Advanced

Normativa fält och godtrosförvärv

Mingert, Fredrik (2008)
Department of Law
Abstract
Undersökningen behandlar normativa fält inom sakrätten, närmare bestämt inom godtrosförvärv. Normativa fält, enligt norma-metoden, är teorin om att det finns normerande tankeströmmingar som försöker ''dra'' rätten till sig. De normerande fält som har använts i denna undersökning är Skydd för etablerad position, hjälp för svagare part och det marknadsfunktionella mönstret. Det material som har använts är de SOUer som ligger till grund för den moderna lagstiftningen. Undersökningen syfte är undersöka om alla de tre normerande fälten som jag har ställt upp appellerar lagstiftaren lika mycket, d.v.s. att de som genomfört de statliga utredningarna har viktat fältens normerande värde lika mycket. Den fråga som jag skall försöka att besvara efter... (More)
Undersökningen behandlar normativa fält inom sakrätten, närmare bestämt inom godtrosförvärv. Normativa fält, enligt norma-metoden, är teorin om att det finns normerande tankeströmmingar som försöker ''dra'' rätten till sig. De normerande fält som har använts i denna undersökning är Skydd för etablerad position, hjälp för svagare part och det marknadsfunktionella mönstret. Det material som har använts är de SOUer som ligger till grund för den moderna lagstiftningen. Undersökningen syfte är undersöka om alla de tre normerande fälten som jag har ställt upp appellerar lagstiftaren lika mycket, d.v.s. att de som genomfört de statliga utredningarna har viktat fältens normerande värde lika mycket. Den fråga som jag skall försöka att besvara efter undersökning och analys är genomförda är om teorin om normerande fält en framgångsrik väg för att genomföra undersökningar på det förmögenhetsrättliga området. Det normerande fältet, hjälp för svagare part i stort sätt inte är ett argument hos utredarna. Det skydd som finns för konsumenterna vill inte utredarna skriva in i godtrosförvärvslagen utan utredaren anser att det skyddet finns i konsumentskyddslagen. Utredarna anser att konsumentskyddet befrämjar omsättningsintresset. Genomgående i utredningarna är det omsättningsintresset som dominerar. Omsättningsintresset ställs ibland mot ägandet. Detta gör det problematiskt för undersökningen eftersom dessa begrepp ingår i samma normerande pol, det marknadsfunktionella mönstret. Slutsatsen som kan dras av detta är att den uppställda arbetshypotesen är felaktig. Alla de normerande fälten, skydd för etablerad position, hjälp för svagare part, det marknadsfunktionella mönstret, drar inte rätten åt sig lika mycket. Sammanfattningsvis i denna del är att de uppställda normativa fälten är för stora och i viss mån trubbiga Jag anser att norma-metoden är tillämpbar på förmögenhetsrättsliga undersökningar men det krävs att man lägger ner mer kraft på att analysera det ämne man skall behandla och att detta mynnar ut i mer tillämpbara normerande fält (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mingert, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1560198
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560198,
 abstract   = {Undersökningen behandlar normativa fält inom sakrätten, närmare bestämt inom godtrosförvärv. Normativa fält, enligt norma-metoden, är teorin om att det finns normerande tankeströmmingar som försöker ''dra'' rätten till sig. De normerande fält som har använts i denna undersökning är Skydd för etablerad position, hjälp för svagare part och det marknadsfunktionella mönstret. Det material som har använts är de SOUer som ligger till grund för den moderna lagstiftningen. Undersökningen syfte är undersöka om alla de tre normerande fälten som jag har ställt upp appellerar lagstiftaren lika mycket, d.v.s. att de som genomfört de statliga utredningarna har viktat fältens normerande värde lika mycket. Den fråga som jag skall försöka att besvara efter undersökning och analys är genomförda är om teorin om normerande fält en framgångsrik väg för att genomföra undersökningar på det förmögenhetsrättliga området. Det normerande fältet, hjälp för svagare part i stort sätt inte är ett argument hos utredarna. Det skydd som finns för konsumenterna vill inte utredarna skriva in i godtrosförvärvslagen utan utredaren anser att det skyddet finns i konsumentskyddslagen. Utredarna anser att konsumentskyddet befrämjar omsättningsintresset. Genomgående i utredningarna är det omsättningsintresset som dominerar. Omsättningsintresset ställs ibland mot ägandet. Detta gör det problematiskt för undersökningen eftersom dessa begrepp ingår i samma normerande pol, det marknadsfunktionella mönstret. Slutsatsen som kan dras av detta är att den uppställda arbetshypotesen är felaktig. Alla de normerande fälten, skydd för etablerad position, hjälp för svagare part, det marknadsfunktionella mönstret, drar inte rätten åt sig lika mycket. Sammanfattningsvis i denna del är att de uppställda normativa fälten är för stora och i viss mån trubbiga Jag anser att norma-metoden är tillämpbar på förmögenhetsrättsliga undersökningar men det krävs att man lägger ner mer kraft på att analysera det ämne man skall behandla och att detta mynnar ut i mer tillämpbara normerande fält},
 author    = {Mingert, Fredrik},
 keyword   = {Allmän rättslära,Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normativa fält och godtrosförvärv},
 year     = {2008},
}