Advanced

Kontroll av upphovsrättsorganisationer - särskilt om tillämpningen av konkurrensreglerna

Källsand, Ann (2006)
Department of Law
Abstract
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter är en gammal beståndsdel i rättighetshavarnas tillvaratagande av sina rättigheter. Upphovsrättsorganisationerna löser många av de effektivitetsproblem som i annat fall skulle ha stått i vägen för exploateringen. Organisationerna underlättar också användarnas tillgång till skyddade verk genom att skapa en enda kontaktpunkt för utfärdande av licenser. Upphovsrättsorganisationernas position kan dock, i ett konkurrensrättsligt perspektiv, även ge upphov till vissa betänkligheter. Framställningen behandlar upphovsorganisationernas verksamhet och tillämpningen av konkurrensreglerna i förhållande till organisationerna på tre olika områden: 1. Inbördes relationer mellan olika... (More)
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter är en gammal beståndsdel i rättighetshavarnas tillvaratagande av sina rättigheter. Upphovsrättsorganisationerna löser många av de effektivitetsproblem som i annat fall skulle ha stått i vägen för exploateringen. Organisationerna underlättar också användarnas tillgång till skyddade verk genom att skapa en enda kontaktpunkt för utfärdande av licenser. Upphovsrättsorganisationernas position kan dock, i ett konkurrensrättsligt perspektiv, även ge upphov till vissa betänkligheter. Framställningen behandlar upphovsorganisationernas verksamhet och tillämpningen av konkurrensreglerna i förhållande till organisationerna på tre olika områden: 1. Inbördes relationer mellan olika upphovsrättsorganisationer 2. Förhållandet mellan organisationerna och användarna 3. Förhållandet mellan organisationerna och rättighetshavarna De inbördes relationerna mellan upphovsrättsorganisationer i olika länder regleras i ömsesidiga avtal. Avtalen har trots att de leder till marknadsuppdelning ansetts ekonomiskt försvarbara i en miljö där fysisk övervakning av användningen av rättigheterna krävs. I dessa situationer har alltså avtalen inte betraktats som konkurrensbegränsande. Avtal mellan upphovsrättsorganisationer och användare får naturligtvis inte heller strida mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. I den här relationen intar organisationerna också i många fall en dominerande ställning i förhållande till användarna. Missbruk av denna position i form av överprissättning, diskriminerande prissättning och leveransvägran har i några fall lett till ingripanden av Konkurrensverket. Organisationerna intar också en dominerande ställning i förhållande till rättighetshavarna. Villkor i anslutningsavtal, fördelningsregler och liknande kan därför också bli föremål för bedömning enligt förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Analysen av de svenska upphovsrättsorganisationernas förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och konkurrensreglernas tillämpning i förhållande till denna verksamhet har lett fram till slutsatsen att det framför allt i de ömsesidiga avtalen och i anslutningsavtalen förekommer vissa bestämmelser vars överensstämmelse med konkurrensreglerna kan ifrågasättas. Den marknadsuppdelning som blir resultatet av organisationernas ömsesidiga avtal har endast ansetts acceptabel på områden där det krävs fysisk övervakning av rättigheterna. Territoriella begränsningar även i förhållande till användningsområden där fysisk övervakning inte är nödvändig förekommer dock fortfarande. Under de senaste åren har emellertid Kommissionen inlett ett antal utredningar om territoriella begränsningar och mycket tyder på att organisationerna kommer att få göra vissa ändringar i sina avtal i detta hänseende. Vad gäller förhållandet med användarna har domstolen konstaterat att det kan utgöra missbruk om en organisation påtvingar sina medlemmar skyldigheter som inte är absolut nödvändiga för att uppnå dess samhälleliga syfte och därigenom otillbörligt hindrar medlemmarna från att utnyttja sin upphovsrätt. Enlig min mening finns vissa bestämmelser i några av upphovsrättsorganisationernas avtal som inskränker rättighetshavarnas handlingsfrihet och som inte är absolut nödvändiga för att förvaltningen skall fungera. Detta gäller bland annat det krav som ställs av vissa organisationer på att alla rättighetshavarens verk skall omfattas av upplåtelsen, och där det således inte finns möjlighet att undanta enskilda verk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källsand, Ann
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559309
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559309,
 abstract   = {Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter är en gammal beståndsdel i rättighetshavarnas tillvaratagande av sina rättigheter. Upphovsrättsorganisationerna löser många av de effektivitetsproblem som i annat fall skulle ha stått i vägen för exploateringen. Organisationerna underlättar också användarnas tillgång till skyddade verk genom att skapa en enda kontaktpunkt för utfärdande av licenser. Upphovsrättsorganisationernas position kan dock, i ett konkurrensrättsligt perspektiv, även ge upphov till vissa betänkligheter. Framställningen behandlar upphovsorganisationernas verksamhet och tillämpningen av konkurrensreglerna i förhållande till organisationerna på tre olika områden: 1. Inbördes relationer mellan olika upphovsrättsorganisationer 2. Förhållandet mellan organisationerna och användarna 3. Förhållandet mellan organisationerna och rättighetshavarna De inbördes relationerna mellan upphovsrättsorganisationer i olika länder regleras i ömsesidiga avtal. Avtalen har trots att de leder till marknadsuppdelning ansetts ekonomiskt försvarbara i en miljö där fysisk övervakning av användningen av rättigheterna krävs. I dessa situationer har alltså avtalen inte betraktats som konkurrensbegränsande. Avtal mellan upphovsrättsorganisationer och användare får naturligtvis inte heller strida mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. I den här relationen intar organisationerna också i många fall en dominerande ställning i förhållande till användarna. Missbruk av denna position i form av överprissättning, diskriminerande prissättning och leveransvägran har i några fall lett till ingripanden av Konkurrensverket. Organisationerna intar också en dominerande ställning i förhållande till rättighetshavarna. Villkor i anslutningsavtal, fördelningsregler och liknande kan därför också bli föremål för bedömning enligt förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Analysen av de svenska upphovsrättsorganisationernas förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och konkurrensreglernas tillämpning i förhållande till denna verksamhet har lett fram till slutsatsen att det framför allt i de ömsesidiga avtalen och i anslutningsavtalen förekommer vissa bestämmelser vars överensstämmelse med konkurrensreglerna kan ifrågasättas. Den marknadsuppdelning som blir resultatet av organisationernas ömsesidiga avtal har endast ansetts acceptabel på områden där det krävs fysisk övervakning av rättigheterna. Territoriella begränsningar även i förhållande till användningsområden där fysisk övervakning inte är nödvändig förekommer dock fortfarande. Under de senaste åren har emellertid Kommissionen inlett ett antal utredningar om territoriella begränsningar och mycket tyder på att organisationerna kommer att få göra vissa ändringar i sina avtal i detta hänseende. Vad gäller förhållandet med användarna har domstolen konstaterat att det kan utgöra missbruk om en organisation påtvingar sina medlemmar skyldigheter som inte är absolut nödvändiga för att uppnå dess samhälleliga syfte och därigenom otillbörligt hindrar medlemmarna från att utnyttja sin upphovsrätt. Enlig min mening finns vissa bestämmelser i några av upphovsrättsorganisationernas avtal som inskränker rättighetshavarnas handlingsfrihet och som inte är absolut nödvändiga för att förvaltningen skall fungera. Detta gäller bland annat det krav som ställs av vissa organisationer på att alla rättighetshavarens verk skall omfattas av upplåtelsen, och där det således inte finns möjlighet att undanta enskilda verk.},
 author    = {Källsand, Ann},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll av upphovsrättsorganisationer - särskilt om tillämpningen av konkurrensreglerna},
 year     = {2006},
}