Advanced

Rätten till utdelning, en ny generationskiftesmodell? (Right to dividend, a new generation shift model ?)

Jussila-Långström, Rainer (2006)
Department of Law
Abstract
Rätten till utdelning kan komma att bli en tänkbar generationsskiftesmodell eftersom interna aktieöverlåtelser beskattas hårdare än tidigare med de nya 3:12 reglerna. För att kunna analysera huruvida det finns incitament för att använda sig av rätten till utdelning användes tre olika scenarier. Dessa utgår från två olika former av fåmansbolag där det ena företaget bedriver ett mindre lönsamt tjänsteföretag och det andra företaget är ett vinstdrivande konsultföretag. Uppsatsen behandlar en del av den rättspraxis som finns angående den civilrättsliga definitionen av gåva. I de fall det inte föreligger gåva i civilrättslig mening kan dessa rättshandlingar angripas med stöd av skatteflyktslagen eller avtalslagen vid bedömning av... (More)
Rätten till utdelning kan komma att bli en tänkbar generationsskiftesmodell eftersom interna aktieöverlåtelser beskattas hårdare än tidigare med de nya 3:12 reglerna. För att kunna analysera huruvida det finns incitament för att använda sig av rätten till utdelning användes tre olika scenarier. Dessa utgår från två olika former av fåmansbolag där det ena företaget bedriver ett mindre lönsamt tjänsteföretag och det andra företaget är ett vinstdrivande konsultföretag. Uppsatsen behandlar en del av den rättspraxis som finns angående den civilrättsliga definitionen av gåva. I de fall det inte föreligger gåva i civilrättslig mening kan dessa rättshandlingar angripas med stöd av skatteflyktslagen eller avtalslagen vid bedömning av rättshandlingen ifråga. En intressant aspekt i utredningen är situationen när utdelning lämnas till närstående, exempelvis make/maka eller sambo. Uppsatsen belyser också huruvida det är möjligt att kringgå fåmansföretagsbeskattningen genom att lämna utdelningsrätten till en närstående vilken i sin tur beskattas för denna utdelning i inkomstslaget kapital. Min personliga åsikt angående denna fråga, är att det är såväl fullt legitimt, som legalt att gåvovis överlåta rätten till utdelning till sin sambo respektive make/maka och på så sätt undvika en progressiv beskattning. Detta förutsätter att rekvisiten för gåva är för handen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jussila-Långström, Rainer
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1558954
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558954,
 abstract   = {Rätten till utdelning kan komma att bli en tänkbar generationsskiftesmodell eftersom interna aktieöverlåtelser beskattas hårdare än tidigare med de nya 3:12 reglerna. För att kunna analysera huruvida det finns incitament för att använda sig av rätten till utdelning användes tre olika scenarier. Dessa utgår från två olika former av fåmansbolag där det ena företaget bedriver ett mindre lönsamt tjänsteföretag och det andra företaget är ett vinstdrivande konsultföretag. Uppsatsen behandlar en del av den rättspraxis som finns angående den civilrättsliga definitionen av gåva. I de fall det inte föreligger gåva i civilrättslig mening kan dessa rättshandlingar angripas med stöd av skatteflyktslagen eller avtalslagen vid bedömning av rättshandlingen ifråga. En intressant aspekt i utredningen är situationen när utdelning lämnas till närstående, exempelvis make/maka eller sambo. Uppsatsen belyser också huruvida det är möjligt att kringgå fåmansföretagsbeskattningen genom att lämna utdelningsrätten till en närstående vilken i sin tur beskattas för denna utdelning i inkomstslaget kapital. Min personliga åsikt angående denna fråga, är att det är såväl fullt legitimt, som legalt att gåvovis överlåta rätten till utdelning till sin sambo respektive make/maka och på så sätt undvika en progressiv beskattning. Detta förutsätter att rekvisiten för gåva är för handen.},
 author    = {Jussila-Långström, Rainer},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till utdelning, en ny generationskiftesmodell? (Right to dividend, a new generation shift model ?)},
 year     = {2006},
}