Advanced

Bullerstörningar på grund av infrastruktur - en olägenhet för människors hälsa

Lindquist Rosvall, Viktor (2010)
Department of Law
Abstract
Bullerstörningar är ett stort problem i Sverige och inom hela EU. Uppskattningsvis lider ca 20 % av befolkningen inom EU av allvarliga bullerstörningar. Det är därför väldigt viktigt att utveckla effektiva metoder för att bekämpa buller samt att använda en god rättstillämpning på området. Den här uppsatsen behandlar bullerstörningar på grund av infrastruktur. De frågor som jag behandlar i uppsatsen berör bland annat begreppet olägenhet för människors hälsa i samband med bullerstörningar samt hur bullerstörningar behandlats i praxis. Då det kommer till praxis har jag framförallt valt att titta på tre typer av infrastruktur nämligen flyg-, tåg- och vägtrafik. I Sverige regleras bullernivåer i huvudsak genom riktlinjer som utfärdats genom... (More)
Bullerstörningar är ett stort problem i Sverige och inom hela EU. Uppskattningsvis lider ca 20 % av befolkningen inom EU av allvarliga bullerstörningar. Det är därför väldigt viktigt att utveckla effektiva metoder för att bekämpa buller samt att använda en god rättstillämpning på området. Den här uppsatsen behandlar bullerstörningar på grund av infrastruktur. De frågor som jag behandlar i uppsatsen berör bland annat begreppet olägenhet för människors hälsa i samband med bullerstörningar samt hur bullerstörningar behandlats i praxis. Då det kommer till praxis har jag framförallt valt att titta på tre typer av infrastruktur nämligen flyg-, tåg- och vägtrafik. I Sverige regleras bullernivåer i huvudsak genom riktlinjer som utfärdats genom förarbeten eller genom rekommendationer från myndigheter. Då riktlinjerna i regel inte är bindande finns det visst utrymmer för tolkning i respektive fall. Dock skall miljöbalkens regler som bland annat omfattas av hänsynsreglerna i 2 kap. alltid beaktas. Att tolka begreppet olägenhet för människors hälsa är centralt för att avgöra huruvida en bullerstörning kan accepteras eller inte. Men en viktig sak att alltid ha i åtanke är att även om bullret understiger de värden som presenterats i riktlinjerna så är inte detta samma nödvändigtvis samma sak som en god ljudmiljö. Det kan snarare betraktas som att kraven för en acceptabel ljudmiljö. I förarbeten har det bl.a. uttalats att hänsyn skall tas till människor som är mer känsliga än genomsnittet. Störningen får inte heller vara av en enbart tillfällig karaktär. Då det gäller bullerstörningar från infrastruktur är problematiken något annorlunda jämfört med till exempel fasta störningskällor. I praxis har ett antal ärenden avgjorts som behandlat frågor om bland annat väg-, tåg-, och flygtrafik. Något som verkar vara gemensamt för många av de här fallen är den rimlighetsavvägning som används i praxis. Huruvida bullerskyddsåtgärder skall utfärdas vid en viss fastighet avgörs normalt efter en bedömning där olägenheten för människors hälsa vägs mot kostnaderna för skyddsåtgärder. Rimlighetsavvägningen har även handlat om hur många personer som varit utsatta för bullerstörningar i förhållande till eventuella kostnader för åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindquist Rosvall, Viktor
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1559705
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559705,
 abstract   = {Bullerstörningar är ett stort problem i Sverige och inom hela EU. Uppskattningsvis lider ca 20 % av befolkningen inom EU av allvarliga bullerstörningar. Det är därför väldigt viktigt att utveckla effektiva metoder för att bekämpa buller samt att använda en god rättstillämpning på området. Den här uppsatsen behandlar bullerstörningar på grund av infrastruktur. De frågor som jag behandlar i uppsatsen berör bland annat begreppet olägenhet för människors hälsa i samband med bullerstörningar samt hur bullerstörningar behandlats i praxis. Då det kommer till praxis har jag framförallt valt att titta på tre typer av infrastruktur nämligen flyg-, tåg- och vägtrafik. I Sverige regleras bullernivåer i huvudsak genom riktlinjer som utfärdats genom förarbeten eller genom rekommendationer från myndigheter. Då riktlinjerna i regel inte är bindande finns det visst utrymmer för tolkning i respektive fall. Dock skall miljöbalkens regler som bland annat omfattas av hänsynsreglerna i 2 kap. alltid beaktas. Att tolka begreppet olägenhet för människors hälsa är centralt för att avgöra huruvida en bullerstörning kan accepteras eller inte. Men en viktig sak att alltid ha i åtanke är att även om bullret understiger de värden som presenterats i riktlinjerna så är inte detta samma nödvändigtvis samma sak som en god ljudmiljö. Det kan snarare betraktas som att kraven för en acceptabel ljudmiljö. I förarbeten har det bl.a. uttalats att hänsyn skall tas till människor som är mer känsliga än genomsnittet. Störningen får inte heller vara av en enbart tillfällig karaktär. Då det gäller bullerstörningar från infrastruktur är problematiken något annorlunda jämfört med till exempel fasta störningskällor. I praxis har ett antal ärenden avgjorts som behandlat frågor om bland annat väg-, tåg-, och flygtrafik. Något som verkar vara gemensamt för många av de här fallen är den rimlighetsavvägning som används i praxis. Huruvida bullerskyddsåtgärder skall utfärdas vid en viss fastighet avgörs normalt efter en bedömning där olägenheten för människors hälsa vägs mot kostnaderna för skyddsåtgärder. Rimlighetsavvägningen har även handlat om hur många personer som varit utsatta för bullerstörningar i förhållande till eventuella kostnader för åtgärder.},
 author    = {Lindquist Rosvall, Viktor},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bullerstörningar på grund av infrastruktur - en olägenhet för människors hälsa},
 year     = {2010},
}