Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Degeneration av varumärken- orsaker och verkan

Kuuskoski, Katarina (2003)
Department of Law
Abstract
Degeneration av varumärken uppstår då ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och istället övergår till att bli ett allmänt ord i språket. Särskiljningsförmågan möjliggör en positionering på marknaden och att kunderna gör sin egen kategorisering av märket. Den fyller en rad funktioner ur säljar- och köparperspektiv, varav ursprungsangivelsen är den viktigaste. Särskiljningsförmågan kan också variera i styrka. Fantasinamn på produkter är mer särskiljande än deskriptiva namn. Språkligt sett kan varumärken snarast klassas som ett slag av egennamn. Ofta är det samma kriterier som skiljer egennamn från generiska ord, som skiljer varumärken från generiska ord. Varumärkesdegeneration kan uppstå på grund av många olika orsaker. Risken för... (More)
Degeneration av varumärken uppstår då ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och istället övergår till att bli ett allmänt ord i språket. Särskiljningsförmågan möjliggör en positionering på marknaden och att kunderna gör sin egen kategorisering av märket. Den fyller en rad funktioner ur säljar- och köparperspektiv, varav ursprungsangivelsen är den viktigaste. Särskiljningsförmågan kan också variera i styrka. Fantasinamn på produkter är mer särskiljande än deskriptiva namn. Språkligt sett kan varumärken snarast klassas som ett slag av egennamn. Ofta är det samma kriterier som skiljer egennamn från generiska ord, som skiljer varumärken från generiska ord. Varumärkesdegeneration kan uppstå på grund av många olika orsaker. Risken för degeneration uppstår då ett varumärke är dominerande för en ny produktkategori. Om ett generiskt ord inte existerar, eller är för invecklat eller svårt att komma ihåg, ligger det nära till hands att använda varumärket. Det brukas då för att beskriva alla varor av samma slag, oberoende av kommersiellt ursprung. Varumärkesinnehavaren kan bete sig obetänksamt och använda sitt märke degenerativt. Konkurrenter kan göra sig skyldiga till varumärkesintrång och otillbörlig marknadsföring. Utomstående personer kan försämra varumärkets särskiljningsförmåga och påverka övergången till generiskt ord genom språkbruket, både muntligt och skriftligt. Även många slag av verksamhet på internet kan påverka varumärket. Omvärldsfaktorer som den nya informationsteknologin och nya organisationsformer kan komma att spela en roll. När degeneration inträtt kan varumärkesinnehavaren frivilligt se till att registreringen upphör, eller låta bli att beivra intrång. I annat fall får den som lider förfång av det degenererade märket väcka talan i allmän domstol om hävande. Härvid skall enligt lagförarbetena åsikten bland personer i handelns distributionsled vara avgörande. Allmänhetens språkbruk, konsumenters uppfattning, märkets förekomst i tryckta alster av olika slag spelar en underordnad roll. Det blir därför svårt att få framgång för en talan om hävande av annans degenererade registrering. Indirekt bevisning i form av marknadsandelar och värdering av varumärken kan framläggas. Bättre ägnat att avspegla de faktiska förhållandena är emellertid marknads-undersökningar som direkt bevisning. Det är då främst undersökningar om uppfattningen hos det tidigare distributionsledet som skall tillmätas betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kuuskoski, Katarina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559284
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559284,
 abstract   = {Degeneration av varumärken uppstår då ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och istället övergår till att bli ett allmänt ord i språket. Särskiljningsförmågan möjliggör en positionering på marknaden och att kunderna gör sin egen kategorisering av märket. Den fyller en rad funktioner ur säljar- och köparperspektiv, varav ursprungsangivelsen är den viktigaste. Särskiljningsförmågan kan också variera i styrka. Fantasinamn på produkter är mer särskiljande än deskriptiva namn. Språkligt sett kan varumärken snarast klassas som ett slag av egennamn. Ofta är det samma kriterier som skiljer egennamn från generiska ord, som skiljer varumärken från generiska ord. Varumärkesdegeneration kan uppstå på grund av många olika orsaker. Risken för degeneration uppstår då ett varumärke är dominerande för en ny produktkategori. Om ett generiskt ord inte existerar, eller är för invecklat eller svårt att komma ihåg, ligger det nära till hands att använda varumärket. Det brukas då för att beskriva alla varor av samma slag, oberoende av kommersiellt ursprung. Varumärkesinnehavaren kan bete sig obetänksamt och använda sitt märke degenerativt. Konkurrenter kan göra sig skyldiga till varumärkesintrång och otillbörlig marknadsföring. Utomstående personer kan försämra varumärkets särskiljningsförmåga och påverka övergången till generiskt ord genom språkbruket, både muntligt och skriftligt. Även många slag av verksamhet på internet kan påverka varumärket. Omvärldsfaktorer som den nya informationsteknologin och nya organisationsformer kan komma att spela en roll. När degeneration inträtt kan varumärkesinnehavaren frivilligt se till att registreringen upphör, eller låta bli att beivra intrång. I annat fall får den som lider förfång av det degenererade märket väcka talan i allmän domstol om hävande. Härvid skall enligt lagförarbetena åsikten bland personer i handelns distributionsled vara avgörande. Allmänhetens språkbruk, konsumenters uppfattning, märkets förekomst i tryckta alster av olika slag spelar en underordnad roll. Det blir därför svårt att få framgång för en talan om hävande av annans degenererade registrering. Indirekt bevisning i form av marknadsandelar och värdering av varumärken kan framläggas. Bättre ägnat att avspegla de faktiska förhållandena är emellertid marknads-undersökningar som direkt bevisning. Det är då främst undersökningar om uppfattningen hos det tidigare distributionsledet som skall tillmätas betydelse.},
 author    = {Kuuskoski, Katarina},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Degeneration av varumärken- orsaker och verkan},
 year     = {2003},
}