Advanced

Förutsättningar för permission från kriminalvårdsanstalt

Livstedt, Karin (2001)
Department of Law
Abstract
Det strängaste straff en person kan dömas till för brott i vårt land är en vistelse i fängelse. I Sverige har vi en relativt humanitär kriminalvård med permissioner som ett mycket viktigt inslag i fängelsevistelsen för att göra den mindre artificiell och för att underlätta återanpassningen till samhället. Men, som en allmän reflektion under arbetets gång får jag nämna att det tycks krävas oerhört mycket mer än en anpassning till samhället för att få tidigare dömda personer att leva som skötsamma medborgare. Frivården, socialtjänsten och andra funktioner i samhället har här ett omfattande arbete att utföra. I den studie av fångars levnadsförhållanden som genomförts på Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet och som... (More)
Det strängaste straff en person kan dömas till för brott i vårt land är en vistelse i fängelse. I Sverige har vi en relativt humanitär kriminalvård med permissioner som ett mycket viktigt inslag i fängelsevistelsen för att göra den mindre artificiell och för att underlätta återanpassningen till samhället. Men, som en allmän reflektion under arbetets gång får jag nämna att det tycks krävas oerhört mycket mer än en anpassning till samhället för att få tidigare dömda personer att leva som skötsamma medborgare. Frivården, socialtjänsten och andra funktioner i samhället har här ett omfattande arbete att utföra. I den studie av fångars levnadsförhållanden som genomförts på Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet och som presenterades under år 1999 framgick med all önskvärd tydlighet att de fängelsedömda är en grupp med många och sammansatta problem. I studien konstaterades att endast 17 % av alla intagna före frihetsberövandet hade sysselsättning, bostad, var utan ekonomiska problem och fria från missbruk. Nilsson och Tham Fångars levnadsförhållanden s. 56 Beskrivningen av permission och deras positiva inverkan på en fängelsedömd person skall ses mot denna bakgrund. Läsaren bör alltså hålla i minnet under läsandets gång att permissionen endast utgör en del av det påverkansarbete som kriminalvården bedriver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Livstedt, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1559775
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559775,
 abstract   = {Det strängaste straff en person kan dömas till för brott i vårt land är en vistelse i fängelse. I Sverige har vi en relativt humanitär kriminalvård med permissioner som ett mycket viktigt inslag i fängelsevistelsen för att göra den mindre artificiell och för att underlätta återanpassningen till samhället. Men, som en allmän reflektion under arbetets gång får jag nämna att det tycks krävas oerhört mycket mer än en anpassning till samhället för att få tidigare dömda personer att leva som skötsamma medborgare. Frivården, socialtjänsten och andra funktioner i samhället har här ett omfattande arbete att utföra. I den studie av fångars levnadsförhållanden som genomförts på Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet och som presenterades under år 1999 framgick med all önskvärd tydlighet att de fängelsedömda är en grupp med många och sammansatta problem. I studien konstaterades att endast 17 % av alla intagna före frihetsberövandet hade sysselsättning, bostad, var utan ekonomiska problem och fria från missbruk. Nilsson och Tham Fångars levnadsförhållanden s. 56 Beskrivningen av permission och deras positiva inverkan på en fängelsedömd person skall ses mot denna bakgrund. Läsaren bör alltså hålla i minnet under läsandets gång att permissionen endast utgör en del av det påverkansarbete som kriminalvården bedriver.},
 author    = {Livstedt, Karin},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för permission från kriminalvårdsanstalt},
 year     = {2001},
}