Advanced

Vilseledande reklam - Beroende av medium?

Karlberg, Marcus (2006)
Department of Law
Abstract
Är reklam mer vilseledande i ett medium än ett annat? Denna fråga försöker jag besvara i detta arbete. Det framgår tydligt av förarbeten, praxis och doktrin att reklam i skilda media bedöms på olika grunder. Jag försöker därför även förklara varför skilda media bör bedömas olika av marknads-domstolen. Genom att skilda media kan exponera en mottagare för reklam under olika lång tid, bör tiden vägas in av domstolen som en parameter. Olika media har dessutom olika publiksammansättningar. Publiksamman-sättningen påverkar vem en genomsnittlig mottagare är och därmed vilka krav som kan ställas på en annonserande näringsidkare. Är publiken liten och specialiserad, kan lägre krav ställas på reklamen än om den är stor och sammansatt av personer som... (More)
Är reklam mer vilseledande i ett medium än ett annat? Denna fråga försöker jag besvara i detta arbete. Det framgår tydligt av förarbeten, praxis och doktrin att reklam i skilda media bedöms på olika grunder. Jag försöker därför även förklara varför skilda media bör bedömas olika av marknads-domstolen. Genom att skilda media kan exponera en mottagare för reklam under olika lång tid, bör tiden vägas in av domstolen som en parameter. Olika media har dessutom olika publiksammansättningar. Publiksamman-sättningen påverkar vem en genomsnittlig mottagare är och därmed vilka krav som kan ställas på en annonserande näringsidkare. Är publiken liten och specialiserad, kan lägre krav ställas på reklamen än om den är stor och sammansatt av personer som kan förväntas sakna specialkunskaper. Den genom-snittlige mottagaren är således en andra viktig parameter att hålla i åtanke för marknadsförare. Olika media är dessutom olika väl anpassade för att lämna information till konsumenter. Det kan därför vara svårare att neutralisera vilseledande reklam i vissa media än i andra. Det är i marknadsdomstolens mening ingen förmildrande omständighet att ett medium har vissa begränsningar, utan en näringsidkare måste informera lika mycket i ett medium som är illa anpassat till informationsspridning som ett ''normalt''. Den tredje och sista parametern som detta arbete behandlar är således vilket medium som passar för att lämna viss information i. En näringsidkare bör därför analysera vem som är den tänkte mottagaren. Om den är specialiserad, kan det vara bättre att annonsera i fackpress än i TV. Det är även av vikt var den tänkta annonseringen kommer att ta plats, eftersom det påverkar både vem den genomsnittlige mottagaren är, samt tiden som denne blir exponerad för reklamen. Näringsidkaren bör även ut-forma sin reklam så att den lämnar all information en konsument behöver för att bedöma ett erbjudandes rätta värde. Informationen bör således presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt i det aktuella mediet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlberg, Marcus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Marknadsrätt
language
Swedish
id
1559032
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559032,
 abstract   = {Är reklam mer vilseledande i ett medium än ett annat? Denna fråga försöker jag besvara i detta arbete. Det framgår tydligt av förarbeten, praxis och doktrin att reklam i skilda media bedöms på olika grunder. Jag försöker därför även förklara varför skilda media bör bedömas olika av marknads-domstolen. Genom att skilda media kan exponera en mottagare för reklam under olika lång tid, bör tiden vägas in av domstolen som en parameter. Olika media har dessutom olika publiksammansättningar. Publiksamman-sättningen påverkar vem en genomsnittlig mottagare är och därmed vilka krav som kan ställas på en annonserande näringsidkare. Är publiken liten och specialiserad, kan lägre krav ställas på reklamen än om den är stor och sammansatt av personer som kan förväntas sakna specialkunskaper. Den genom-snittlige mottagaren är således en andra viktig parameter att hålla i åtanke för marknadsförare. Olika media är dessutom olika väl anpassade för att lämna information till konsumenter. Det kan därför vara svårare att neutralisera vilseledande reklam i vissa media än i andra. Det är i marknadsdomstolens mening ingen förmildrande omständighet att ett medium har vissa begränsningar, utan en näringsidkare måste informera lika mycket i ett medium som är illa anpassat till informationsspridning som ett ''normalt''. Den tredje och sista parametern som detta arbete behandlar är således vilket medium som passar för att lämna viss information i. En näringsidkare bör därför analysera vem som är den tänkte mottagaren. Om den är specialiserad, kan det vara bättre att annonsera i fackpress än i TV. Det är även av vikt var den tänkta annonseringen kommer att ta plats, eftersom det påverkar både vem den genomsnittlige mottagaren är, samt tiden som denne blir exponerad för reklamen. Näringsidkaren bör även ut-forma sin reklam så att den lämnar all information en konsument behöver för att bedöma ett erbjudandes rätta värde. Informationen bör således presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt i det aktuella mediet.},
 author    = {Karlberg, Marcus},
 keyword   = {Marknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilseledande reklam - Beroende av medium?},
 year     = {2006},
}