Advanced

Avtal om Internetabonnemang- en utredning om gällande rätt och särskilt om Internetleverantörers felansvar vid avtal om Internetabonnemang i konsumentförhållanden

Jensen, Maria (2001)
Department of Law
Abstract
I den här uppsatsen behandlas dels frågor om avtalsslut och avtalsinnehåll vid avtal om Internetabonnemang, dels frågor om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten. I den första delen av uppsatsen tas upp vilka allmänna avtalsrättsliga regler som gäller för tjänsten, däribland 36 § avtalslagen, avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden och de särskilda regler som gäller för standardavtal. I den andra delen av uppsatsen behandlas vilka analogier som kan komma i fråga för tjänsten samt särskilt om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten . Avtal om Internetabonnemang är en immateriell tjänst. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning som direkt tar sikte på avtal om Internetabonnemang. Standardavtal om Internetabonnemang har... (More)
I den här uppsatsen behandlas dels frågor om avtalsslut och avtalsinnehåll vid avtal om Internetabonnemang, dels frågor om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten. I den första delen av uppsatsen tas upp vilka allmänna avtalsrättsliga regler som gäller för tjänsten, däribland 36 § avtalslagen, avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden och de särskilda regler som gäller för standardavtal. I den andra delen av uppsatsen behandlas vilka analogier som kan komma i fråga för tjänsten samt särskilt om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten . Avtal om Internetabonnemang är en immateriell tjänst. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning som direkt tar sikte på avtal om Internetabonnemang. Standardavtal om Internetabonnemang har därför fått en stor utbredning inom branschen. Standardavtalen reglerar dock inte alla frågor som kan uppkomma mellan parterna. Det är därför av intresse att utreda vilka dispositiva bakomliggande rättsregler som gäller i händelse av t.ex. dröjsmål eller fel i tjänsten. Jag har därvid kommit fram till att det finns sådana återkommande principer i framför allt konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen att det är möjligt att lägga dem till grund för en rättsanalogi. I övrigt är man i princip hänvisad till sådana allmänna rättsprinciper som har vuxit fram i doktrin eller rättspraxis eller till laganalogier från olika civilrättsliga lagar. Eftersom det saknas vägledande rättspraxis och doktrin på detta område, är det mycket svårt att med säkerhet uttala sig om rättsläget. Min främsta avsikt med denna uppsats har därför varit att belysa vilka problem som kan uppkomma framför allt vid fel i tjänsten samt att försöka utreda vilka bakomliggande rättsregler som därvid är tillämpliga. De huvudsakliga föremålen för tjänsten Internetabonnemang kan sägas vara tillgänglighet och överföringshastighet. Om Internetleverantörens prestation antingen avviker från den avtalade prestationen eller från en viss normal standard föreligger ett fel. Konsumenten har enligt min mening då möjlighet att kräva nedsättning av avgiften, kräva skadestånd och/eller häva avtalet. Nedsättning av avgiften torde vara den i praktiken mest användbara påföljden för konsumenten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1558684
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558684,
 abstract   = {I den här uppsatsen behandlas dels frågor om avtalsslut och avtalsinnehåll vid avtal om Internetabonnemang, dels frågor om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten. I den första delen av uppsatsen tas upp vilka allmänna avtalsrättsliga regler som gäller för tjänsten, däribland 36 § avtalslagen, avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden och de särskilda regler som gäller för standardavtal. I den andra delen av uppsatsen behandlas vilka analogier som kan komma i fråga för tjänsten samt särskilt om Internetleverantörers ansvar för fel i tjänsten . Avtal om Internetabonnemang är en immateriell tjänst. Det finns ingen civilrättslig lagstiftning som direkt tar sikte på avtal om Internetabonnemang. Standardavtal om Internetabonnemang har därför fått en stor utbredning inom branschen. Standardavtalen reglerar dock inte alla frågor som kan uppkomma mellan parterna. Det är därför av intresse att utreda vilka dispositiva bakomliggande rättsregler som gäller i händelse av t.ex. dröjsmål eller fel i tjänsten. Jag har därvid kommit fram till att det finns sådana återkommande principer i framför allt konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen att det är möjligt att lägga dem till grund för en rättsanalogi. I övrigt är man i princip hänvisad till sådana allmänna rättsprinciper som har vuxit fram i doktrin eller rättspraxis eller till laganalogier från olika civilrättsliga lagar. Eftersom det saknas vägledande rättspraxis och doktrin på detta område, är det mycket svårt att med säkerhet uttala sig om rättsläget. Min främsta avsikt med denna uppsats har därför varit att belysa vilka problem som kan uppkomma framför allt vid fel i tjänsten samt att försöka utreda vilka bakomliggande rättsregler som därvid är tillämpliga. De huvudsakliga föremålen för tjänsten Internetabonnemang kan sägas vara tillgänglighet och överföringshastighet. Om Internetleverantörens prestation antingen avviker från den avtalade prestationen eller från en viss normal standard föreligger ett fel. Konsumenten har enligt min mening då möjlighet att kräva nedsättning av avgiften, kräva skadestånd och/eller häva avtalet. Nedsättning av avgiften torde vara den i praktiken mest användbara påföljden för konsumenten.},
 author    = {Jensen, Maria},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtal om Internetabonnemang- en utredning om gällande rätt och särskilt om Internetleverantörers felansvar vid avtal om Internetabonnemang i konsumentförhållanden},
 year     = {2001},
}