Advanced

Det skotska informella äkteskapet och de svenska samboreglerna. En komparativ studie av informella parrelationer i två rättssystem.

Lundquist, Sara (2006)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar det informella äktenskapet i skotsk rätt jämfört med de svenska samboreglerna. Det informella äktenskapet har sin grund i den kanoniska rätten. Genom reformationen förändrades synen på äktenskapet och äktenskapsrätten. Skottland har under lång tid varit en självständig nation med ett eget rättssystem som influerats både av kontinental rätt genom relationen med Frankrike och av engelsk rätt genom unionen mellan dem. Skotsk rätt bygger på rättskällorna lagstiftning, prejudikat, sedvana, equity, insitutionell doktrin och källor utifrån. Tvistemål kan börja i Sheriff court, gå vidare till Court of sessions och till slut till House of Lords. Det skotska informella äktenskapet beror liksom formella äktenskap av... (More)
Uppsatsen behandlar det informella äktenskapet i skotsk rätt jämfört med de svenska samboreglerna. Det informella äktenskapet har sin grund i den kanoniska rätten. Genom reformationen förändrades synen på äktenskapet och äktenskapsrätten. Skottland har under lång tid varit en självständig nation med ett eget rättssystem som influerats både av kontinental rätt genom relationen med Frankrike och av engelsk rätt genom unionen mellan dem. Skotsk rätt bygger på rättskällorna lagstiftning, prejudikat, sedvana, equity, insitutionell doktrin och källor utifrån. Tvistemål kan börja i Sheriff court, gå vidare till Court of sessions och till slut till House of Lords. Det skotska informella äktenskapet beror liksom formella äktenskap av äktenskapshinder som gör äktenskapet ogiltigt. Ursprungligen fanns tre varianter av det informella äktenskapet, verba di presenti, löfte subsequente coupula och äktenskapet genom ''habit and repute''. De första två avskaffades 1940 och nu nyligen genom lagändring 4/5 2006. Verba di presenti innebar att äktenskapet ingicks genom avtal mellan parterna, subsequente coupula innebar ett löfte om äktenskap följs av sexuellt umgänge. Äktenskap genom ''habit and repute'' ingicks genom att två personer levde tillsammans som om de vore gifta, delade säng och måltider och allmänt utgav sig för att vara gifta. Informella äktenskap ger upphov till samma konsekvenser som formella äktenskap vilket innebär att fördelning av egendom ska ske vid dödsfall och vid separation. Detta sker enligt principer om rättvis fördelning och kompensation för uppoffringar den ena parten gjort. Från och med 4 maj 2006 upphörde möjligheten att ingå äktenskap genom ''habit and repute''. I stället kommer dessa personer bli föremål för regler om samboskap. De svenska samboreglerna innebär att personer som bor tillsammans i ett parförhållande och delar hushållsgöromål och samarbetar kring ekonomiska spörsmål faller under sambolagens tillämpning. Reglerna som gäller vid samborelationers upplösning innebär likadelning av bostad och bohag som varit för gemensamt bruk och möjlighet för den som bäst behöver bostaden att överta den även om den faller utanför bodelningen. De två lagstiftningarna reglerar mycket lika omständigheter. Skillnaden utgörs av avsiktsbeaktandet vid avgörande om ett informellt äktenskap uppkommit. Konsekvenserna av relationerna skiljer sig också åt. Det informella äktenskapet innebär en större värdemässig delning och större rättigheter vid dödsfall. För tredjeman utgör det informella äktenskapet ett osäkerhetsmoment eftersom en informell relation kan vara svår för utomstående att uppfatta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundquist, Sara
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1559915
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559915,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar det informella äktenskapet i skotsk rätt jämfört med de svenska samboreglerna. Det informella äktenskapet har sin grund i den kanoniska rätten. Genom reformationen förändrades synen på äktenskapet och äktenskapsrätten. Skottland har under lång tid varit en självständig nation med ett eget rättssystem som influerats både av kontinental rätt genom relationen med Frankrike och av engelsk rätt genom unionen mellan dem. Skotsk rätt bygger på rättskällorna lagstiftning, prejudikat, sedvana, equity, insitutionell doktrin och källor utifrån. Tvistemål kan börja i Sheriff court, gå vidare till Court of sessions och till slut till House of Lords. Det skotska informella äktenskapet beror liksom formella äktenskap av äktenskapshinder som gör äktenskapet ogiltigt. Ursprungligen fanns tre varianter av det informella äktenskapet, verba di presenti, löfte subsequente coupula och äktenskapet genom ''habit and repute''. De första två avskaffades 1940 och nu nyligen genom lagändring 4/5 2006. Verba di presenti innebar att äktenskapet ingicks genom avtal mellan parterna, subsequente coupula innebar ett löfte om äktenskap följs av sexuellt umgänge. Äktenskap genom ''habit and repute'' ingicks genom att två personer levde tillsammans som om de vore gifta, delade säng och måltider och allmänt utgav sig för att vara gifta. Informella äktenskap ger upphov till samma konsekvenser som formella äktenskap vilket innebär att fördelning av egendom ska ske vid dödsfall och vid separation. Detta sker enligt principer om rättvis fördelning och kompensation för uppoffringar den ena parten gjort. Från och med 4 maj 2006 upphörde möjligheten att ingå äktenskap genom ''habit and repute''. I stället kommer dessa personer bli föremål för regler om samboskap. De svenska samboreglerna innebär att personer som bor tillsammans i ett parförhållande och delar hushållsgöromål och samarbetar kring ekonomiska spörsmål faller under sambolagens tillämpning. Reglerna som gäller vid samborelationers upplösning innebär likadelning av bostad och bohag som varit för gemensamt bruk och möjlighet för den som bäst behöver bostaden att överta den även om den faller utanför bodelningen. De två lagstiftningarna reglerar mycket lika omständigheter. Skillnaden utgörs av avsiktsbeaktandet vid avgörande om ett informellt äktenskap uppkommit. Konsekvenserna av relationerna skiljer sig också åt. Det informella äktenskapet innebär en större värdemässig delning och större rättigheter vid dödsfall. För tredjeman utgör det informella äktenskapet ett osäkerhetsmoment eftersom en informell relation kan vara svår för utomstående att uppfatta.},
 author    = {Lundquist, Sara},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det skotska informella äkteskapet och de svenska samboreglerna. En komparativ studie av informella parrelationer i två rättssystem.},
 year     = {2006},
}