Advanced

Funktionellt Betingad Formgivning

Johansson, Martin (2007)
Department of Law
Abstract
En förutsättning för att en produkt skall nå framgång på marknaden är att den fyller sin funktion på ett tillfredställande sätt. I regel finns det flera produkter som fyller samma funktion., i en sådan situation kan ett tilltalande utseende ge en ytterligare fördel vid utbjudandet av produkten. En framgångsrik produkt måste således kunna förena ändamålsenighet med en tilltalande formgivning. Immaterialrätten bereder olika alternativ för att skydda en sådan ändamålsenlig formgivning: mönsterrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt. Dessa immaterialrätter skyddar inte en teknisk funktion, de utgör endast skydd mot efterbildningar av utseendet eller formgivningen hos produkten som skyddas. De olika alternativen till skydd innebär att varje... (More)
En förutsättning för att en produkt skall nå framgång på marknaden är att den fyller sin funktion på ett tillfredställande sätt. I regel finns det flera produkter som fyller samma funktion., i en sådan situation kan ett tilltalande utseende ge en ytterligare fördel vid utbjudandet av produkten. En framgångsrik produkt måste således kunna förena ändamålsenighet med en tilltalande formgivning. Immaterialrätten bereder olika alternativ för att skydda en sådan ändamålsenlig formgivning: mönsterrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt. Dessa immaterialrätter skyddar inte en teknisk funktion, de utgör endast skydd mot efterbildningar av utseendet eller formgivningen hos produkten som skyddas. De olika alternativen till skydd innebär att varje immaterialrätt har olika skyddsobjekt, skyddsförutsättningar, skyddsomfång och skyddstider. Syftet med detta arbete är att i möjligaste mån klargöra under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning som dessa begränsningar kan göras gällande, men även att klargöra likheter och skillnader mellan skydden. Det bör även understrykas att ett skydd inte utesluter ett annat. Mönsterskyddet erbjuder en möjlighet att skydda en funktionellt betingad formgivning, förutsatt att formgivningen är ny och särpräglad och så länge formgivningen inte är uteslutande funktionellt betingad. Med uteslutande funktionellt betingad avses att samma funktion endast kan uppnås med en alldeles särskild formgivning. Det finns både ett oregistrerat och ett registrerbart mönsterskydd. Skyddstiden för det oregistrerade skyddet är tre år och för det registrerade upp till och med tjugofem år. Genom varumärkesskyddet kan en funktionellt betingad utstyrsel i form av en produkt, förpackning eller en del av en produkt eller en förpackning skyddas. Kravet för skydd är att utstyrseln har särskiljningsförmåga och att de väsentliga särdragen hos utstyrseln inte är funktionellt betingade. Det finns både ett registrerbart varumärkesskydd och ett skydd för inarbetade varumärken. Skyddstiden för ett varumärke är i princip oändlig, eftersom ett registrerat märke kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Även upphovsrätten tillerkänner funktionellt betingade verk ett skydd. Benämningen på verken är brukskonst, som utgör ett s.k. konstnärligt verk. En nödvändighet för ett upphovsrättsligt skydd är att kravet på verkshöjd är uppfyllt, detta innebär bl.a. att ett en produkt helt präglad av en funktion inte kan utgöra ett upphovsrättligt verk, eftersom utrymme för självständigt skapande saknas. Det finns inte någon möjlighet att registrera ett upphovsrättligt verk och skyddstiden sträcker sig till och med det 70 året efter upphovsmannens död. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Martin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1558832
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558832,
 abstract   = {En förutsättning för att en produkt skall nå framgång på marknaden är att den fyller sin funktion på ett tillfredställande sätt. I regel finns det flera produkter som fyller samma funktion., i en sådan situation kan ett tilltalande utseende ge en ytterligare fördel vid utbjudandet av produkten. En framgångsrik produkt måste således kunna förena ändamålsenighet med en tilltalande formgivning. Immaterialrätten bereder olika alternativ för att skydda en sådan ändamålsenlig formgivning: mönsterrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt. Dessa immaterialrätter skyddar inte en teknisk funktion, de utgör endast skydd mot efterbildningar av utseendet eller formgivningen hos produkten som skyddas. De olika alternativen till skydd innebär att varje immaterialrätt har olika skyddsobjekt, skyddsförutsättningar, skyddsomfång och skyddstider. Syftet med detta arbete är att i möjligaste mån klargöra under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning som dessa begränsningar kan göras gällande, men även att klargöra likheter och skillnader mellan skydden. Det bör även understrykas att ett skydd inte utesluter ett annat. Mönsterskyddet erbjuder en möjlighet att skydda en funktionellt betingad formgivning, förutsatt att formgivningen är ny och särpräglad och så länge formgivningen inte är uteslutande funktionellt betingad. Med uteslutande funktionellt betingad avses att samma funktion endast kan uppnås med en alldeles särskild formgivning. Det finns både ett oregistrerat och ett registrerbart mönsterskydd. Skyddstiden för det oregistrerade skyddet är tre år och för det registrerade upp till och med tjugofem år. Genom varumärkesskyddet kan en funktionellt betingad utstyrsel i form av en produkt, förpackning eller en del av en produkt eller en förpackning skyddas. Kravet för skydd är att utstyrseln har särskiljningsförmåga och att de väsentliga särdragen hos utstyrseln inte är funktionellt betingade. Det finns både ett registrerbart varumärkesskydd och ett skydd för inarbetade varumärken. Skyddstiden för ett varumärke är i princip oändlig, eftersom ett registrerat märke kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Även upphovsrätten tillerkänner funktionellt betingade verk ett skydd. Benämningen på verken är brukskonst, som utgör ett s.k. konstnärligt verk. En nödvändighet för ett upphovsrättsligt skydd är att kravet på verkshöjd är uppfyllt, detta innebär bl.a. att ett en produkt helt präglad av en funktion inte kan utgöra ett upphovsrättligt verk, eftersom utrymme för självständigt skapande saknas. Det finns inte någon möjlighet att registrera ett upphovsrättligt verk och skyddstiden sträcker sig till och med det 70 året efter upphovsmannens död.},
 author    = {Johansson, Martin},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Funktionellt Betingad Formgivning},
 year     = {2007},
}