Advanced

Sociala hänsyn vid offentlig upphandling - särskilt om antidiskrimineringshänsyn

Magnusson, Helena (2004)
Department of Law
Abstract
Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling samt de bakomliggande gemenskapsrättsliga direktiven innehåller komplicerade och i många fall svåröverskådliga bestämmelser. Det finns många delar i lagstiftningen som hade behövts utredas närmare och klarläggas ytterligare, så som möjligheten att enligt lagen om offentlig upphandling och de bakomliggande direktiven beakta antidiskrimineringshänsyn vid offentlig upphandling. Det är viktigt att hålla isär de olika delarna av upphandlingsprocessen eftersom olika regler tillämpas. Därmed blir också möjligheterna att beakta antidiskrimineringshänsyn varierande. Tekniska krav kan uppställas på upphandlingsobjektet i förfrågningsunderlaget eller kravspecifikationen för varje enskild upphandling.... (More)
Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling samt de bakomliggande gemenskapsrättsliga direktiven innehåller komplicerade och i många fall svåröverskådliga bestämmelser. Det finns många delar i lagstiftningen som hade behövts utredas närmare och klarläggas ytterligare, så som möjligheten att enligt lagen om offentlig upphandling och de bakomliggande direktiven beakta antidiskrimineringshänsyn vid offentlig upphandling. Det är viktigt att hålla isär de olika delarna av upphandlingsprocessen eftersom olika regler tillämpas. Därmed blir också möjligheterna att beakta antidiskrimineringshänsyn varierande. Tekniska krav kan uppställas på upphandlingsobjektet i förfrågningsunderlaget eller kravspecifikationen för varje enskild upphandling. Möjligheten att här beakta antidiskrimineringshänsyn är begränsad till de fall då dessa är kopplade till kontraktsföremålet. Vid urvalet av anbudssökande och anbudsgivare kan uteslutning ske på grund av bland annat brott mot den sociala lagstiftningen förutsatt att detta brott enligt nationell lagstiftning utgör ett allvarligt fel avseende yrkesutövningen eller ett brott mot yrkesetiken. Urval kan också ske genom prövning av den tekniska, ekonomiska eller finansiella kapaciteten hos anbudssökanden eller anbudsgivaren. De krav som får ställas på den tekniska förmågan och kapaciteten måste vara direkt kopplade till kontraktsföremålet. Likaså måste de bevis som får begäras in för bedömning av den ekonomiska och finansiella kapaciteten vara av sådan karaktär att de i strikt bemärkelse kan styrka denna kapacitet för den aktuella upphandlingen. När det gäller själva tilldelningen av kontraktet finns det två alternativ. Antingen avgör det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. De kriterier som räknas upp i upphandlingsdirektiven samt i lagen om offentlig upphandling är inte en uttömmande uppräkning. Frågan om sociala hänsyn får beaktas är därför ytterst intressant i den här fasen av upphandlingsförfarandet. Enligt EU-kommissionen kan sociala mål även främjas genom särskilda kontraktsvillkor förutsatt att dessa framgår av annonsen och inte heller i övrigt strider mot gemenskapsrätten. Sverige införde följaktligen också år 2002 bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, angående särskilda kontraktsvillkor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Helena
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1560020
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560020,
 abstract   = {Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling samt de bakomliggande gemenskapsrättsliga direktiven innehåller komplicerade och i många fall svåröverskådliga bestämmelser. Det finns många delar i lagstiftningen som hade behövts utredas närmare och klarläggas ytterligare, så som möjligheten att enligt lagen om offentlig upphandling och de bakomliggande direktiven beakta antidiskrimineringshänsyn vid offentlig upphandling. Det är viktigt att hålla isär de olika delarna av upphandlingsprocessen eftersom olika regler tillämpas. Därmed blir också möjligheterna att beakta antidiskrimineringshänsyn varierande. Tekniska krav kan uppställas på upphandlingsobjektet i förfrågningsunderlaget eller kravspecifikationen för varje enskild upphandling. Möjligheten att här beakta antidiskrimineringshänsyn är begränsad till de fall då dessa är kopplade till kontraktsföremålet. Vid urvalet av anbudssökande och anbudsgivare kan uteslutning ske på grund av bland annat brott mot den sociala lagstiftningen förutsatt att detta brott enligt nationell lagstiftning utgör ett allvarligt fel avseende yrkesutövningen eller ett brott mot yrkesetiken. Urval kan också ske genom prövning av den tekniska, ekonomiska eller finansiella kapaciteten hos anbudssökanden eller anbudsgivaren. De krav som får ställas på den tekniska förmågan och kapaciteten måste vara direkt kopplade till kontraktsföremålet. Likaså måste de bevis som får begäras in för bedömning av den ekonomiska och finansiella kapaciteten vara av sådan karaktär att de i strikt bemärkelse kan styrka denna kapacitet för den aktuella upphandlingen. När det gäller själva tilldelningen av kontraktet finns det två alternativ. Antingen avgör det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. De kriterier som räknas upp i upphandlingsdirektiven samt i lagen om offentlig upphandling är inte en uttömmande uppräkning. Frågan om sociala hänsyn får beaktas är därför ytterst intressant i den här fasen av upphandlingsförfarandet. Enligt EU-kommissionen kan sociala mål även främjas genom särskilda kontraktsvillkor förutsatt att dessa framgår av annonsen och inte heller i övrigt strider mot gemenskapsrätten. Sverige införde följaktligen också år 2002 bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, angående särskilda kontraktsvillkor.},
 author    = {Magnusson, Helena},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala hänsyn vid offentlig upphandling - särskilt om antidiskrimineringshänsyn},
 year     = {2004},
}