Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldres rättigheter till valfritt eget boende

Lambergh Jonasson, Susann (2003)
Department of Law
Abstract
Diskriminering av äldre är ett reellt problem såväl ur internationellt som nationellt perspektiv, trots det saknas rättigheter som enbart riktar sig mot äldre människor inom internationell rätt. Detta har uppmärksammats i FN: s resolution nr 46/91, vilken särskilt behandlar betydelsefulla behov för äldre människor. FN har också uppmanat samtliga stater att upprätta egna nationella handlingsplaner för att skydda de mänskliga rättigheterna. I Europa bildades Europarådet, vilket hade som ett av sina syften att manifestera de mänskliga rättigheterna, vilket görs i ''Europakonventionen om skydd angående de mänskliga rättigheterna, 1950''. Häri fastslås att alla europeiska medborgare har samma skydd. Äldre människor har uppmärksammats även inom... (More)
Diskriminering av äldre är ett reellt problem såväl ur internationellt som nationellt perspektiv, trots det saknas rättigheter som enbart riktar sig mot äldre människor inom internationell rätt. Detta har uppmärksammats i FN: s resolution nr 46/91, vilken särskilt behandlar betydelsefulla behov för äldre människor. FN har också uppmanat samtliga stater att upprätta egna nationella handlingsplaner för att skydda de mänskliga rättigheterna. I Europa bildades Europarådet, vilket hade som ett av sina syften att manifestera de mänskliga rättigheterna, vilket görs i ''Europakonventionen om skydd angående de mänskliga rättigheterna, 1950''. Häri fastslås att alla europeiska medborgare har samma skydd. Äldre människor har uppmärksammats även inom EU, i den s.k. EU-stadgan om grundläggande rättigheter, där en artikel handlar om äldres rättigheter. EU-stadgan ger dock inte några legala rättigheter, utan är en politisk deklaration. I fri- och rättighetskapitlet i regeringsformen finns förbud mot diskriminering på grund av kön och etniskt ursprung. I ett grundlagsförslag (SOU 2001:19) diskuteras även diskriminering p.g.a. ålder, detta kommer i så fall även i fortsättningen enbart att vara en målsättningsparagraf. En tanke vore införande av ett förbud mot diskriminering på grund av ålder i regeringsformens andra kapitel, samt komplettera detta med tillämpningsregler i vanlig lag. Tyvärr tror jag personligen inte värderingar och åsikter kan ändras genom någon förbudslag, utan endast genom debatter och samtal. Äldre människor har enligt socialtjänstlagen 6 f § rätt till både medicinsk och social service i sin egen bostad. Den som trots omfattande service inte får sina behov tillgodosedda i det egna hemmet har rätt till särskilt boende. Äldre människor har precis som alla andra rätt att flytta, från en kommun till en annan, även om de har behov av bostad i särskilt boende. En särskild lagregel om rätten att flytta, även för äldre människor med särskilda, varaktiga behov, infördes 1998. Uppsatsen är skriven utifrån socialtjänstlagen SFS 1980:620. Syftet med vår nya socialtjänstlag SFS 2001:453 är dock detsamma som den tidigare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lambergh Jonasson, Susann
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1559358
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559358,
 abstract   = {Diskriminering av äldre är ett reellt problem såväl ur internationellt som nationellt perspektiv, trots det saknas rättigheter som enbart riktar sig mot äldre människor inom internationell rätt. Detta har uppmärksammats i FN: s resolution nr 46/91, vilken särskilt behandlar betydelsefulla behov för äldre människor. FN har också uppmanat samtliga stater att upprätta egna nationella handlingsplaner för att skydda de mänskliga rättigheterna. I Europa bildades Europarådet, vilket hade som ett av sina syften att manifestera de mänskliga rättigheterna, vilket görs i ''Europakonventionen om skydd angående de mänskliga rättigheterna, 1950''. Häri fastslås att alla europeiska medborgare har samma skydd. Äldre människor har uppmärksammats även inom EU, i den s.k. EU-stadgan om grundläggande rättigheter, där en artikel handlar om äldres rättigheter. EU-stadgan ger dock inte några legala rättigheter, utan är en politisk deklaration. I fri- och rättighetskapitlet i regeringsformen finns förbud mot diskriminering på grund av kön och etniskt ursprung. I ett grundlagsförslag (SOU 2001:19) diskuteras även diskriminering p.g.a. ålder, detta kommer i så fall även i fortsättningen enbart att vara en målsättningsparagraf. En tanke vore införande av ett förbud mot diskriminering på grund av ålder i regeringsformens andra kapitel, samt komplettera detta med tillämpningsregler i vanlig lag. Tyvärr tror jag personligen inte värderingar och åsikter kan ändras genom någon förbudslag, utan endast genom debatter och samtal. Äldre människor har enligt socialtjänstlagen 6 f § rätt till både medicinsk och social service i sin egen bostad. Den som trots omfattande service inte får sina behov tillgodosedda i det egna hemmet har rätt till särskilt boende. Äldre människor har precis som alla andra rätt att flytta, från en kommun till en annan, även om de har behov av bostad i särskilt boende. En särskild lagregel om rätten att flytta, även för äldre människor med särskilda, varaktiga behov, infördes 1998. Uppsatsen är skriven utifrån socialtjänstlagen SFS 1980:620. Syftet med vår nya socialtjänstlag SFS 2001:453 är dock detsamma som den tidigare.},
 author    = {Lambergh Jonasson, Susann},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldres rättigheter till valfritt eget boende},
 year     = {2003},
}