Advanced

Kontroll av oskäliga avtalsvillkor - en analys av civil- och marknadsrättsliga regleringar

Karlsson, Christian (2008)
Department of Law
Abstract
Antalet avtal som ingås dagligen är enormt. Genom sådana rättshandlingar möts företag, konsumenter och privatpersoner. Det stora antalet avtal uppvisar vidare en stor variation avseende komplexitet och ekonomisk betydelse vilket lyfter fram behovet av viss minimireglering. Många gånger är avtalsparterna inte jämbördiga utan en av dem intar en överlägsen ställning. En sådan ställning medför risk för avtalsrättsligt maktmissbruk. Av det skälet har den svenska lagstiftaren, tillsammans med rättstillämpningen, utvecklat regler och principer för hur långt avtalsfriheten får utnyttjas. Denna uppsats tar sikte på ett par av dessa regeluppsättningar. En huvudsaklig indelning mellan å ena sidan civilrätt och å andra sidan marknadsrätt görs som ett... (More)
Antalet avtal som ingås dagligen är enormt. Genom sådana rättshandlingar möts företag, konsumenter och privatpersoner. Det stora antalet avtal uppvisar vidare en stor variation avseende komplexitet och ekonomisk betydelse vilket lyfter fram behovet av viss minimireglering. Många gånger är avtalsparterna inte jämbördiga utan en av dem intar en överlägsen ställning. En sådan ställning medför risk för avtalsrättsligt maktmissbruk. Av det skälet har den svenska lagstiftaren, tillsammans med rättstillämpningen, utvecklat regler och principer för hur långt avtalsfriheten får utnyttjas. Denna uppsats tar sikte på ett par av dessa regeluppsättningar. En huvudsaklig indelning mellan å ena sidan civilrätt och å andra sidan marknadsrätt görs som ett första steg att systematisera uppsatsens innehåll. Till den förra gruppen hänförs regler och principer för tolkning och utfyllning av avtal samt 36 § avtalslagen. Beträffande den andra gruppen ägnas uppmärksamhet åt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Det gemensamma temat är oskäliga avtalsvillkor och domstolarnas kontroll av dem. Uppsatsen utreder således de verktyg som står domstolar och enskilda rättssubjekt till buds i fall av oskäliga avtalsvillkor. En civilrättslig process aktualiserar vad som brukar kallas för dold och öppen kontroll. Den dolda kontrollen innefattar tolkning och utfyllning av avtal och andra icke lagfästa regler och principer medan den öppna utgår från en tillämpning av uttryckliga lagregler. Detta inomcivilrättsliga förhållande analyseras närmare. En marknadsrättslig process aktiverar delvis andra aktörer än en civilrättslig. I vissa fall agerar myndigheter processförare och det äger rum i endast en instans, Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens rättstillämpning bär, till skillnad från de allmänna domstolarnas, en kollektivistisk prägel. Skillnaderna innebär dock inte att de båda regelkomplexen saknar betydelse för varandra. Även denna relation utreds och diskuteras. Arbetet ger således, med reservation för gjorda avgränsningar, ett samlat grepp kring det skydd mot oskäliga avtalsvillkor som svensk civil- och marknadsrätt erbjuder. Kärnan i utredningen och analysen ligger i en genomgång av en förhållandevis omfattande mängd rättspraxis från främst Högsta domstolen och Marknadsdomstolen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Christian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Marknadsrätt
language
Swedish
id
1559062
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559062,
 abstract   = {Antalet avtal som ingås dagligen är enormt. Genom sådana rättshandlingar möts företag, konsumenter och privatpersoner. Det stora antalet avtal uppvisar vidare en stor variation avseende komplexitet och ekonomisk betydelse vilket lyfter fram behovet av viss minimireglering. Många gånger är avtalsparterna inte jämbördiga utan en av dem intar en överlägsen ställning. En sådan ställning medför risk för avtalsrättsligt maktmissbruk. Av det skälet har den svenska lagstiftaren, tillsammans med rättstillämpningen, utvecklat regler och principer för hur långt avtalsfriheten får utnyttjas. Denna uppsats tar sikte på ett par av dessa regeluppsättningar. En huvudsaklig indelning mellan å ena sidan civilrätt och å andra sidan marknadsrätt görs som ett första steg att systematisera uppsatsens innehåll. Till den förra gruppen hänförs regler och principer för tolkning och utfyllning av avtal samt 36 § avtalslagen. Beträffande den andra gruppen ägnas uppmärksamhet åt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Det gemensamma temat är oskäliga avtalsvillkor och domstolarnas kontroll av dem. Uppsatsen utreder således de verktyg som står domstolar och enskilda rättssubjekt till buds i fall av oskäliga avtalsvillkor. En civilrättslig process aktualiserar vad som brukar kallas för dold och öppen kontroll. Den dolda kontrollen innefattar tolkning och utfyllning av avtal och andra icke lagfästa regler och principer medan den öppna utgår från en tillämpning av uttryckliga lagregler. Detta inomcivilrättsliga förhållande analyseras närmare. En marknadsrättslig process aktiverar delvis andra aktörer än en civilrättslig. I vissa fall agerar myndigheter processförare och det äger rum i endast en instans, Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens rättstillämpning bär, till skillnad från de allmänna domstolarnas, en kollektivistisk prägel. Skillnaderna innebär dock inte att de båda regelkomplexen saknar betydelse för varandra. Även denna relation utreds och diskuteras. Arbetet ger således, med reservation för gjorda avgränsningar, ett samlat grepp kring det skydd mot oskäliga avtalsvillkor som svensk civil- och marknadsrätt erbjuder. Kärnan i utredningen och analysen ligger i en genomgång av en förhållandevis omfattande mängd rättspraxis från främst Högsta domstolen och Marknadsdomstolen.},
 author    = {Karlsson, Christian},
 keyword   = {Avtalsrätt,Marknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll av oskäliga avtalsvillkor - en analys av civil- och marknadsrättsliga regleringar},
 year     = {2008},
}