Advanced

Skatteparadis -ur ett internationellt och svenskt perspektiv

Järetoft, Mikael (2000)
Department of Law
Abstract
I takt med det ökade användandet av så kallade skatteparadis ökar oron i de mer normalbeskattande länderna. Dessa är rädda för att deras beskattningssituation skall försämras när fler och fler väljer att utnyttja skatteparadisens fördelar. Det råder konkurrens mellan världens alla skattejurisdiktioner och utvecklingen går mot sänkta skattesatser och lättnadslagstiftningar. De enskilda länderna kämpar för att inte förlora sin del av beskattningsanspråket. Det talas bland annat om skadlig skattekonkurrens där enskilda länder sänker sina skatter för att locka till sig andra länders beskattningsunderlag. De traditionella skatteparadisen har fått konkurrens i och med att fler och fler normalbeskattande länder inför egna lättnadslagstiftningar... (More)
I takt med det ökade användandet av så kallade skatteparadis ökar oron i de mer normalbeskattande länderna. Dessa är rädda för att deras beskattningssituation skall försämras när fler och fler väljer att utnyttja skatteparadisens fördelar. Det råder konkurrens mellan världens alla skattejurisdiktioner och utvecklingen går mot sänkta skattesatser och lättnadslagstiftningar. De enskilda länderna kämpar för att inte förlora sin del av beskattningsanspråket. Det talas bland annat om skadlig skattekonkurrens där enskilda länder sänker sina skatter för att locka till sig andra länders beskattningsunderlag. De traditionella skatteparadisen har fått konkurrens i och med att fler och fler normalbeskattande länder inför egna lättnadslagstiftningar för att behålla kapitalet inom landet. Utvecklingen har bland annat lett till att OECD och EU inlett omfattande arbete mot den skadliga skattekonkurrensen. För att kunna utveckla effektiva motmedel krävs definitioner av olika begrepp för att avgränsa tillämpningsområdet. I denna uppsats har jag koncentrerat mig på definitionen av begreppet skatteparadis. OECD har kommit längst i sitt försök att definiera skatteparadis vilket lett till att OECD kunnat peka ut ett antal länder som skatteparadis. EU har dock valt att inte använda begreppet skatteparadis, utan talar istället enbart om potentiellt skadliga åtgärder. I Sverige används begreppet skatteparadis flitigt i doktrinen utan någon entydig definition. Författarna lägger olika innebörd i begreppet skatteparadis vilket gör det svårt att veta vad ett skatteparadis verkligen är eller vad författarna avser då de använder begreppet. Det skall dock konstateras att begreppet skatteparadis inte är någon legal term. Det är upp till de enskilda författarna att fritt använda sig av termen utan att vara bunden till någon bestämd definition. Inom den svenska rätten, främst CFC-lagstiftningen, förtydligas inte heller definitionen på skatteparadis. Ifall begreppet skatteparadis skall användas anser jag att det bör hänvisa till lågskatteländer i allmänhet. Än bättre vore det enligt mig att ej använda begreppet alls. Det viktiga är att företag och personer inte utnyttjar lättnadslagstiftningar för att undkomma skatt i Sverige. Det är de enskilda transaktionerna man bör se på och inte landets lagstiftning i sin helhet då man avgör om en beskattningsnivå kan accepteras av svensk lagstiftning. Med tanke på den utveckling som sker idag inom den globala världsekonomin är det kanske ett måste att kunna peka ut länder med en alltför konkurrenskraftig beskattning för att komma tillrätta med den skadliga skattekonkurrensen. Det måste dock påpekas att handeln med skatteparadis sker med normalbeskattande länders godkännande. Det första steget i arbetet mot skatteparadis borde vara att se över sin egen beskattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Järetoft, Mikael
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1558957
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1558957,
 abstract   = {I takt med det ökade användandet av så kallade skatteparadis ökar oron i de mer normalbeskattande länderna. Dessa är rädda för att deras beskattningssituation skall försämras när fler och fler väljer att utnyttja skatteparadisens fördelar. Det råder konkurrens mellan världens alla skattejurisdiktioner och utvecklingen går mot sänkta skattesatser och lättnadslagstiftningar. De enskilda länderna kämpar för att inte förlora sin del av beskattningsanspråket. Det talas bland annat om skadlig skattekonkurrens där enskilda länder sänker sina skatter för att locka till sig andra länders beskattningsunderlag. De traditionella skatteparadisen har fått konkurrens i och med att fler och fler normalbeskattande länder inför egna lättnadslagstiftningar för att behålla kapitalet inom landet. Utvecklingen har bland annat lett till att OECD och EU inlett omfattande arbete mot den skadliga skattekonkurrensen. För att kunna utveckla effektiva motmedel krävs definitioner av olika begrepp för att avgränsa tillämpningsområdet. I denna uppsats har jag koncentrerat mig på definitionen av begreppet skatteparadis. OECD har kommit längst i sitt försök att definiera skatteparadis vilket lett till att OECD kunnat peka ut ett antal länder som skatteparadis. EU har dock valt att inte använda begreppet skatteparadis, utan talar istället enbart om potentiellt skadliga åtgärder. I Sverige används begreppet skatteparadis flitigt i doktrinen utan någon entydig definition. Författarna lägger olika innebörd i begreppet skatteparadis vilket gör det svårt att veta vad ett skatteparadis verkligen är eller vad författarna avser då de använder begreppet. Det skall dock konstateras att begreppet skatteparadis inte är någon legal term. Det är upp till de enskilda författarna att fritt använda sig av termen utan att vara bunden till någon bestämd definition. Inom den svenska rätten, främst CFC-lagstiftningen, förtydligas inte heller definitionen på skatteparadis. Ifall begreppet skatteparadis skall användas anser jag att det bör hänvisa till lågskatteländer i allmänhet. Än bättre vore det enligt mig att ej använda begreppet alls. Det viktiga är att företag och personer inte utnyttjar lättnadslagstiftningar för att undkomma skatt i Sverige. Det är de enskilda transaktionerna man bör se på och inte landets lagstiftning i sin helhet då man avgör om en beskattningsnivå kan accepteras av svensk lagstiftning. Med tanke på den utveckling som sker idag inom den globala världsekonomin är det kanske ett måste att kunna peka ut länder med en alltför konkurrenskraftig beskattning för att komma tillrätta med den skadliga skattekonkurrensen. Det måste dock påpekas att handeln med skatteparadis sker med normalbeskattande länders godkännande. Det första steget i arbetet mot skatteparadis borde vara att se över sin egen beskattning.},
 author    = {Järetoft, Mikael},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteparadis -ur ett internationellt och svenskt perspektiv},
 year     = {2000},
}