Advanced

Produktvalsprincipens genomförande med hjälp av förvaltningsrättsliga åtgärder, straffsanktion och märkning av produkter

Jansson, Martin (2001)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen skrivs som examensarbete på juris kandidat-programmet vid Lunds universitet i ämnet miljörätt. Produktvalsprincipen finns i 2 kap. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808). Den innebär en allmänt hållen skyldighet för användare och försäljare av kemiska produkter och biotekniska organismer att undvika användning eller försäljning av dessa om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Uppsatsen avser att undersöka om förvaltningsrättsliga åtgärder, straffrättslig tillsyn samt märkning av produkter är lämpliga och effektiva hjälpmedel då principen tillämpas. Produktvalsprincipen skall gäller för alla som använder eller säljer kemiska produkter eller biotekniska organismer. Beroende på verksamhetens eller åtgärdens betydelse för miljön kan... (More)
Uppsatsen skrivs som examensarbete på juris kandidat-programmet vid Lunds universitet i ämnet miljörätt. Produktvalsprincipen finns i 2 kap. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808). Den innebär en allmänt hållen skyldighet för användare och försäljare av kemiska produkter och biotekniska organismer att undvika användning eller försäljning av dessa om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Uppsatsen avser att undersöka om förvaltningsrättsliga åtgärder, straffrättslig tillsyn samt märkning av produkter är lämpliga och effektiva hjälpmedel då principen tillämpas. Produktvalsprincipen skall gäller för alla som använder eller säljer kemiska produkter eller biotekniska organismer. Beroende på verksamhetens eller åtgärdens betydelse för miljön kan principens räckvidd begränsas. Endast företeelser som har reell betydelse för miljön skall omfattas. En alternativ produkt måste vara tillgänglig på marknaden till ett rimligt pris och prestera väsentligen samma resultat för att ett utbyte skall bli aktuellt. De förvaltningsrättsliga åtgärder som studerats är förelägganden. Centrala myndigheter prioriterar större användare medan lokala myndigheters tillsynsobjekt varierar i storlek. Aktiviteten är låg och sättet på vilket de olika myndigheterna tillämpar principen skiljer sig ofta åt. Föreläggandet är dock ett viktigt incitament för tillämpning av principen. Straffrättslig tillsyn har inte uppnått några nämnvärda resultat då inga prövningar skett. Detta är ett resultat av tillsynsmyndigheternas underlåtenhet att anmäla överträdelser och möjligtvis en följd av straffsanktionens konstruktion. Märkning av produkter är ett effektivt sätt göra användare medvetna om produkters miljöskadliga egenskaper. Det finns två typer av märkning, den obligatoriska faromärkningen och den frivilliga miljömärkningen. Faromärkningen är frånstyrande och omfattar främst mer farliga produkter. Frivillig märkning är tillstyrande och omfattar mindre farliga produkter. Faromärkningen kan antas vara vetenskapligt relevant och lämpar sig därför som ett instrument för genomförandet av principen. Miljömärkningen har däremot fått kritik för att vara ovederhäftig med tveksam relevans för miljöskydd. Miljömärkningens betydelse för genomförandet av principen kan ifrågasättas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1558663
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558663,
 abstract   = {Uppsatsen skrivs som examensarbete på juris kandidat-programmet vid Lunds universitet i ämnet miljörätt. Produktvalsprincipen finns i 2 kap. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808). Den innebär en allmänt hållen skyldighet för användare och försäljare av kemiska produkter och biotekniska organismer att undvika användning eller försäljning av dessa om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Uppsatsen avser att undersöka om förvaltningsrättsliga åtgärder, straffrättslig tillsyn samt märkning av produkter är lämpliga och effektiva hjälpmedel då principen tillämpas. Produktvalsprincipen skall gäller för alla som använder eller säljer kemiska produkter eller biotekniska organismer. Beroende på verksamhetens eller åtgärdens betydelse för miljön kan principens räckvidd begränsas. Endast företeelser som har reell betydelse för miljön skall omfattas. En alternativ produkt måste vara tillgänglig på marknaden till ett rimligt pris och prestera väsentligen samma resultat för att ett utbyte skall bli aktuellt. De förvaltningsrättsliga åtgärder som studerats är förelägganden. Centrala myndigheter prioriterar större användare medan lokala myndigheters tillsynsobjekt varierar i storlek. Aktiviteten är låg och sättet på vilket de olika myndigheterna tillämpar principen skiljer sig ofta åt. Föreläggandet är dock ett viktigt incitament för tillämpning av principen. Straffrättslig tillsyn har inte uppnått några nämnvärda resultat då inga prövningar skett. Detta är ett resultat av tillsynsmyndigheternas underlåtenhet att anmäla överträdelser och möjligtvis en följd av straffsanktionens konstruktion. Märkning av produkter är ett effektivt sätt göra användare medvetna om produkters miljöskadliga egenskaper. Det finns två typer av märkning, den obligatoriska faromärkningen och den frivilliga miljömärkningen. Faromärkningen är frånstyrande och omfattar främst mer farliga produkter. Frivillig märkning är tillstyrande och omfattar mindre farliga produkter. Faromärkningen kan antas vara vetenskapligt relevant och lämpar sig därför som ett instrument för genomförandet av principen. Miljömärkningen har däremot fått kritik för att vara ovederhäftig med tveksam relevans för miljöskydd. Miljömärkningens betydelse för genomförandet av principen kan ifrågasättas.},
 author    = {Jansson, Martin},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktvalsprincipens genomförande med hjälp av förvaltningsrättsliga åtgärder, straffsanktion och märkning av produkter},
 year     = {2001},
}