Advanced

Skatterättsliga problem vid ingrepp i fast egendom för allmänna ändamål

Martinsson, Ola (2006)
Department of Law
Abstract
Fast egendom, i dagligt tal mark, representerar stora sociala och ekonomiska värden för dess innehavare. Samtidigt har samhället i form av stat och kommun alltid haft ett intresse av att kunna ta privat mark i anspråk för gemensamma anläggningar som vägar, el- och telefonledningar och olika former av skyddade områden. För detta betalar samhället ut ersättningar till de berörda fastighetsägarna. Riksrevisionen har i en rapport granskat en rad statliga myndigheter och dessas hantering av ersättningsfrågorna. RiR 2005:15. Granskningen har inriktats på myndigheternas rutiner vid marklösen och en utvärdering av informationsutbytet med fastighetsägare och Skatteverket. Ibidem, s. 7. Riksrevisionens slutsats är att det finns betydande brister i... (More)
Fast egendom, i dagligt tal mark, representerar stora sociala och ekonomiska värden för dess innehavare. Samtidigt har samhället i form av stat och kommun alltid haft ett intresse av att kunna ta privat mark i anspråk för gemensamma anläggningar som vägar, el- och telefonledningar och olika former av skyddade områden. För detta betalar samhället ut ersättningar till de berörda fastighetsägarna. Riksrevisionen har i en rapport granskat en rad statliga myndigheter och dessas hantering av ersättningsfrågorna. RiR 2005:15. Granskningen har inriktats på myndigheternas rutiner vid marklösen och en utvärdering av informationsutbytet med fastighetsägare och Skatteverket. Ibidem, s. 7. Riksrevisionens slutsats är att det finns betydande brister i flera av myndigheternas interna hantering. Ibidem, s. 8. Men även myndigheternas kontakter och informationslämnande till fastighetsägarna och Skatteverket får kritik. Ibidem, s. 9. Granskningen utmynnar i en rad rekommendationer. Riksrevisionen rekommenderar bl.a. regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter utreda hur olika typer av ersättningar bör deklareras. Ibidem, s. 10. Uppsatsen behandlar några vanliga former av ersättningar som fastighetsägare erhåller vid ingrepp och de gränsdragnings och tolkningsfrågor som uppkommer. Särskilt berörs försäljning och allframtidsupplåtelse. Bland sidoersättningarna tas bl.a. ersättning för flytt- och omkostnader och ersättning för skog upp. En särskild svårighet är de ersättningar som betalas för att acceptera immissioner som inte innebär ett ingrepp i fysisk mening. Till sist berörs beskattningen av tillfälliga upplåtelser i form av naturvårdsavtal och förköpsrättens tillämpning på överlåtelser som skatterättsligt klassas som gåva. Undersökningen utmynnar i slutsatser om rättsläget och förslag till förbättringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Ola
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1560116
date added to LUP
2010-03-08 15:55:25
date last changed
2010-03-08 15:55:25
@misc{1560116,
 abstract   = {Fast egendom, i dagligt tal mark, representerar stora sociala och ekonomiska värden för dess innehavare. Samtidigt har samhället i form av stat och kommun alltid haft ett intresse av att kunna ta privat mark i anspråk för gemensamma anläggningar som vägar, el- och telefonledningar och olika former av skyddade områden. För detta betalar samhället ut ersättningar till de berörda fastighetsägarna. Riksrevisionen har i en rapport granskat en rad statliga myndigheter och dessas hantering av ersättningsfrågorna. RiR 2005:15. Granskningen har inriktats på myndigheternas rutiner vid marklösen och en utvärdering av informationsutbytet med fastighetsägare och Skatteverket. Ibidem, s. 7. Riksrevisionens slutsats är att det finns betydande brister i flera av myndigheternas interna hantering. Ibidem, s. 8. Men även myndigheternas kontakter och informationslämnande till fastighetsägarna och Skatteverket får kritik. Ibidem, s. 9. Granskningen utmynnar i en rad rekommendationer. Riksrevisionen rekommenderar bl.a. regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter utreda hur olika typer av ersättningar bör deklareras. Ibidem, s. 10. Uppsatsen behandlar några vanliga former av ersättningar som fastighetsägare erhåller vid ingrepp och de gränsdragnings och tolkningsfrågor som uppkommer. Särskilt berörs försäljning och allframtidsupplåtelse. Bland sidoersättningarna tas bl.a. ersättning för flytt- och omkostnader och ersättning för skog upp. En särskild svårighet är de ersättningar som betalas för att acceptera immissioner som inte innebär ett ingrepp i fysisk mening. Till sist berörs beskattningen av tillfälliga upplåtelser i form av naturvårdsavtal och förköpsrättens tillämpning på överlåtelser som skatterättsligt klassas som gåva. Undersökningen utmynnar i slutsatser om rättsläget och förslag till förbättringar.},
 author    = {Martinsson, Ola},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatterättsliga problem vid ingrepp i fast egendom för allmänna ändamål},
 year     = {2006},
}