Advanced

Ansvar vid investeringsrådgivning

Magnusson, Stina (2008)
Department of Law
Abstract
I uppsatsen har de krav som kan ställas på finansiell rådgivning behandlats och en överblick har även getts över det ansvar som kan konstitueras vid försumlig rådgivning. Avgörande i olika instanser formade en rättspraxis för finansiell rådgivning innan lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (LFRK) kom. LFRK är en kortfattad lag som konstituerar krav på rådgivning och skadeståndsansvar vid försumlig sådan. Många av de principer som arbetats fram inom praxis togs med i lagen. År 2007 kom det en ny lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) efter ett direktiv kallat MiFID, som ytterligare har syftat till att stärka investerarskyddet och harmonisera reglerna för finansiella institutioner inom hela EU. Numer omfattas... (More)
I uppsatsen har de krav som kan ställas på finansiell rådgivning behandlats och en överblick har även getts över det ansvar som kan konstitueras vid försumlig rådgivning. Avgörande i olika instanser formade en rättspraxis för finansiell rådgivning innan lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (LFRK) kom. LFRK är en kortfattad lag som konstituerar krav på rådgivning och skadeståndsansvar vid försumlig sådan. Många av de principer som arbetats fram inom praxis togs med i lagen. År 2007 kom det en ny lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) efter ett direktiv kallat MiFID, som ytterligare har syftat till att stärka investerarskyddet och harmonisera reglerna för finansiella institutioner inom hela EU. Numer omfattas flera olika sorters kunder av skyddet vid investeringsrådgivning, inte bara konsumenter utan även företag och andra juridiska personer. Den nya lagen om värdepappersmarknaden har fört med sig kundkategorisering och nya rutiner för hur man ska bedöma kundernas erfarenhet, kunskap, investeringssyfte och ekonomiska situation. Syftet med kundkategorisering är att kunderna får en anpassad skyddsnivå. Rutinerna är olika beroende på om det gäller finansiell rådgivning och portföljförvaltning eller om kunden ber ett institut att utföra till exempel en köp- eller säljorder. Kunderna måste lämna uppgifter till värdepappersinstituten för att dessa ska kunna fullgöra sina lagstadgade förpliktelser och erbjuda kunderna en adekvat skyddsnivå. Om kunderna inte vill lämna tillräckligt med uppgifter om sig själva, får inte värdepappersinstituten lämna några rekommendationer vilket innebär en stor skillnad mot de tidigare reglerna. De nya reglerna innebär i stort att ökad uppföljning kommer att ske av tillsynsmyndigheterna. Det kommer att ställas högre krav på efterlevnaden av uppföranderegler och på stabilitetshänsynen till de finansiella marknaderna. Än så länge finns det inte rättsfall där de nya reglerna tillämpas. I uppsatsen har en genomgång gjorts av rättsfallen som kommit de senaste åren och det kan konstateras att enligt de äldre reglerna har det varit relativt svårt för konsumenter att klara beviskraven och få ersättning för skador orsakade av finansiell rådgivning. De nya reglerna som är mer precisa och klargörande förutspås underlätta bevisföringen något, men trots detta kvarstår viss osäkerhet angående möjligheterna till att få ut skadestånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Stina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Bankrätt
language
Swedish
id
1560035
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560035,
 abstract   = {I uppsatsen har de krav som kan ställas på finansiell rådgivning behandlats och en överblick har även getts över det ansvar som kan konstitueras vid försumlig rådgivning. Avgörande i olika instanser formade en rättspraxis för finansiell rådgivning innan lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (LFRK) kom. LFRK är en kortfattad lag som konstituerar krav på rådgivning och skadeståndsansvar vid försumlig sådan. Många av de principer som arbetats fram inom praxis togs med i lagen. År 2007 kom det en ny lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) efter ett direktiv kallat MiFID, som ytterligare har syftat till att stärka investerarskyddet och harmonisera reglerna för finansiella institutioner inom hela EU. Numer omfattas flera olika sorters kunder av skyddet vid investeringsrådgivning, inte bara konsumenter utan även företag och andra juridiska personer. Den nya lagen om värdepappersmarknaden har fört med sig kundkategorisering och nya rutiner för hur man ska bedöma kundernas erfarenhet, kunskap, investeringssyfte och ekonomiska situation. Syftet med kundkategorisering är att kunderna får en anpassad skyddsnivå. Rutinerna är olika beroende på om det gäller finansiell rådgivning och portföljförvaltning eller om kunden ber ett institut att utföra till exempel en köp- eller säljorder. Kunderna måste lämna uppgifter till värdepappersinstituten för att dessa ska kunna fullgöra sina lagstadgade förpliktelser och erbjuda kunderna en adekvat skyddsnivå. Om kunderna inte vill lämna tillräckligt med uppgifter om sig själva, får inte värdepappersinstituten lämna några rekommendationer vilket innebär en stor skillnad mot de tidigare reglerna. De nya reglerna innebär i stort att ökad uppföljning kommer att ske av tillsynsmyndigheterna. Det kommer att ställas högre krav på efterlevnaden av uppföranderegler och på stabilitetshänsynen till de finansiella marknaderna. Än så länge finns det inte rättsfall där de nya reglerna tillämpas. I uppsatsen har en genomgång gjorts av rättsfallen som kommit de senaste åren och det kan konstateras att enligt de äldre reglerna har det varit relativt svårt för konsumenter att klara beviskraven och få ersättning för skador orsakade av finansiell rådgivning. De nya reglerna som är mer precisa och klargörande förutspås underlätta bevisföringen något, men trots detta kvarstår viss osäkerhet angående möjligheterna till att få ut skadestånd.},
 author    = {Magnusson, Stina},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvar vid investeringsrådgivning},
 year     = {2008},
}