Advanced

Förtroendenämnderna och tillsynen över hälso- och sjukvården

Jönsson, Ulf (1999)
Department of Law
Abstract
Temat för denna uppsats är förtroendenämnderna och tillsynen över hälso- och sjukvården. I Sverige pågår ett stort reformarbete för att planera hälso- och sjukvården inför framtiden. Ett resultat av detta är förtroendenämnderna som skall stärka patientens ställning. 1980 startade en försöksverksamhet med förtroendenämnder. Den dåvarande medicinalansvarskommittén ansåg att patientens ställning var bristfällig och behövde kompletteras. Genom tillskapandet av dessa nämnder skulle patienten få en stödjande och rådgivande nämnd som skulle hjälpa när olika problem uppstod i kontakt med sjukvården. En konsekvens av nämndernas uppgifter är att en avlastning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i olika anmälningsärenden som ej rör medicinsk... (More)
Temat för denna uppsats är förtroendenämnderna och tillsynen över hälso- och sjukvården. I Sverige pågår ett stort reformarbete för att planera hälso- och sjukvården inför framtiden. Ett resultat av detta är förtroendenämnderna som skall stärka patientens ställning. 1980 startade en försöksverksamhet med förtroendenämnder. Den dåvarande medicinalansvarskommittén ansåg att patientens ställning var bristfällig och behövde kompletteras. Genom tillskapandet av dessa nämnder skulle patienten få en stödjande och rådgivande nämnd som skulle hjälpa när olika problem uppstod i kontakt med sjukvården. En konsekvens av nämndernas uppgifter är att en avlastning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i olika anmälningsärenden som ej rör medicinsk felbehandling, eftersom många patienter vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnden med bemötandefrågor eller informationsproblem som uppstått i kontakt med hälso- och sjukvården. Ärenden av denna karaktär anses lämpligen kunna lösas av förtroendenämnder då de har lokalkännedom och därmed en närhet till sina distrikt som gör att frågan kan få en snar lösning. I denna uppsats beskriver jag bakgrunden till förtroendenämnderna, hur de har utvecklats och arbetar idag. Jag har, för att kunna ge en bild av hur de arbetar och om de lever upp till lagens krav som en oberoende stödfunktion för patienterna, tagit del av förtroendenämndens i region Skåne verksamhetsberättelser samt dess ärenden under sista kvartalet 1998. Därutöver går jag i igenom det system av regler som styr hälso- och sjukvården vad gäller verksamhetens mål och personalens åligganden. Det ersättningssystem som patienten kan vända sig till när han skadas i hälso- och sjukvården samt de myndigheter som utövar tillsyn, passivt eller aktivt, över hälso- och sjukvården. Det är denna framställnings slutsats att förtroendenämnderna utgör en viktig komponent i dagens hälso- och sjukvårdssystem. Patientens ställning stärks i den bemärkelsen att patienten på ett enkelt sätt kan få hjälp och information i komplicerade frågor. Därutöver får den som är sjukvårdshuvudman De som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården är landstinget eller kommunen och den nämnd som där svarar för hälso- och sjukvården. Är det privat sjukhus är det bolagets styrelse och privatpraktiserande yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är sina egna huvudmän. på ett tidigt stadium reda på olika problem i verksamheten och kan agera utifrån patienternas synpunkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Ulf
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Medicinsk rätt
language
Swedish
id
1559002
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559002,
 abstract   = {Temat för denna uppsats är förtroendenämnderna och tillsynen över hälso- och sjukvården. I Sverige pågår ett stort reformarbete för att planera hälso- och sjukvården inför framtiden. Ett resultat av detta är förtroendenämnderna som skall stärka patientens ställning. 1980 startade en försöksverksamhet med förtroendenämnder. Den dåvarande medicinalansvarskommittén ansåg att patientens ställning var bristfällig och behövde kompletteras. Genom tillskapandet av dessa nämnder skulle patienten få en stödjande och rådgivande nämnd som skulle hjälpa när olika problem uppstod i kontakt med sjukvården. En konsekvens av nämndernas uppgifter är att en avlastning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i olika anmälningsärenden som ej rör medicinsk felbehandling, eftersom många patienter vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnden med bemötandefrågor eller informationsproblem som uppstått i kontakt med hälso- och sjukvården. Ärenden av denna karaktär anses lämpligen kunna lösas av förtroendenämnder då de har lokalkännedom och därmed en närhet till sina distrikt som gör att frågan kan få en snar lösning. I denna uppsats beskriver jag bakgrunden till förtroendenämnderna, hur de har utvecklats och arbetar idag. Jag har, för att kunna ge en bild av hur de arbetar och om de lever upp till lagens krav som en oberoende stödfunktion för patienterna, tagit del av förtroendenämndens i region Skåne verksamhetsberättelser samt dess ärenden under sista kvartalet 1998. Därutöver går jag i igenom det system av regler som styr hälso- och sjukvården vad gäller verksamhetens mål och personalens åligganden. Det ersättningssystem som patienten kan vända sig till när han skadas i hälso- och sjukvården samt de myndigheter som utövar tillsyn, passivt eller aktivt, över hälso- och sjukvården. Det är denna framställnings slutsats att förtroendenämnderna utgör en viktig komponent i dagens hälso- och sjukvårdssystem. Patientens ställning stärks i den bemärkelsen att patienten på ett enkelt sätt kan få hjälp och information i komplicerade frågor. Därutöver får den som är sjukvårdshuvudman De som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården är landstinget eller kommunen och den nämnd som där svarar för hälso- och sjukvården. Är det privat sjukhus är det bolagets styrelse och privatpraktiserande yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är sina egna huvudmän. på ett tidigt stadium reda på olika problem i verksamheten och kan agera utifrån patienternas synpunkter.},
 author    = {Jönsson, Ulf},
 keyword   = {Medicinsk rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förtroendenämnderna och tillsynen över hälso- och sjukvården},
 year     = {1999},
}