Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några juridiska och strategiska aspekter på merchandising

Malmborg, Åsa (2003)
Department of Law
Abstract
Merchandising är en marknadsföringsform av immateriella rättigheter, där den ursprungliga rättigheten används till annat än den ursprungliga t.ex. att sälja varor med en känd figur på. Den engelska betydelsen av ordet ''mer-chandising'' sammanfattar begreppet bra. Merchandising kan betyda handel med varor men också marknadsföring av dem. Trots den stora mängd mer-chandi-singprodukter, som finns på marknaden, finns det inte mycket skrivet på svenska om feno-menet. Syftet med det här examensarbetet är att försöka belysa ämnet såväl ur en ju-ridisk som ur en mer strategisk syn-punkt. Merchandising spänner över flera rättsområden och rör inte bara imma-terial-rätten. Immaterialrätten ger främst skydd mot intrång av tredje man. Kravet är, att... (More)
Merchandising är en marknadsföringsform av immateriella rättigheter, där den ursprungliga rättigheten används till annat än den ursprungliga t.ex. att sälja varor med en känd figur på. Den engelska betydelsen av ordet ''mer-chandising'' sammanfattar begreppet bra. Merchandising kan betyda handel med varor men också marknadsföring av dem. Trots den stora mängd mer-chandi-singprodukter, som finns på marknaden, finns det inte mycket skrivet på svenska om feno-menet. Syftet med det här examensarbetet är att försöka belysa ämnet såväl ur en ju-ridisk som ur en mer strategisk syn-punkt. Merchandising spänner över flera rättsområden och rör inte bara imma-terial-rätten. Immaterialrätten ger främst skydd mot intrång av tredje man. Kravet är, att det finns ett visst mått av identitet mellan den snyltande pro-dukten och rättigheten. Det finns även krav på en klar identitet mellan merchandi-singprodukten och den ursprungliga rättigheten. Vid kon-flikter mellan två avtalskontrahenter vid ett licensavtal ger immaterialrätten sämre skydd även om det går att stämma licenstagare, om han går utanför de rättigheter, som li-censavtalet ger honom. Marknadsföringsrätten har visat sig vara ett effek-tivt sätt att få stopp på andra näringsidkare, som snyltar på merchandising-kon-cept. Konkurrens-rätten kan ställa till problemen eftersom stora avtal kan komma att träffas av konkurrensrättens regler. Exklusiva avtalsklau-suler kan också träffas av konkurrensrättens regler, eftersom de kan verka marknads-uppdelande. Det är inte riskfritt att licensiera ut eller att licensiera en rättighet. Den som funderar på det bör överväga för- och nackdelar. Det bästa sättet att försöka identifiera livslängden på en immaterialrätt är att för-söka hitta den svagaste länken, indikerar kortast livslängd. Vid en avtalskonflikt mellan två parter gäller i första hand att tolka avtalet. En möjlighet är att använda avtalslagen, men troligen kan den inte ge väg-ledning. Köplagen är tillämplig på köp av immaterialrättigheter, men inte vid licensiering. Den är dis-positiv och främst ska även där beaktas praxis, handelsbruk eller sedvänja. Den är också generellt dåligt anpassad för han-del med immaterialrätter. Köplagen ger därför en begränsad vägledning vid avtalskonflikter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmborg, Åsa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Immaterialrätt, Köprätt, Marknadsrätt
language
Swedish
id
1560053
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560053,
 abstract   = {Merchandising är en marknadsföringsform av immateriella rättigheter, där den ursprungliga rättigheten används till annat än den ursprungliga t.ex. att sälja varor med en känd figur på. Den engelska betydelsen av ordet ''mer-chandising'' sammanfattar begreppet bra. Merchandising kan betyda handel med varor men också marknadsföring av dem. Trots den stora mängd mer-chandi-singprodukter, som finns på marknaden, finns det inte mycket skrivet på svenska om feno-menet. Syftet med det här examensarbetet är att försöka belysa ämnet såväl ur en ju-ridisk som ur en mer strategisk syn-punkt. Merchandising spänner över flera rättsområden och rör inte bara imma-terial-rätten. Immaterialrätten ger främst skydd mot intrång av tredje man. Kravet är, att det finns ett visst mått av identitet mellan den snyltande pro-dukten och rättigheten. Det finns även krav på en klar identitet mellan merchandi-singprodukten och den ursprungliga rättigheten. Vid kon-flikter mellan två avtalskontrahenter vid ett licensavtal ger immaterialrätten sämre skydd även om det går att stämma licenstagare, om han går utanför de rättigheter, som li-censavtalet ger honom. Marknadsföringsrätten har visat sig vara ett effek-tivt sätt att få stopp på andra näringsidkare, som snyltar på merchandising-kon-cept. Konkurrens-rätten kan ställa till problemen eftersom stora avtal kan komma att träffas av konkurrensrättens regler. Exklusiva avtalsklau-suler kan också träffas av konkurrensrättens regler, eftersom de kan verka marknads-uppdelande. Det är inte riskfritt att licensiera ut eller att licensiera en rättighet. Den som funderar på det bör överväga för- och nackdelar. Det bästa sättet att försöka identifiera livslängden på en immaterialrätt är att för-söka hitta den svagaste länken, indikerar kortast livslängd. Vid en avtalskonflikt mellan två parter gäller i första hand att tolka avtalet. En möjlighet är att använda avtalslagen, men troligen kan den inte ge väg-ledning. Köplagen är tillämplig på köp av immaterialrättigheter, men inte vid licensiering. Den är dis-positiv och främst ska även där beaktas praxis, handelsbruk eller sedvänja. Den är också generellt dåligt anpassad för han-del med immaterialrätter. Köplagen ger därför en begränsad vägledning vid avtalskonflikter.},
 author    = {Malmborg, Åsa},
 keyword   = {Avtalsrätt,Immaterialrätt,Köprätt,Marknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några juridiska och strategiska aspekter på merchandising},
 year     = {2003},
}