlingsbar faller alltid utanför CFC-lagstiftningen så länge skattesatsen sätts på en jämförlig nivå med vår svenska, det vill säga cirka 15-20 procent. I och med det så kallade kontrollkravet finns det även möj-ligheter för de övriga bolagstyperna att kunna kringgå CFC-lagstiftningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att det både ur svensk och inter-nationell skattesynvinkel framstår som relevant att se till att Guernseys skatteregler på något sätt åtgärdas. De två rapporternas påverkans-möjligheter framstår dock med avseende på Guernsey som relativt tvek-samma mot bakgrund av Guernseys säregna konstitutionella ställning. Jag anser dock att för att kunna få hejd på skattekonkurrensen krävs primärt att skatteparadisens regleringar åtgärdas.},
 author    = {Jacobsson, Sara},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skattereglerna på Guernsey betraktade ur ett skattekonkurrensperspektiv.},
 year     = {2001},
}