Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av föreslagna 3:12-regler (SOU 2002:52) - särskilt löneunderlagsreglerna

Larsson, Christina (2003)
Department of Law
Abstract
I juni 2002 kom 3:12-utredningens betänkande Beskattning av småföretagare (SOU 2002:52) med förslag vad gäller nya beskattningsregler för ägare till fåmansföretag. I kommittédirektivet anfördes som grundläggande utgångspunkter att man bl.a. skulle pröva möjligheter till förändringar i syfte att stimulera tillväxt och investeringar i fåmansföretagen. Ett för lång tid framåt förutsägbart och stabilt regelsystem skulle skapas. Dessutom ansågs det väsentligt att systemet förenklades, med tanke på dess kritiserade komplexitet. Huvudsyftet med och problemformuleringen för uppsatsen är att belysa om utredningen kan sägas ha infriat målsättningarna ovan. Frågeställningarna besvaras mot bakgrund av samtliga föreslagna väsentliga ändringar i... (More)
I juni 2002 kom 3:12-utredningens betänkande Beskattning av småföretagare (SOU 2002:52) med förslag vad gäller nya beskattningsregler för ägare till fåmansföretag. I kommittédirektivet anfördes som grundläggande utgångspunkter att man bl.a. skulle pröva möjligheter till förändringar i syfte att stimulera tillväxt och investeringar i fåmansföretagen. Ett för lång tid framåt förutsägbart och stabilt regelsystem skulle skapas. Dessutom ansågs det väsentligt att systemet förenklades, med tanke på dess kritiserade komplexitet. Huvudsyftet med och problemformuleringen för uppsatsen är att belysa om utredningen kan sägas ha infriat målsättningarna ovan. Frågeställningarna besvaras mot bakgrund av samtliga föreslagna väsentliga ändringar i regelsystemet men fokuseringen ligger på löneunderlagsreglerna, som bedöms vara av starkast principiellt och praktiskt intresse. Beträffande stimulans till nyetableringar och tillväxt finns det naturligen begränsningar i vad som överhuvudtaget kan åstadkommas genom lättnader i ett regelverk, som ändå väsentligen måste ha karaktären av kringgåendelagstiftning. Förslaget till förändringar av löneunderlagsreglerna är dock bra såtillvida att det skulle medföra en klar förbättring för de allra minsta företagen samt en extra stimulans till nyetablering av företag. Negativt är den motsvarande försämring som drabbar en kategori företag som redan visat upp en inneboende tillväxtkraft. Att 3:12-utredningens förslag skulle kunna ligga till grund för ett regelverk motståndskraftigt mot förändringstryck kan ifrågasättas. Den s.k. BEK-modellen och halveringen av löneunderlaget har kritiserats i särskilda yttranden och remissyttranden. Det faktum att löneunderlagsinskränkningen tycks ha endast statsfinansiella motiv är just ett sådant förhållande som inbjuder till framtida förändringstryck. Att kraftigt höja klyvningsräntan i ett läge med låga marknadsräntor och börskurser kan ifrågasättas. Komplexiteten minskar genom borttagandet av spärreglerna i löneunderlagssystemet. Också den föreslagna schablonregeln för kapitalbeskattad utdelning medför en förenkling. En följd av åtgärderna torde bli en kraftig ökning av den andel företag som tillämpar löneunderlagsreglerna. Detta kan i viss mening betraktas som en ökning av systemkomplexiteten för företagsgruppen totalt och för skattemyndigheten. Därav följer ökade transaktionskostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Christina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1559394
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559394,
 abstract   = {I juni 2002 kom 3:12-utredningens betänkande Beskattning av småföretagare (SOU 2002:52) med förslag vad gäller nya beskattningsregler för ägare till fåmansföretag. I kommittédirektivet anfördes som grundläggande utgångspunkter att man bl.a. skulle pröva möjligheter till förändringar i syfte att stimulera tillväxt och investeringar i fåmansföretagen. Ett för lång tid framåt förutsägbart och stabilt regelsystem skulle skapas. Dessutom ansågs det väsentligt att systemet förenklades, med tanke på dess kritiserade komplexitet. Huvudsyftet med och problemformuleringen för uppsatsen är att belysa om utredningen kan sägas ha infriat målsättningarna ovan. Frågeställningarna besvaras mot bakgrund av samtliga föreslagna väsentliga ändringar i regelsystemet men fokuseringen ligger på löneunderlagsreglerna, som bedöms vara av starkast principiellt och praktiskt intresse. Beträffande stimulans till nyetableringar och tillväxt finns det naturligen begränsningar i vad som överhuvudtaget kan åstadkommas genom lättnader i ett regelverk, som ändå väsentligen måste ha karaktären av kringgåendelagstiftning. Förslaget till förändringar av löneunderlagsreglerna är dock bra såtillvida att det skulle medföra en klar förbättring för de allra minsta företagen samt en extra stimulans till nyetablering av företag. Negativt är den motsvarande försämring som drabbar en kategori företag som redan visat upp en inneboende tillväxtkraft. Att 3:12-utredningens förslag skulle kunna ligga till grund för ett regelverk motståndskraftigt mot förändringstryck kan ifrågasättas. Den s.k. BEK-modellen och halveringen av löneunderlaget har kritiserats i särskilda yttranden och remissyttranden. Det faktum att löneunderlagsinskränkningen tycks ha endast statsfinansiella motiv är just ett sådant förhållande som inbjuder till framtida förändringstryck. Att kraftigt höja klyvningsräntan i ett läge med låga marknadsräntor och börskurser kan ifrågasättas. Komplexiteten minskar genom borttagandet av spärreglerna i löneunderlagssystemet. Också den föreslagna schablonregeln för kapitalbeskattad utdelning medför en förenkling. En följd av åtgärderna torde bli en kraftig ökning av den andel företag som tillämpar löneunderlagsreglerna. Detta kan i viss mening betraktas som en ökning av systemkomplexiteten för företagsgruppen totalt och för skattemyndigheten. Därav följer ökade transaktionskostnader.},
 author    = {Larsson, Christina},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av föreslagna 3:12-regler (SOU 2002:52) - särskilt löneunderlagsreglerna},
 year     = {2003},
}