Advanced

Om arbetsvärdering

Johansson, Per (2001)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats handlar om ett jämställdhetsinstrument av hög aktualitet i dagens svenska samhälle. Systematisk arbetsvärdering är dess namn. Systematisk arbetsvärdering används för att utröna omfattningen av olika arbetens arbetskrav, det vill säga vilka krav ett arbete ställer på dess utövare. För att denna metod skall kunna verka för jämställdhet - i samband med exempelvis lönesättning - krävs att både uppbyggnad och tillämpning präglas av könsneutralitetstänkande. Vad som krävs för att uppnå detta redogörs för i denna uppsats. Där redovisas också för vilka typer av arbetsvärderingssystem som finns - med betoning lagd på den typ som passar bäst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I uppsatsen skildras hur ett väl utfört... (More)
Denna uppsats handlar om ett jämställdhetsinstrument av hög aktualitet i dagens svenska samhälle. Systematisk arbetsvärdering är dess namn. Systematisk arbetsvärdering används för att utröna omfattningen av olika arbetens arbetskrav, det vill säga vilka krav ett arbete ställer på dess utövare. För att denna metod skall kunna verka för jämställdhet - i samband med exempelvis lönesättning - krävs att både uppbyggnad och tillämpning präglas av könsneutralitetstänkande. Vad som krävs för att uppnå detta redogörs för i denna uppsats. Där redovisas också för vilka typer av arbetsvärderingssystem som finns - med betoning lagd på den typ som passar bäst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I uppsatsen skildras hur ett väl utfört arbetsvärderingsprojekt - det s.k. länsstyrelseprojektet - tedde sig. Min uppfattning av att det är ett väl utfört arbetsvärderingsprojekt är baserat på att man just i detta projekt tycks ha varit mer noggrann med att analysera, korrigera och utvärdera varje steg - under projektets gång - än vad som normalt sett är fallet vid de arbetsvärderingsprojekt som jag tagit del av. Detta projekt ger därför en mycket god uppfattning om vad ett arbetsvärderingsprojekt kräver i praktiken. Vidare sätts arbetsvärdering in i sitt sammanhang - sin kontext! Tyngdpunkten härvidlag är baserad på vad arbetsvärdering kan användas till. Användningsområdena för systematisk arbetsvärdering är flera. Jag har valt att ägna speciellt intresse åt arbetsvärdering som instrument för grundläggande av jämställd lönesättning mer generellt, samt som metod för att uppfylla jämställdhetslagens lönekartläggningskrav. Arbetsvärdering och dess betydelse i lönediskrimineringsmål inför arbetsdomstolen berörs också. Avslutningsvis resoneras kring betydelsen av arbetsvärdering inklusive de förutsättningar som jag upplever att det finns för en bredare implementering av metoden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Per
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1558857
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558857,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om ett jämställdhetsinstrument av hög aktualitet i dagens svenska samhälle. Systematisk arbetsvärdering är dess namn. Systematisk arbetsvärdering används för att utröna omfattningen av olika arbetens arbetskrav, det vill säga vilka krav ett arbete ställer på dess utövare. För att denna metod skall kunna verka för jämställdhet - i samband med exempelvis lönesättning - krävs att både uppbyggnad och tillämpning präglas av könsneutralitetstänkande. Vad som krävs för att uppnå detta redogörs för i denna uppsats. Där redovisas också för vilka typer av arbetsvärderingssystem som finns - med betoning lagd på den typ som passar bäst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I uppsatsen skildras hur ett väl utfört arbetsvärderingsprojekt - det s.k. länsstyrelseprojektet - tedde sig. Min uppfattning av att det är ett väl utfört arbetsvärderingsprojekt är baserat på att man just i detta projekt tycks ha varit mer noggrann med att analysera, korrigera och utvärdera varje steg - under projektets gång - än vad som normalt sett är fallet vid de arbetsvärderingsprojekt som jag tagit del av. Detta projekt ger därför en mycket god uppfattning om vad ett arbetsvärderingsprojekt kräver i praktiken. Vidare sätts arbetsvärdering in i sitt sammanhang - sin kontext! Tyngdpunkten härvidlag är baserad på vad arbetsvärdering kan användas till. Användningsområdena för systematisk arbetsvärdering är flera. Jag har valt att ägna speciellt intresse åt arbetsvärdering som instrument för grundläggande av jämställd lönesättning mer generellt, samt som metod för att uppfylla jämställdhetslagens lönekartläggningskrav. Arbetsvärdering och dess betydelse i lönediskrimineringsmål inför arbetsdomstolen berörs också. Avslutningsvis resoneras kring betydelsen av arbetsvärdering inklusive de förutsättningar som jag upplever att det finns för en bredare implementering av metoden.},
 author    = {Johansson, Per},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om arbetsvärdering},
 year     = {2001},
}