Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En skatterättslig studie av fåmansföretag under expansion

Magnusson, Linn (2003)
Department of Law
Abstract
Den skatterättsliga särregleringen av fåmansföretag har allt sedan dess tillkomst år 1976 varit föremål för stark kritik. Regelsystemet har bland annat kritiserats på den grunden att den stränga beskattningen får en negativ inverkan på den svenska företagsamheten och tillväxten. Skälen för en särreglering, främst upprätthållandet av de skatterättsliga neutralitets- och likformighetsprinciperna, har dock ansetts väga tyngre än just tillväxtintresset och trots att ekonomisk tillväxt utgör ett utgör ett uttalat politiskt mål har avvägningen mellan de olika intressena resulterat i bibehållandet av fåmansföretagsreglerna. Diskussionen i denna uppsats rör frågan om vilka skatterättsliga problem som en företagare vars verksamhet befinner sig i... (More)
Den skatterättsliga särregleringen av fåmansföretag har allt sedan dess tillkomst år 1976 varit föremål för stark kritik. Regelsystemet har bland annat kritiserats på den grunden att den stränga beskattningen får en negativ inverkan på den svenska företagsamheten och tillväxten. Skälen för en särreglering, främst upprätthållandet av de skatterättsliga neutralitets- och likformighetsprinciperna, har dock ansetts väga tyngre än just tillväxtintresset och trots att ekonomisk tillväxt utgör ett utgör ett uttalat politiskt mål har avvägningen mellan de olika intressena resulterat i bibehållandet av fåmansföretagsreglerna. Diskussionen i denna uppsats rör frågan om vilka skatterättsliga problem som en företagare vars verksamhet befinner sig i ett tillväxtskede kan komma att möta. Utgångspunkten för diskussionen är tagen i gällande tolkning och tillämpning av den så kallade utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna. Anledningen till att denna bestämmelse får utgöra grunden för diskussionen är att gällande tolkning står i strid med särregleringens syfte och leder till en omotiverat sträng beskattning av småföretagarna. Utomståenderegeln utgör ett undantag till de så kallade 3:12-reglerna, vilka bland annat begränsar företagarens möjlighet att göra tillgodogöra sig medel ur företaget i form av lägre beskattad utdelning istället för lön. Vid ett utomstående ägande uppgående till minst 30 procent innebär det inte längre någon fördel för den enskilde att välja utdelning istället för lön och därför skall 3:12-reglerna inte längre vara tillämpliga. Problemet med gällande tolkning är att karensstadgandet i bestämmelsen anses vara huvudregel vilket leder till att företagaren i flertalet fall beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna i ytterligare fem år, vilket får anses helt omotiverat mot bakrund av reglernas syfte. I syfte att uppnå samma resultat som om reglerna inte hade givits en vidare tillämpning än vad upprätthållandet av neutralitet och likformighet i skattesystemet kräver, presenteras en konstruktion genom vilken en omotiverat sträng beskattning av företagaren kan undvikas. Föremål för konstruktionen är ett forskningsföretag, vars verksamhet tilldragit sig intresse från utomstående investerare. Genom att upprätta ett nytt gemensamt bolag, till vilket den framarbetade rättigheten i forskningsföretaget överförs, undviks framtida beskattning med tillämpning av 3:12-reglerna. Upprättandet av konstruktionen innebär en genomgång och tillämpning av relevanta skatterättsliga bestämmelser, däribland stora delar av fåmansföretagsreglerna samt reglerna om uttagsbeskattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Linn
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1560032
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560032,
 abstract   = {Den skatterättsliga särregleringen av fåmansföretag har allt sedan dess tillkomst år 1976 varit föremål för stark kritik. Regelsystemet har bland annat kritiserats på den grunden att den stränga beskattningen får en negativ inverkan på den svenska företagsamheten och tillväxten. Skälen för en särreglering, främst upprätthållandet av de skatterättsliga neutralitets- och likformighetsprinciperna, har dock ansetts väga tyngre än just tillväxtintresset och trots att ekonomisk tillväxt utgör ett utgör ett uttalat politiskt mål har avvägningen mellan de olika intressena resulterat i bibehållandet av fåmansföretagsreglerna. Diskussionen i denna uppsats rör frågan om vilka skatterättsliga problem som en företagare vars verksamhet befinner sig i ett tillväxtskede kan komma att möta. Utgångspunkten för diskussionen är tagen i gällande tolkning och tillämpning av den så kallade utomståenderegeln i fåmansföretagsreglerna. Anledningen till att denna bestämmelse får utgöra grunden för diskussionen är att gällande tolkning står i strid med särregleringens syfte och leder till en omotiverat sträng beskattning av småföretagarna. Utomståenderegeln utgör ett undantag till de så kallade 3:12-reglerna, vilka bland annat begränsar företagarens möjlighet att göra tillgodogöra sig medel ur företaget i form av lägre beskattad utdelning istället för lön. Vid ett utomstående ägande uppgående till minst 30 procent innebär det inte längre någon fördel för den enskilde att välja utdelning istället för lön och därför skall 3:12-reglerna inte längre vara tillämpliga. Problemet med gällande tolkning är att karensstadgandet i bestämmelsen anses vara huvudregel vilket leder till att företagaren i flertalet fall beskattas med tillämpning av 3:12-reglerna i ytterligare fem år, vilket får anses helt omotiverat mot bakrund av reglernas syfte. I syfte att uppnå samma resultat som om reglerna inte hade givits en vidare tillämpning än vad upprätthållandet av neutralitet och likformighet i skattesystemet kräver, presenteras en konstruktion genom vilken en omotiverat sträng beskattning av företagaren kan undvikas. Föremål för konstruktionen är ett forskningsföretag, vars verksamhet tilldragit sig intresse från utomstående investerare. Genom att upprätta ett nytt gemensamt bolag, till vilket den framarbetade rättigheten i forskningsföretaget överförs, undviks framtida beskattning med tillämpning av 3:12-reglerna. Upprättandet av konstruktionen innebär en genomgång och tillämpning av relevanta skatterättsliga bestämmelser, däribland stora delar av fåmansföretagsreglerna samt reglerna om uttagsbeskattning.},
 author    = {Magnusson, Linn},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En skatterättslig studie av fåmansföretag under expansion},
 year     = {2003},
}