Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nya lättnadsregler och gamla generationsskiftesmodeller

Karlsson, Tobias (2003)
Department of Law
Abstract
I SOU 2002:52 del 2 presenteras ett antal förslag om hur lättnadsreglerna vid gåva skall förändras. Förslaget innebär att den tidigare femårsperioden förkortas till en treårsperiod, att successiva överlåtelser tillåts och att vederlagsreverser blir tillåtna. Frågeställningarna som presenteras i inledningskapitlet är huruvida dessa föreslagna förändringar innebär en reell förenkling vid generationsskiften och huruvida de nuvarande modellerna kommer att kunna användas även efter en eventuell förändring eller om dessa måste bytas ut mot nya modeller. I det andra kapitlet belyses EG-rättens inflytande då kommissionens rekommendationer, om lägre beskattning vid generationsskiften och skattemässig neutralitet mellan olika tillvägagångssätt,... (More)
I SOU 2002:52 del 2 presenteras ett antal förslag om hur lättnadsreglerna vid gåva skall förändras. Förslaget innebär att den tidigare femårsperioden förkortas till en treårsperiod, att successiva överlåtelser tillåts och att vederlagsreverser blir tillåtna. Frågeställningarna som presenteras i inledningskapitlet är huruvida dessa föreslagna förändringar innebär en reell förenkling vid generationsskiften och huruvida de nuvarande modellerna kommer att kunna användas även efter en eventuell förändring eller om dessa måste bytas ut mot nya modeller. I det andra kapitlet belyses EG-rättens inflytande då kommissionens rekommendationer, om lägre beskattning vid generationsskiften och skattemässig neutralitet mellan olika tillvägagångssätt, redovisas. Därefter behandlas i kapitel 3 de värderingsmetoder och då främst substansvärdemetoden som tillämpas vid egendomsvärderingen. I de efterföljande avsnitten, kapitel 4-5, redovisas först de enklare direkta modellerna, där överföringen sker direkt till mottagaren och därefter de mer avancerade indirekta modellerna, där ett företag används som mellanhand. Av de direkta modeller som berörs i avsnittet är det främst underprisöverlåtelser som är fördelaktiga, inte minst då dessa föreslås uppfylla kraven för lättnadsreglernas tillämpning. Bland de indirekta modeller som redovisas är det främst de interna aktieöverlåtelserna som numera är av intresse, då stopplagstiftning har införts för skalbolagsaffärer. I uppsatsen analyseras sedan i kapitel 6 olika kompletterande förfaranden med livförsäkringar, då dessa skattemässigt är mycket gynnsamma. I kapitel 7 jämförs den nuvarande regleringen av lättnadsregler vid gåva, med de nya regler som föreslagits i utredningen. I det avslutande kapitel redovisas kritik främst mot att utredarna förbisett behovet av en översyn av de värderingsnormer som är avgörande för skattens storlek. Det beaktas inte heller att många av de förändringar som föreslås redan idag är möjliga att genomföra med hjälp av bodelningar under äktenskapet. Den största och viktigaste förändringen består i att blandade fång nu kan genomföras med en betydligt lägre värdering av företagsegendomen. Även om de föreslagna ändringarna allra mest gynnar interna aktieöverlåtelser, innebär förändringarna också att neutraliteten i skattesystemet ökar och att det blir lättare att genomföra ett fördelaktigt generationsskifte utan juridiskt expertkunnande. Förändringen av lättnadsreglerna innebär en reell förenkling för många personer, då skillnaderna i skatteuttag minskas för enklare direkta modeller jämfört med mer avancerade indirekta modeller. Sverige uppfyller därmed kommissionens rekommendationer om mildare beskattning vid generationsskiften. Avslutningsvis synes det inte finnas någon anledning att finna någon ny modell, så länge de interna aktieöverlåtelserna förblir tillåtna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Tobias
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1559125
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559125,
 abstract   = {I SOU 2002:52 del 2 presenteras ett antal förslag om hur lättnadsreglerna vid gåva skall förändras. Förslaget innebär att den tidigare femårsperioden förkortas till en treårsperiod, att successiva överlåtelser tillåts och att vederlagsreverser blir tillåtna. Frågeställningarna som presenteras i inledningskapitlet är huruvida dessa föreslagna förändringar innebär en reell förenkling vid generationsskiften och huruvida de nuvarande modellerna kommer att kunna användas även efter en eventuell förändring eller om dessa måste bytas ut mot nya modeller. I det andra kapitlet belyses EG-rättens inflytande då kommissionens rekommendationer, om lägre beskattning vid generationsskiften och skattemässig neutralitet mellan olika tillvägagångssätt, redovisas. Därefter behandlas i kapitel 3 de värderingsmetoder och då främst substansvärdemetoden som tillämpas vid egendomsvärderingen. I de efterföljande avsnitten, kapitel 4-5, redovisas först de enklare direkta modellerna, där överföringen sker direkt till mottagaren och därefter de mer avancerade indirekta modellerna, där ett företag används som mellanhand. Av de direkta modeller som berörs i avsnittet är det främst underprisöverlåtelser som är fördelaktiga, inte minst då dessa föreslås uppfylla kraven för lättnadsreglernas tillämpning. Bland de indirekta modeller som redovisas är det främst de interna aktieöverlåtelserna som numera är av intresse, då stopplagstiftning har införts för skalbolagsaffärer. I uppsatsen analyseras sedan i kapitel 6 olika kompletterande förfaranden med livförsäkringar, då dessa skattemässigt är mycket gynnsamma. I kapitel 7 jämförs den nuvarande regleringen av lättnadsregler vid gåva, med de nya regler som föreslagits i utredningen. I det avslutande kapitel redovisas kritik främst mot att utredarna förbisett behovet av en översyn av de värderingsnormer som är avgörande för skattens storlek. Det beaktas inte heller att många av de förändringar som föreslås redan idag är möjliga att genomföra med hjälp av bodelningar under äktenskapet. Den största och viktigaste förändringen består i att blandade fång nu kan genomföras med en betydligt lägre värdering av företagsegendomen. Även om de föreslagna ändringarna allra mest gynnar interna aktieöverlåtelser, innebär förändringarna också att neutraliteten i skattesystemet ökar och att det blir lättare att genomföra ett fördelaktigt generationsskifte utan juridiskt expertkunnande. Förändringen av lättnadsreglerna innebär en reell förenkling för många personer, då skillnaderna i skatteuttag minskas för enklare direkta modeller jämfört med mer avancerade indirekta modeller. Sverige uppfyller därmed kommissionens rekommendationer om mildare beskattning vid generationsskiften. Avslutningsvis synes det inte finnas någon anledning att finna någon ny modell, så länge de interna aktieöverlåtelserna förblir tillåtna.},
 author    = {Karlsson, Tobias},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya lättnadsregler och gamla generationsskiftesmodeller},
 year     = {2003},
}