Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Regressrätt vid infriande av stödbrevsförpliktelser - huruvida regressrätt föreligger och hur den kan motiveras

Karlsson, Daniel (2001)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar huruvida en stödbrevsutställare, som betalat en stödbrevsmottagare/borgenär i enlighet med en förpliktelse i ett stödbrev, erhåller regressrätt mot den ursprunglige gäldenären. Regressrätten vid infriande av stödbrevsförpliktelser är inte lagreglerad, har inte vid något tillfälle bedömts i rättspraxis och har inte varit föremål för någon större diskussion i den juridiska doktrinen. Detta sammantaget gör att utrymmet för fritt tänkande och tillämpning av analoga rättsregler är relativt stort. Stödbrev är en form av säkerhet som en person ställer ut (stödbrevsutställaren) för att underlätta för en andra person (huvudgäldenären) att exempelvis uppta ett lån från en tredje person (borgenären eller stödbrevsmottagaren). Vid... (More)
Uppsatsen behandlar huruvida en stödbrevsutställare, som betalat en stödbrevsmottagare/borgenär i enlighet med en förpliktelse i ett stödbrev, erhåller regressrätt mot den ursprunglige gäldenären. Regressrätten vid infriande av stödbrevsförpliktelser är inte lagreglerad, har inte vid något tillfälle bedömts i rättspraxis och har inte varit föremål för någon större diskussion i den juridiska doktrinen. Detta sammantaget gör att utrymmet för fritt tänkande och tillämpning av analoga rättsregler är relativt stort. Stödbrev är en form av säkerhet som en person ställer ut (stödbrevsutställaren) för att underlätta för en andra person (huvudgäldenären) att exempelvis uppta ett lån från en tredje person (borgenären eller stödbrevsmottagaren). Vid utebliven återbetalning från huvudgäldenären är det meningen att stödbrevsmottagaren skall kunna vända sig mot stödbrevsutställaren och kräva ersättning. Detta är något beroende av om det handlar om ett juridiskt bindande stödbrev eller ett moraliskt bindande stödbrev. Uppdelningen i dessa olika typer av stödbrev är också viktig för stödbrevsutställarens eventuella regressrätt och behandlas således i viss omfattning i uppsatsen. Min slutsats avseende regressrätt vid infriande av juridiskt bindande stödbrev är att regressrätt i sådana fall tveklöst föreligger. Denna slutsats bygger på en jämförelse mellan juridiskt bindande stödbrev och borgen. Då det föreligger regressrätt för en borgensman vid infriande av en borgensförpliktelse är det svårt att motivera att regressrätt inte skulle föreligga vid infriande av ett juridiskt bindande stödbrev. Då det visat sig att dessa båda rättsinstitut i princip motsvarar varandra är det tämligen självklart att rättsföljderna i samband med infriandet av respektive förpliktelse skall vara lika. Vad avser regressrätten vid infriande av moraliskt bindande stödbrev är förhållandena något mer komplicerade. Man kan göra olika distinktioner av vad ett moraliskt bindande stödbrev verkligen är och/eller vad ett infriande av ett moraliskt bindande stödbrev verkligen är och med grund i dessa distinktioner komma fram till olika lösningar på problemet. Utan att ställa upp en generell huvudregel som säger att regressrätt föreligger vid infriande av moraliskt bindande stödbrev kommer jag till slutsatsen att regressrätt i många fall bör tillerkännas stödbrevsutställaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Daniel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt; oklassificerad
language
Swedish
id
1559068
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559068,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar huruvida en stödbrevsutställare, som betalat en stödbrevsmottagare/borgenär i enlighet med en förpliktelse i ett stödbrev, erhåller regressrätt mot den ursprunglige gäldenären. Regressrätten vid infriande av stödbrevsförpliktelser är inte lagreglerad, har inte vid något tillfälle bedömts i rättspraxis och har inte varit föremål för någon större diskussion i den juridiska doktrinen. Detta sammantaget gör att utrymmet för fritt tänkande och tillämpning av analoga rättsregler är relativt stort. Stödbrev är en form av säkerhet som en person ställer ut (stödbrevsutställaren) för att underlätta för en andra person (huvudgäldenären) att exempelvis uppta ett lån från en tredje person (borgenären eller stödbrevsmottagaren). Vid utebliven återbetalning från huvudgäldenären är det meningen att stödbrevsmottagaren skall kunna vända sig mot stödbrevsutställaren och kräva ersättning. Detta är något beroende av om det handlar om ett juridiskt bindande stödbrev eller ett moraliskt bindande stödbrev. Uppdelningen i dessa olika typer av stödbrev är också viktig för stödbrevsutställarens eventuella regressrätt och behandlas således i viss omfattning i uppsatsen. Min slutsats avseende regressrätt vid infriande av juridiskt bindande stödbrev är att regressrätt i sådana fall tveklöst föreligger. Denna slutsats bygger på en jämförelse mellan juridiskt bindande stödbrev och borgen. Då det föreligger regressrätt för en borgensman vid infriande av en borgensförpliktelse är det svårt att motivera att regressrätt inte skulle föreligga vid infriande av ett juridiskt bindande stödbrev. Då det visat sig att dessa båda rättsinstitut i princip motsvarar varandra är det tämligen självklart att rättsföljderna i samband med infriandet av respektive förpliktelse skall vara lika. Vad avser regressrätten vid infriande av moraliskt bindande stödbrev är förhållandena något mer komplicerade. Man kan göra olika distinktioner av vad ett moraliskt bindande stödbrev verkligen är och/eller vad ett infriande av ett moraliskt bindande stödbrev verkligen är och med grund i dessa distinktioner komma fram till olika lösningar på problemet. Utan att ställa upp en generell huvudregel som säger att regressrätt föreligger vid infriande av moraliskt bindande stödbrev kommer jag till slutsatsen att regressrätt i många fall bör tillerkännas stödbrevsutställaren.},
 author    = {Karlsson, Daniel},
 keyword   = {Civilrätt; oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Regressrätt vid infriande av stödbrevsförpliktelser - huruvida regressrätt föreligger och hur den kan motiveras},
 year     = {2001},
}