Advanced

Provokativa åtgärder -ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen?

Lundholm, Karl (2010)
Department of Law
Abstract
Är provokativa åtgärder ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen eller ett steg mot George Orwells övervakningssamhälle i ''1984''? Begreppet brottsprovokation eller provokativa åtgärder är varken lagreglerat eller definierat av lagstiftaren. Ledning i ämnet utfås genom förarbeten, utredningar, litteratur och praxis, vilka tillsammans formar de principer som kommer till uttryck vid bedömningen eller tillämpningen av provokation och de eventuella följderna för inblandande parter. P.g.a. bristen på lagstiftning och tydliga riktlinjer uppkommer osäkerhet redan på begreppsnivå och det är inte alltid klart hur vi ska lösa problemen som kan tänkas uppstå när provokation har förekommit eller ska användas. Jag har i denna uppsats arbetat... (More)
Är provokativa åtgärder ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen eller ett steg mot George Orwells övervakningssamhälle i ''1984''? Begreppet brottsprovokation eller provokativa åtgärder är varken lagreglerat eller definierat av lagstiftaren. Ledning i ämnet utfås genom förarbeten, utredningar, litteratur och praxis, vilka tillsammans formar de principer som kommer till uttryck vid bedömningen eller tillämpningen av provokation och de eventuella följderna för inblandande parter. P.g.a. bristen på lagstiftning och tydliga riktlinjer uppkommer osäkerhet redan på begreppsnivå och det är inte alltid klart hur vi ska lösa problemen som kan tänkas uppstå när provokation har förekommit eller ska användas. Jag har i denna uppsats arbetat utifrån frågorna om provokation är ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen, om det kan tillåtas i vårt rättssystem och i så fall hur en möjlig lagstiftning kan se ut och var den bör placeras. Argument för att tillåta provokativa åtgärder vägs mot motstående intressen såsom individens integritet och rättigheter samt rättssäkerhetens krav. Effektivare metoder är dock påkallade i kampen mot organiserad brottslighet och brott som annars skulle vara svåra att upptäcka och beivra med konventionella metoder. Å andra sidan kan dylika metoder ta oss ett steg närmare en polisstat och kränka individens rättigheter. Det förefaller uppenbart att någon form av lagstiftning är påkallad, vilket borde vara denna uppsats viktigaste slutsats. Om lagstiftning skulle ske, vare sig den tillåter eller förbjuder provokativa åtgärder, skulle det bringa klarhet i problematiken på området. Elementet existerar dessutom redan i vårt rättssystem och även i andra länder och genom att tydligt uttrycka de redan gällande principerna sådana de utvecklats över tid, är det min slutsats att provokativa åtgärder kan effektiviseras som instrument i brottsbekämpningen, vilket är påkallat. Samtidigt skulle en tydligare reglering bättre tillgodose rättssäkerhetens krav, öka förutsebarheten och därtill skydda individens rättigheter och integritet. Utifrån de i praxis uttrycka principerna tillsammans med ovanstående argument har jag formulerat ett förslag till reglering och passat in den i befintlig lagstiftning. Utan att hävda att detta förslag är den enda möjliga lösningen hoppas jag ändå att den tillfredsställer de krav och principer som gäller vid tillgripandet av provokativa åtgärder. Förhoppningen är att uppsatsen kan väcka intresse kring ämnet och att även väcka debatt kring principerna bakom fenomenet och den eviga frågan om hur långt lagen ska tillåtas gå i sin strävan att bekämpa brott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundholm, Karl
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1559885
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559885,
 abstract   = {Är provokativa åtgärder ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen eller ett steg mot George Orwells övervakningssamhälle i ''1984''? Begreppet brottsprovokation eller provokativa åtgärder är varken lagreglerat eller definierat av lagstiftaren. Ledning i ämnet utfås genom förarbeten, utredningar, litteratur och praxis, vilka tillsammans formar de principer som kommer till uttryck vid bedömningen eller tillämpningen av provokation och de eventuella följderna för inblandande parter. P.g.a. bristen på lagstiftning och tydliga riktlinjer uppkommer osäkerhet redan på begreppsnivå och det är inte alltid klart hur vi ska lösa problemen som kan tänkas uppstå när provokation har förekommit eller ska användas. Jag har i denna uppsats arbetat utifrån frågorna om provokation är ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen, om det kan tillåtas i vårt rättssystem och i så fall hur en möjlig lagstiftning kan se ut och var den bör placeras. Argument för att tillåta provokativa åtgärder vägs mot motstående intressen såsom individens integritet och rättigheter samt rättssäkerhetens krav. Effektivare metoder är dock påkallade i kampen mot organiserad brottslighet och brott som annars skulle vara svåra att upptäcka och beivra med konventionella metoder. Å andra sidan kan dylika metoder ta oss ett steg närmare en polisstat och kränka individens rättigheter. Det förefaller uppenbart att någon form av lagstiftning är påkallad, vilket borde vara denna uppsats viktigaste slutsats. Om lagstiftning skulle ske, vare sig den tillåter eller förbjuder provokativa åtgärder, skulle det bringa klarhet i problematiken på området. Elementet existerar dessutom redan i vårt rättssystem och även i andra länder och genom att tydligt uttrycka de redan gällande principerna sådana de utvecklats över tid, är det min slutsats att provokativa åtgärder kan effektiviseras som instrument i brottsbekämpningen, vilket är påkallat. Samtidigt skulle en tydligare reglering bättre tillgodose rättssäkerhetens krav, öka förutsebarheten och därtill skydda individens rättigheter och integritet. Utifrån de i praxis uttrycka principerna tillsammans med ovanstående argument har jag formulerat ett förslag till reglering och passat in den i befintlig lagstiftning. Utan att hävda att detta förslag är den enda möjliga lösningen hoppas jag ändå att den tillfredsställer de krav och principer som gäller vid tillgripandet av provokativa åtgärder. Förhoppningen är att uppsatsen kan väcka intresse kring ämnet och att även väcka debatt kring principerna bakom fenomenet och den eviga frågan om hur långt lagen ska tillåtas gå i sin strävan att bekämpa brott.},
 author    = {Lundholm, Karl},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Provokativa åtgärder -ett nödvändigt verktyg i brottsbekämpningen?},
 year     = {2010},
}