Advanced

Tilldelningsbeslutets civilrättsliga verkan - avtalsslutande inom offentlig upphandling

Jilkén, Eva (2008)
Department of Law
Abstract
Upphandlingslagarna är i stor utsträckning förvaltningsrättsliga och reglerar processen för tilldelning av offentliga kontrakt. Upphandlingslagarna reglerar däremot inte de avtalsrättsliga aspekterna i en upphandling som till exempel hur avtal ingås. Det är i stället avtalslagen som tillämpas för att avgöra när bindande avtal om upphandling slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. Uppdelningen av den offentliga upphandlingen i en offentligrättslig del och en civilrättslig del, samt EG-rättens inflytande på upphandlingslagarna, ger upphov till normkonflikter mellan upphandlingsrätten (offentligrätten) och avtalsrätten (civilrätten). En upphandling avslutas med att ett undertecknat och skriftligt kontrakt tecknas mellan... (More)
Upphandlingslagarna är i stor utsträckning förvaltningsrättsliga och reglerar processen för tilldelning av offentliga kontrakt. Upphandlingslagarna reglerar däremot inte de avtalsrättsliga aspekterna i en upphandling som till exempel hur avtal ingås. Det är i stället avtalslagen som tillämpas för att avgöra när bindande avtal om upphandling slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. Uppdelningen av den offentliga upphandlingen i en offentligrättslig del och en civilrättslig del, samt EG-rättens inflytande på upphandlingslagarna, ger upphov till normkonflikter mellan upphandlingsrätten (offentligrätten) och avtalsrätten (civilrätten). En upphandling avslutas med att ett undertecknat och skriftligt kontrakt tecknas mellan den upphandlande myndigheten och den leverantör som vunnit upphandlingen. Kontraktet kan tecknats efter att tio dagar passerat från det att beslutet om tilldelning meddelats till samtliga leverantörer. En upphandling kan inte överprövas i allmän förvaltningsdomstol efter det att en upphandling avslutats. Eftersom avtalslagen är tillämplig inom offentlig upphandling och eftersom upphandlingslagarna uppställer ett krav på att en upphandling ska avslutas med ett skriftligt kontrakt, uppstår en situation där ett civilrättsligt bindande avtal kan ha ingåtts innan en upphandling är avslutad och alla överprövningsmöjligheter är uttömda. Avtal kan ha uppstått genom att myndighetens meddelande av tilldelningsbeslut till den vinnande leverantören kan anses utgöra en avtalsrättlig accept. En konsekvens av regelverkens olika bestämmelser om avtalsslutande och avslutande av upphandlingar är att en domstol kan ålägga en upphandlande myndighet att rätta eller göra om upphandlingen, trots att ett civilrättsligt avtal om upphandlingen redan ingåtts. Detta kan i sin tur innebära att myndigheten måste häva det ursprungliga avtalet för att kunna ingå avtal med den, enligt upphandlingslagstiftningen, rätte leverantören. På så vis kan en upphandlande myndighet på civilrättsliga grunder bli skadeståndsskyldig mot den leverantör som avtal ingicks med genom meddelandet av tilldelningsbeslutet. Denna uppsats avser utreda tilldelningsbeslutets civilrättsliga verkan. Min slutsats, med hänsyn till den rättsutredning som följer, är att ett meddelande av tilldelningsbeslut som huvudregel har civilrättsligrättslig verkan som accept, och kan därmed medföra att ett civilrättsligt bindande avtal uppstår innan en upphandling är avslutad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jilkén, Eva
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1558711
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558711,
 abstract   = {Upphandlingslagarna är i stor utsträckning förvaltningsrättsliga och reglerar processen för tilldelning av offentliga kontrakt. Upphandlingslagarna reglerar däremot inte de avtalsrättsliga aspekterna i en upphandling som till exempel hur avtal ingås. Det är i stället avtalslagen som tillämpas för att avgöra när bindande avtal om upphandling slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. Uppdelningen av den offentliga upphandlingen i en offentligrättslig del och en civilrättslig del, samt EG-rättens inflytande på upphandlingslagarna, ger upphov till normkonflikter mellan upphandlingsrätten (offentligrätten) och avtalsrätten (civilrätten). En upphandling avslutas med att ett undertecknat och skriftligt kontrakt tecknas mellan den upphandlande myndigheten och den leverantör som vunnit upphandlingen. Kontraktet kan tecknats efter att tio dagar passerat från det att beslutet om tilldelning meddelats till samtliga leverantörer. En upphandling kan inte överprövas i allmän förvaltningsdomstol efter det att en upphandling avslutats. Eftersom avtalslagen är tillämplig inom offentlig upphandling och eftersom upphandlingslagarna uppställer ett krav på att en upphandling ska avslutas med ett skriftligt kontrakt, uppstår en situation där ett civilrättsligt bindande avtal kan ha ingåtts innan en upphandling är avslutad och alla överprövningsmöjligheter är uttömda. Avtal kan ha uppstått genom att myndighetens meddelande av tilldelningsbeslut till den vinnande leverantören kan anses utgöra en avtalsrättlig accept. En konsekvens av regelverkens olika bestämmelser om avtalsslutande och avslutande av upphandlingar är att en domstol kan ålägga en upphandlande myndighet att rätta eller göra om upphandlingen, trots att ett civilrättsligt avtal om upphandlingen redan ingåtts. Detta kan i sin tur innebära att myndigheten måste häva det ursprungliga avtalet för att kunna ingå avtal med den, enligt upphandlingslagstiftningen, rätte leverantören. På så vis kan en upphandlande myndighet på civilrättsliga grunder bli skadeståndsskyldig mot den leverantör som avtal ingicks med genom meddelandet av tilldelningsbeslutet. Denna uppsats avser utreda tilldelningsbeslutets civilrättsliga verkan. Min slutsats, med hänsyn till den rättsutredning som följer, är att ett meddelande av tilldelningsbeslut som huvudregel har civilrättsligrättslig verkan som accept, och kan därmed medföra att ett civilrättsligt bindande avtal uppstår innan en upphandling är avslutad.},
 author    = {Jilkén, Eva},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tilldelningsbeslutets civilrättsliga verkan - avtalsslutande inom offentlig upphandling},
 year     = {2008},
}