Advanced

Rättssäkerhet i beslutsprocessen vid psykiatrisk tvångsomhändertagande

Lundin, Anna (2009)
Department of Law
Abstract
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera lagstiftningen och beslutsprocessens aktörer vid ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och huruvida dess utformning och deras agerande kan anses leva upp till de allmänna och särskilda krav på rättssäkerhet som ställs på rättsväsendet och offentliga personer i ett sådant sammanhang. Trots att rättssäkerhetstänkandet inom den psykiatriska tvångsvården kontinuerligt har utvecklats och vuxit sig starkare under årens lopp hörs fortfarande kritiska röster i dagens rättssäkerhetsdebatt som hävdar att domstolsprövningar av tvångsmål är behäftad med allvarliga brister. I debattartiklar finns påståenden om att tvångsvårdsförhandlingarna bara är ett... (More)
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera lagstiftningen och beslutsprocessens aktörer vid ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och huruvida dess utformning och deras agerande kan anses leva upp till de allmänna och särskilda krav på rättssäkerhet som ställs på rättsväsendet och offentliga personer i ett sådant sammanhang. Trots att rättssäkerhetstänkandet inom den psykiatriska tvångsvården kontinuerligt har utvecklats och vuxit sig starkare under årens lopp hörs fortfarande kritiska röster i dagens rättssäkerhetsdebatt som hävdar att domstolsprövningar av tvångsmål är behäftad med allvarliga brister. I debattartiklar finns påståenden om att tvångsvårdsförhandlingarna bara är ett spel för galleriet och att chefsöverläkarens ord är lag. Förhandlingarna beskylls bl.a. för att inte vara tillräckligt kritiska i sin granskning av myndigheternas beslut utan domineras istället av frågor till den tvångsvårdade. Domstolen gör alltså en förnyad granskning i stället för att skydda den enskildes rättsintressen. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar görs inledningsvis ett försök till att identifiera rättssäkerhetsbegreppet, vilket är det mest centrala för uppsatsen. Därefter görs en djupgående undersökning rörande gällande rätt, i vilken den lagstiftning som reglerar den psykiatriska tvångsvårdens intagnings- och beslutsprocess redogörs. Detta för att ge en insikt i de faktiska bestämmelser som senare analyseras ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I analysen identifieras de brister i rättsäkerheten som finns i den lagstiftning som reglerar beslut om psykiatrisk tvångsomhändertagande och hos domstolsprocessens aktörer vad gäller domstolens handläggning samt sakkunnigas- och offentliga biträdenas roller. Alla medborgare som ställs inför hot om frihetsberövande har rätt till en rättvis rättegång, vilket innebär rätten att få sin talan hörd av domstolen och vara likställd i processen. Uppsatsens analys pekar på att så inte alltid är fallet vid förhandlingar om psykiatriskt tvångsomhändertagande. Det har visats sig finnas flera brister i rättssäkerheten och besluten fattas inte alltid i enlighet med den rättsliga logiken. I en avslutande diskussion presenteras förslag på hur dessa rättssäkerhetsbrister kan avhjälpas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1559897
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559897,
 abstract   = {Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera lagstiftningen och beslutsprocessens aktörer vid ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och huruvida dess utformning och deras agerande kan anses leva upp till de allmänna och särskilda krav på rättssäkerhet som ställs på rättsväsendet och offentliga personer i ett sådant sammanhang. Trots att rättssäkerhetstänkandet inom den psykiatriska tvångsvården kontinuerligt har utvecklats och vuxit sig starkare under årens lopp hörs fortfarande kritiska röster i dagens rättssäkerhetsdebatt som hävdar att domstolsprövningar av tvångsmål är behäftad med allvarliga brister. I debattartiklar finns påståenden om att tvångsvårdsförhandlingarna bara är ett spel för galleriet och att chefsöverläkarens ord är lag. Förhandlingarna beskylls bl.a. för att inte vara tillräckligt kritiska i sin granskning av myndigheternas beslut utan domineras istället av frågor till den tvångsvårdade. Domstolen gör alltså en förnyad granskning i stället för att skydda den enskildes rättsintressen. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar görs inledningsvis ett försök till att identifiera rättssäkerhetsbegreppet, vilket är det mest centrala för uppsatsen. Därefter görs en djupgående undersökning rörande gällande rätt, i vilken den lagstiftning som reglerar den psykiatriska tvångsvårdens intagnings- och beslutsprocess redogörs. Detta för att ge en insikt i de faktiska bestämmelser som senare analyseras ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I analysen identifieras de brister i rättsäkerheten som finns i den lagstiftning som reglerar beslut om psykiatrisk tvångsomhändertagande och hos domstolsprocessens aktörer vad gäller domstolens handläggning samt sakkunnigas- och offentliga biträdenas roller. Alla medborgare som ställs inför hot om frihetsberövande har rätt till en rättvis rättegång, vilket innebär rätten att få sin talan hörd av domstolen och vara likställd i processen. Uppsatsens analys pekar på att så inte alltid är fallet vid förhandlingar om psykiatriskt tvångsomhändertagande. Det har visats sig finnas flera brister i rättssäkerheten och besluten fattas inte alltid i enlighet med den rättsliga logiken. I en avslutande diskussion presenteras förslag på hur dessa rättssäkerhetsbrister kan avhjälpas.},
 author    = {Lundin, Anna},
 keyword   = {Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättssäkerhet i beslutsprocessen vid psykiatrisk tvångsomhändertagande},
 year     = {2009},
}