Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillsyn som styrmedel - tillsyn över miljöbalken

Johansson, Emma (2004)
Department of Law
Abstract
Det finns i dag många motstående intressen i samhället. Detta påverkar den demokratiska styrningen och dess utfall. Därigenom finns det ett stort intresse från statsmakternas sida att stärka styrningen. Styrning kan vara både direkt och indirekt och kan kompletteras med kontroll. I statsmakternas intentioner att stärka och effektivisera styrningen är tillsyn ett viktigt led. Det är i förvaltningen som den stora påverkan på styrningen sker och besluten verkställs. Det är då särskilt viktigt att tjänstemännen förstår, kan genomföra och vill genomföra besluten. Genom styrmedlet tillsyn går det att kontrollera att riksdagens och regeringens intentioner genomförs som det är tänkt. Tillsyn utgör både direkt och indirekt styrning samt... (More)
Det finns i dag många motstående intressen i samhället. Detta påverkar den demokratiska styrningen och dess utfall. Därigenom finns det ett stort intresse från statsmakternas sida att stärka styrningen. Styrning kan vara både direkt och indirekt och kan kompletteras med kontroll. I statsmakternas intentioner att stärka och effektivisera styrningen är tillsyn ett viktigt led. Det är i förvaltningen som den stora påverkan på styrningen sker och besluten verkställs. Det är då särskilt viktigt att tjänstemännen förstår, kan genomföra och vill genomföra besluten. Genom styrmedlet tillsyn går det att kontrollera att riksdagens och regeringens intentioner genomförs som det är tänkt. Tillsyn utgör både direkt och indirekt styrning samt återstyrning. Utöver den påverkan som tillsyn har i stort, finns en latent påverkan från definitionen av tillsyn på utfallet av de demokratiskt fattade besluten. Vad som avses med tillsyn blir därmed en viktig fråga som är svår att avgöra. Tillsyn spänner över många områden med många inriktningar. I praktiken är skillnaderna stora. I de utredningar som gjorts finns dock mer klara definitioner, även om de sinsemellan och över tiden skiljer sig åt. Definitionen rör sig ofta på en skala mellan det snäva tillsynsbegreppet, vilket avser regelefterlevnadskontroll, och det vida tillsynsbegreppet, som dessutom omfattar en främjande tillsyn. Miljöbalken kom till i en brytningstid mellan det snäva och det vida begreppet på ett allmänt plan, vilket kan ha resulterat i den oklarhet som präglar tillsynsbegreppets definition i miljöbalken. Detta har vid tillämpningen av miljöbalken lett till osäkerhet i stället för samordning och effektivisering med tyngdpunkten på rättsäkerhet och en enhetlig rättstillämpning. Definitionen av tillsynsbegreppet har en påverkan på genomförandet av tillsynen både i samband med ansvarsfördelning och brukandet av grundläggande principer samt lagtekniska lösningar. Genom att ge tillsynsbegreppet en klar och tydlig definition skapas bättre förutsättningar för tillsynsorganet att arbeta utifrån, vilket också ökar legitimiteten för tillsynsarbetet. Finns en klar definition ökar också möjligheterna att en likhet skapas i tillsynsarbetet runt om i landet och då blir även rättsäkerheten större. Med ett sådant begrepp torde det inte heller uppstå implementeringsproblem i samma utsträckning som utan. Genom att ge tillsynsbegreppet den snäva definitionen ökar tonvikten på att tillsyn är ett medel för att genomföra att demokratiskt fattade beslut, i form av lagar, implementeras på ett likvärdigt sätt i hela landet. De viktiga frågorna är då rättssäkerhet och effektivitet. Genom att istället ge tillsynsbegreppet den vida definitionen ökar en lokal anpassning av tillsynens innehåll och former. Definitionen av tillsyn påverkas av vad som avses med råd och anvisningar. Det finns en skillnad mellan råd och anvisningar som allmänt fenomen och råd och anvisningar som ett led i regeltillsyn. Genom att råd och anvisningar får en faktisk betydelse, där det anges vad som krävs enligt lagen, leder de till att skillnaderna mellan det vida och snäva begreppet blir marginella. En abstrakt betydelse, som erbjuder ett frivilligt åtagande leder däremot till en avsevärd skillnad mellan det snäva och vida begreppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Emma
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Miljörätt
language
Swedish
id
1558758
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558758,
 abstract   = {Det finns i dag många motstående intressen i samhället. Detta påverkar den demokratiska styrningen och dess utfall. Därigenom finns det ett stort intresse från statsmakternas sida att stärka styrningen. Styrning kan vara både direkt och indirekt och kan kompletteras med kontroll. I statsmakternas intentioner att stärka och effektivisera styrningen är tillsyn ett viktigt led. Det är i förvaltningen som den stora påverkan på styrningen sker och besluten verkställs. Det är då särskilt viktigt att tjänstemännen förstår, kan genomföra och vill genomföra besluten. Genom styrmedlet tillsyn går det att kontrollera att riksdagens och regeringens intentioner genomförs som det är tänkt. Tillsyn utgör både direkt och indirekt styrning samt återstyrning. Utöver den påverkan som tillsyn har i stort, finns en latent påverkan från definitionen av tillsyn på utfallet av de demokratiskt fattade besluten. Vad som avses med tillsyn blir därmed en viktig fråga som är svår att avgöra. Tillsyn spänner över många områden med många inriktningar. I praktiken är skillnaderna stora. I de utredningar som gjorts finns dock mer klara definitioner, även om de sinsemellan och över tiden skiljer sig åt. Definitionen rör sig ofta på en skala mellan det snäva tillsynsbegreppet, vilket avser regelefterlevnadskontroll, och det vida tillsynsbegreppet, som dessutom omfattar en främjande tillsyn. Miljöbalken kom till i en brytningstid mellan det snäva och det vida begreppet på ett allmänt plan, vilket kan ha resulterat i den oklarhet som präglar tillsynsbegreppets definition i miljöbalken. Detta har vid tillämpningen av miljöbalken lett till osäkerhet i stället för samordning och effektivisering med tyngdpunkten på rättsäkerhet och en enhetlig rättstillämpning. Definitionen av tillsynsbegreppet har en påverkan på genomförandet av tillsynen både i samband med ansvarsfördelning och brukandet av grundläggande principer samt lagtekniska lösningar. Genom att ge tillsynsbegreppet en klar och tydlig definition skapas bättre förutsättningar för tillsynsorganet att arbeta utifrån, vilket också ökar legitimiteten för tillsynsarbetet. Finns en klar definition ökar också möjligheterna att en likhet skapas i tillsynsarbetet runt om i landet och då blir även rättsäkerheten större. Med ett sådant begrepp torde det inte heller uppstå implementeringsproblem i samma utsträckning som utan. Genom att ge tillsynsbegreppet den snäva definitionen ökar tonvikten på att tillsyn är ett medel för att genomföra att demokratiskt fattade beslut, i form av lagar, implementeras på ett likvärdigt sätt i hela landet. De viktiga frågorna är då rättssäkerhet och effektivitet. Genom att istället ge tillsynsbegreppet den vida definitionen ökar en lokal anpassning av tillsynens innehåll och former. Definitionen av tillsyn påverkas av vad som avses med råd och anvisningar. Det finns en skillnad mellan råd och anvisningar som allmänt fenomen och råd och anvisningar som ett led i regeltillsyn. Genom att råd och anvisningar får en faktisk betydelse, där det anges vad som krävs enligt lagen, leder de till att skillnaderna mellan det vida och snäva begreppet blir marginella. En abstrakt betydelse, som erbjuder ett frivilligt åtagande leder däremot till en avsevärd skillnad mellan det snäva och vida begreppet.},
 author    = {Johansson, Emma},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsyn som styrmedel - tillsyn över miljöbalken},
 year     = {2004},
}