Advanced

Avtalsfrihet och kontraheringsplikt - En analys av allmänna läror och deras inbördes samband genom doktrin och rättspraxis

Kisvari, Janos (2009)
Department of Law
Abstract
Avtalsfriheten är dynamisk och argumenterbar, med andra ord har avtalsfriheten enligt det i arbetet myntade begreppet en potentialfunktion. I och med att avtalsfriheten har en potentialfunktion kan konkurrerande allmänna läror förändra hur avtalsfriheten som grundprincip i rättssystemet kommer tillämpas i rättspraxis. I detta arbete undersöks även gränserna för den allmänna läran om kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka om det finns tendenser till närmanden mellan doktrin och rättspraxis angående alternativa uppfattningar av avtalsfriheten i vilken kan innefattas en viss inneboende kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka graden av närhet mellan doktrin och rättspraxis och utreda hur vidsträckt man, med högre precisionsgrad, kan... (More)
Avtalsfriheten är dynamisk och argumenterbar, med andra ord har avtalsfriheten enligt det i arbetet myntade begreppet en potentialfunktion. I och med att avtalsfriheten har en potentialfunktion kan konkurrerande allmänna läror förändra hur avtalsfriheten som grundprincip i rättssystemet kommer tillämpas i rättspraxis. I detta arbete undersöks även gränserna för den allmänna läran om kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka om det finns tendenser till närmanden mellan doktrin och rättspraxis angående alternativa uppfattningar av avtalsfriheten i vilken kan innefattas en viss inneboende kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka graden av närhet mellan doktrin och rättspraxis och utreda hur vidsträckt man, med högre precisionsgrad, kan argumentera för en allmän princip om kontraheringsplikt till förmån för den svagare parten i avtalsförhållandet. Slutsatsen är bland annat att utvecklingen i rättspraxis ideologiskt normativt ligger i linje med de alternativa synsätt som framkommer i doktrinen. I rättspraxis följer dock argumentationen en annan språklig utformning. Den förskjutning som föreligger i rättspraxis avseende normativa ideologiska utgångspunkter visar på att alternativa doktrinära synsätt återspeglas i viss grad samt kan användas i än större utsträckning. Det har skett en förskjut­ning i rättspraxis mot att avtalsfriheten är mer inskränkt än tidigare. Avtalsfriheten är inte en lika oinskränkt huvudregel tolkad enbart till förmån för den starkare parten i avtalsförhållandet. Något definitivt genombrott mot en absolut avtalsfrihet kan dock inte urskönjas och avtalsfriheten framstår som något försvagad men ändå som huvudregel. Detta arbete ställer även frågan om det finns en allmän princip om kontraheringsplikt. Men som slutsatsen visar är denna fråga alltför förenklad och erbjuder med begagnande av en konstruktiv rättsvetenskaplig metod långt mer intressanta undersökningsmöjligheter. Slutsatsen avseende denna fråga är att det föreligger en princip om kontraheringsplikt som kan bli tillämplig i en rad fler situationer än tidigare. I arbetet utvecklas förståelsen för avtalsfriheten och kontraheringsplikten. Frågan ställs vad avtalsfriheten och kontraheringsplikten är samt har för innehåll. Svaret på frågeställningarna möjliggörs genom att avtalsfriheten delas upp i olika dimensioner. Svaret är att avtalsfriheten och kontraherings­plikten kan uppfattas som allmänna läror där det krävs en övergripande förståelse för samtliga dimensioner hos dessa allmänna läror där delsvaren inom dessa dimensioner ger oss helhetsbilden. I arbetet fram­hävs genom begreppet avtalsfrihetens potentialfunktion avtalsfrihetens inneboende egenskap av att vara föränderlig i rättssystemet. I denna potentialfunktion placeras sedan kontraheringsplikten in. Resultatet är att sambandet mellan avtalsfrihet och kontraheringsplikt kan uppfattas på olika sätt, där en upp­fattning om att lärorna ingår i varandra ger den svagare parten en starkare rätt till avtal. En uppfattning som på längre sikt har direkt verkan i den materiella rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kisvari, Janos
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1559164
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559164,
 abstract   = {Avtalsfriheten är dynamisk och argumenterbar, med andra ord har avtalsfriheten enligt det i arbetet myntade begreppet en potentialfunktion. I och med att avtalsfriheten har en potentialfunktion kan konkurrerande allmänna läror förändra hur avtalsfriheten som grundprincip i rättssystemet kommer tillämpas i rättspraxis. I detta arbete undersöks även gränserna för den allmänna läran om kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka om det finns tendenser till närmanden mellan doktrin och rättspraxis angående alternativa uppfattningar av avtalsfriheten i vilken kan innefattas en viss inneboende kontraheringsplikt. Syftet är att undersöka graden av närhet mellan doktrin och rättspraxis och utreda hur vidsträckt man, med högre precisionsgrad, kan argumentera för en allmän princip om kontraheringsplikt till förmån för den svagare parten i avtalsförhållandet. Slutsatsen är bland annat att utvecklingen i rättspraxis ideologiskt normativt ligger i linje med de alternativa synsätt som framkommer i doktrinen. I rättspraxis följer dock argumentationen en annan språklig utformning. Den förskjutning som föreligger i rättspraxis avseende normativa ideologiska utgångspunkter visar på att alternativa doktrinära synsätt återspeglas i viss grad samt kan användas i än större utsträckning. Det har skett en förskjut­ning i rättspraxis mot att avtalsfriheten är mer inskränkt än tidigare. Avtalsfriheten är inte en lika oinskränkt huvudregel tolkad enbart till förmån för den starkare parten i avtalsförhållandet. Något definitivt genombrott mot en absolut avtalsfrihet kan dock inte urskönjas och avtalsfriheten framstår som något försvagad men ändå som huvudregel. Detta arbete ställer även frågan om det finns en allmän princip om kontraheringsplikt. Men som slutsatsen visar är denna fråga alltför förenklad och erbjuder med begagnande av en konstruktiv rättsvetenskaplig metod långt mer intressanta undersökningsmöjligheter. Slutsatsen avseende denna fråga är att det föreligger en princip om kontraheringsplikt som kan bli tillämplig i en rad fler situationer än tidigare. I arbetet utvecklas förståelsen för avtalsfriheten och kontraheringsplikten. Frågan ställs vad avtalsfriheten och kontraheringsplikten är samt har för innehåll. Svaret på frågeställningarna möjliggörs genom att avtalsfriheten delas upp i olika dimensioner. Svaret är att avtalsfriheten och kontraherings­plikten kan uppfattas som allmänna läror där det krävs en övergripande förståelse för samtliga dimensioner hos dessa allmänna läror där delsvaren inom dessa dimensioner ger oss helhetsbilden. I arbetet fram­hävs genom begreppet avtalsfrihetens potentialfunktion avtalsfrihetens inneboende egenskap av att vara föränderlig i rättssystemet. I denna potentialfunktion placeras sedan kontraheringsplikten in. Resultatet är att sambandet mellan avtalsfrihet och kontraheringsplikt kan uppfattas på olika sätt, där en upp­fattning om att lärorna ingår i varandra ger den svagare parten en starkare rätt till avtal. En uppfattning som på längre sikt har direkt verkan i den materiella rätten.},
 author    = {Kisvari, Janos},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtalsfrihet och kontraheringsplikt - En analys av allmänna läror och deras inbördes samband genom doktrin och rättspraxis},
 year     = {2009},
}