Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsfördelningen kring mobbade elever i grundskolan -The responsibility for bullied kids in elementary school

Jonsson, Anna (2004)
Department of Law
Abstract
Skolplikten tvingar barn i vårt land att vistas i skolan under en stor del av sina liv. Den här uppsatsen utreder skolpliktens inverkan på barn och deras föräldrar och kommunens ansvar på grund av skolplikten när mobbing pågår i skolan. Den undersöker också vad skolan och dess personal har för offentligrättsliga skyldigheter gentemot eleverna enligt svensk lag. Mobbing är ett vanligt problem i skolorna som mer eller mindre alla elever utsätts för eller kommer i kontakt med under sin skolgång. Det är ett komplicerat socialt och psykologiskt fenomen och det är svårt att fastställa vad som är rätt eller fel handlingsmodell och i vilken ordning olika åtgärder ska sättas in i arbetet mot mobbing. Det framgår både i författning och i praxis att... (More)
Skolplikten tvingar barn i vårt land att vistas i skolan under en stor del av sina liv. Den här uppsatsen utreder skolpliktens inverkan på barn och deras föräldrar och kommunens ansvar på grund av skolplikten när mobbing pågår i skolan. Den undersöker också vad skolan och dess personal har för offentligrättsliga skyldigheter gentemot eleverna enligt svensk lag. Mobbing är ett vanligt problem i skolorna som mer eller mindre alla elever utsätts för eller kommer i kontakt med under sin skolgång. Det är ett komplicerat socialt och psykologiskt fenomen och det är svårt att fastställa vad som är rätt eller fel handlingsmodell och i vilken ordning olika åtgärder ska sättas in i arbetet mot mobbing. Det framgår både i författning och i praxis att kommunen har ansvar för eleverna i skolan. Skolans huvudman, kommunen, är ansvarig för elevernas skolgång. Ansvaret är övergripande då kommunerna inte närvarar på skolorna. Det innebär att de ansvarar för att rektorer och övrig personal på skolan gör vad som åligger dem. Förutom arbetsgivaransvaret för skolpersonalen har kommunen även en tillsynsplikt över att barnen fullgör sin skolplikt. Rektor har ett övergripande ansvar för skolan, som inkluderar att se till att lärarna har möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Han eller hon ansvarar för att undervisningen på skolan följer statsmakternas riktlinjer och i detta ingår att leda skolans personal och se till så att lärarna tar ansvar för skolans fostrande roll. Kommunikation mellan lärare, elever, föräldrar och rektor ligger under rektors ansvarsområde och även ansvaret för att ett handlingsprogram för arbetet mot mobbing finns på skolan. Skolan ska genom lärarna verka för att alla elever har en medvetenhet om sina rättigheter liksom om sina skyldigheter. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap och öppna diskussioner. Det ingår i lärarens uppgifter att visa att alla människor är värdefulla, att arbeta mot mobbing och rasism samt att arbeta för jämställdhet i skolan. Läraren ska ingripa när mobbing inträffar, men också arbeta förebyggande för att undvika att elever far illa. Personalen på skolan har ett culpaansvar som innehåller krav på att skolan ska ha gjort vad som rimligen kan begäras för att förhindra mobbing. Åtgärder som vidtas får emellertid inte gå utöver de som lagen och då framförallt skolförfattningarna medger. Föräldrar har ansvar för sina barn. Detta ansvar sträcker sig till skolans miljö, där en del av ansvaret tas över av personalen på skolan. Lärare och föräldrar har ett ömsesidigt samarbets- och informationsansvar. Vårdnadshavaren har, tillsammans med kommunen, ansvar för att se till att barnen fullgör sin skolplikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1558914
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558914,
 abstract   = {{Skolplikten tvingar barn i vårt land att vistas i skolan under en stor del av sina liv. Den här uppsatsen utreder skolpliktens inverkan på barn och deras föräldrar och kommunens ansvar på grund av skolplikten när mobbing pågår i skolan. Den undersöker också vad skolan och dess personal har för offentligrättsliga skyldigheter gentemot eleverna enligt svensk lag. Mobbing är ett vanligt problem i skolorna som mer eller mindre alla elever utsätts för eller kommer i kontakt med under sin skolgång. Det är ett komplicerat socialt och psykologiskt fenomen och det är svårt att fastställa vad som är rätt eller fel handlingsmodell och i vilken ordning olika åtgärder ska sättas in i arbetet mot mobbing. Det framgår både i författning och i praxis att kommunen har ansvar för eleverna i skolan. Skolans huvudman, kommunen, är ansvarig för elevernas skolgång. Ansvaret är övergripande då kommunerna inte närvarar på skolorna. Det innebär att de ansvarar för att rektorer och övrig personal på skolan gör vad som åligger dem. Förutom arbetsgivaransvaret för skolpersonalen har kommunen även en tillsynsplikt över att barnen fullgör sin skolplikt. Rektor har ett övergripande ansvar för skolan, som inkluderar att se till att lärarna har möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Han eller hon ansvarar för att undervisningen på skolan följer statsmakternas riktlinjer och i detta ingår att leda skolans personal och se till så att lärarna tar ansvar för skolans fostrande roll. Kommunikation mellan lärare, elever, föräldrar och rektor ligger under rektors ansvarsområde och även ansvaret för att ett handlingsprogram för arbetet mot mobbing finns på skolan. Skolan ska genom lärarna verka för att alla elever har en medvetenhet om sina rättigheter liksom om sina skyldigheter. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap och öppna diskussioner. Det ingår i lärarens uppgifter att visa att alla människor är värdefulla, att arbeta mot mobbing och rasism samt att arbeta för jämställdhet i skolan. Läraren ska ingripa när mobbing inträffar, men också arbeta förebyggande för att undvika att elever far illa. Personalen på skolan har ett culpaansvar som innehåller krav på att skolan ska ha gjort vad som rimligen kan begäras för att förhindra mobbing. Åtgärder som vidtas får emellertid inte gå utöver de som lagen och då framförallt skolförfattningarna medger. Föräldrar har ansvar för sina barn. Detta ansvar sträcker sig till skolans miljö, där en del av ansvaret tas över av personalen på skolan. Lärare och föräldrar har ett ömsesidigt samarbets- och informationsansvar. Vårdnadshavaren har, tillsammans med kommunen, ansvar för att se till att barnen fullgör sin skolplikt.}},
 author    = {{Jonsson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ansvarsfördelningen kring mobbade elever i grundskolan -The responsibility for bullied kids in elementary school}},
 year     = {{2004}},
}