Advanced

Varumärkesrätt under artikel 36 RF, med särskild inriktning på ompaketeringsproblematiken.

Larsson, Anne (1999)
Department of Law
Abstract
En av de viktigaste grundstenarna inom EG-rätten är skapandet av en gemensam marknad. Varumärkesrätten är en territoriellt begränsad rättighet som kan utnyttjas för att hindra parallellimport av produkter inom EU. Detta leder naturligtvis till konflikter mellan principen om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavarens intressen. EG-domstolen har i en rad rättsfall försökt skapa en balans mellan dessa båda ståndpunkter genom tillämpningen av artikel 30 och 36 RF. Detta har gett upphov till en rik rättspraxis som har utvecklats sedan 70-talet och framåt. Domstolen skiljer mellan immateriella rättigheters utövande och existens. EG-rätten påverkar inte de nationella reglerna om rättigheternas existens, medan regler om utövande kan falla... (More)
En av de viktigaste grundstenarna inom EG-rätten är skapandet av en gemensam marknad. Varumärkesrätten är en territoriellt begränsad rättighet som kan utnyttjas för att hindra parallellimport av produkter inom EU. Detta leder naturligtvis till konflikter mellan principen om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavarens intressen. EG-domstolen har i en rad rättsfall försökt skapa en balans mellan dessa båda ståndpunkter genom tillämpningen av artikel 30 och 36 RF. Detta har gett upphov till en rik rättspraxis som har utvecklats sedan 70-talet och framåt. Domstolen skiljer mellan immateriella rättigheters utövande och existens. EG-rätten påverkar inte de nationella reglerna om rättigheternas existens, medan regler om utövande kan falla in under olika bestämmelser i RF. Artikel 36 medger endast undantag från principen om den fria rörligheten i de fall då den nationella åtgärden har för avsikt att skydda den immateriella rättighetens särskilda ändamål, ''the specific subject-matter''. Varumärkesrättens särskilda ändamål kan enkelt sägas vara rätten att för första gången placera den varumärkesmärkta varan på marknaden. När produkten satts i cirkulation på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke inträder varumärkesrättslig konsumtion. Det innebär t. ex. att rättighetsinnehavaren inte kan hindra en återförsäljare från att sälja och marknadsföra varan. Domstolen har vidare kommit fram till att det är tillåtet enligt EG-rätten att med hänvisning till sin varumärkesrätt hindra import av märkta varor när de båda varumärkena har gemensamt ursprung och har skilts åt, antingen genom myndighetsingripande eller genom en avtalsuppgörelse. En förutsättning är att det inte finns några ekonomiska band mellan innehavarna. I de fall då en parallellimportör har ompaketerat och ommärkt produkter med deras ursprungliga varumärke har domstolen funnit att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig import av dessa produkter, såvida det inte föreligger en artificiell uppdelning av marknaden, ompaketering är nödvändig, innehållet inte påverkas, namnet på ompaketeraren och tillverkaren anges, förpackningen kan inte skada varumärkets anseende, importören underrättar märkesinnehavaren innan marknadsföring och förser honom med ett provexemplar ifall han begär det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anne
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559391
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559391,
 abstract   = {En av de viktigaste grundstenarna inom EG-rätten är skapandet av en gemensam marknad. Varumärkesrätten är en territoriellt begränsad rättighet som kan utnyttjas för att hindra parallellimport av produkter inom EU. Detta leder naturligtvis till konflikter mellan principen om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavarens intressen. EG-domstolen har i en rad rättsfall försökt skapa en balans mellan dessa båda ståndpunkter genom tillämpningen av artikel 30 och 36 RF. Detta har gett upphov till en rik rättspraxis som har utvecklats sedan 70-talet och framåt. Domstolen skiljer mellan immateriella rättigheters utövande och existens. EG-rätten påverkar inte de nationella reglerna om rättigheternas existens, medan regler om utövande kan falla in under olika bestämmelser i RF. Artikel 36 medger endast undantag från principen om den fria rörligheten i de fall då den nationella åtgärden har för avsikt att skydda den immateriella rättighetens särskilda ändamål, ''the specific subject-matter''. Varumärkesrättens särskilda ändamål kan enkelt sägas vara rätten att för första gången placera den varumärkesmärkta varan på marknaden. När produkten satts i cirkulation på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke inträder varumärkesrättslig konsumtion. Det innebär t. ex. att rättighetsinnehavaren inte kan hindra en återförsäljare från att sälja och marknadsföra varan. Domstolen har vidare kommit fram till att det är tillåtet enligt EG-rätten att med hänvisning till sin varumärkesrätt hindra import av märkta varor när de båda varumärkena har gemensamt ursprung och har skilts åt, antingen genom myndighetsingripande eller genom en avtalsuppgörelse. En förutsättning är att det inte finns några ekonomiska band mellan innehavarna. I de fall då en parallellimportör har ompaketerat och ommärkt produkter med deras ursprungliga varumärke har domstolen funnit att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig import av dessa produkter, såvida det inte föreligger en artificiell uppdelning av marknaden, ompaketering är nödvändig, innehållet inte påverkas, namnet på ompaketeraren och tillverkaren anges, förpackningen kan inte skada varumärkets anseende, importören underrättar märkesinnehavaren innan marknadsföring och förser honom med ett provexemplar ifall han begär det.},
 author    = {Larsson, Anne},
 keyword   = {EG-rätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesrätt under artikel 36 RF, med särskild inriktning på ompaketeringsproblematiken.},
 year     = {1999},
}