Advanced

En komparativ studie av det känneteckens- och marknadsföringsrättsliga skyddet för domännamn i Sverige och Kanada

Mirtorp, Johan (2001)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen är en komparativ studie av känneteckensrättsligt och marknadsfö-ringsrättsligt skydd för domännamn i Sverige och Kanada. I tur och ordning be-handlas: registreringsförfarandet vid registreringen av domännamn och uppkoms-ten av eventuellt skydd för immateriella rättigheter i respektive land&semic skillnader och likheter i känneteckensrätten i respektive land&semic slutligen behandlas doktrinen om unfair competition eller otillbörlig konkurrens och dess eventuella tillämpning i respektive land. Målet med uppsatsen är att utreda och klargöra eventuella likheter i det immateri-alrättsliga skyddet för domännamn i Sverige respektive Kanada. Men syftet har också varit att inhämta värdefullt jämförelsematerial från ett typiskt common law... (More)
Uppsatsen är en komparativ studie av känneteckensrättsligt och marknadsfö-ringsrättsligt skydd för domännamn i Sverige och Kanada. I tur och ordning be-handlas: registreringsförfarandet vid registreringen av domännamn och uppkoms-ten av eventuellt skydd för immateriella rättigheter i respektive land&semic skillnader och likheter i känneteckensrätten i respektive land&semic slutligen behandlas doktrinen om unfair competition eller otillbörlig konkurrens och dess eventuella tillämpning i respektive land. Målet med uppsatsen är att utreda och klargöra eventuella likheter i det immateri-alrättsliga skyddet för domännamn i Sverige respektive Kanada. Men syftet har också varit att inhämta värdefullt jämförelsematerial från ett typiskt common law rättsligt land som Kanada. I både Sverige och Kanada uppstår genom registreringen av domännamn ett rela-tivt svagt immaterialrättsligt skydd, om än inte helt obefintligt. De i Sverige re-spektive Kanada gällande reglerna innehåller vissa inbyggda me-kanismer för att hindra otillbörliga domännamnsregistreringar. Dessutom avser administratören av .ca domänen att under 2001 införa en dispute resolution policy med huvudsyfte att bistå vid immaterialrättsliga tvister. I Sverige har något sådant inte för närva-rande ansetts vara behövligt. Känneteckensrätten i Sverige respektive Kanada är, trots att länderna tillhör olika rättstraditioner, förvånansvärt lika om än naturligtvis vissa skillnader föreligger. Till grund för såväl marknadsföringslagstiftningen som varumärkes-rätten och fir-marätten ligger i Sverige doktrinen om unfair competition. Den kanadensiska rät-ten å sin sida står traditionellt sett långt från denna doktrin. Istället för att ha se-parata lagar, såsom Sverige har med exempelvis Varumär-keslag och Marknads-föringslag, har Kanada en varumärkeslag som kompletteras av common law i form av passing off. Passing off motsvaras mer eller mindre i svensk rätt av gene-ralklausulen i 4 § MFL. Passing off är således ett flexibelt rättsligt instrument som även kan appliceras på Internet och eventuella immateri-alrättsliga tvister därpå. Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan passing off och generalklausulen i Marknadsföringslagen är möjligheten till sanktioner. Gene-ralklausulen medför ingen omedelbar rätt till sanktioner, såsom marknadsstörings-avgifter m.m., medan ett konstaterat fall av passing off ger möjlighet till ett antal olika injunctions m.m.. Slutsatsen som kan dras är dels att det skulle vara mer eller mindre omöjligt att inkorporera passing off i svensk rätt, dels att det näppeligen är nödvändigt då Marknadsföringslagen redan reglerar motsvarande område som passing off. Vad som kvarstår som ett problem i svensk rätt är att 4 § MFL inte motsvaras av några sanktionsmöjligheter, utan den enda möjligheten till sanktioner som existerar är vid tillämpningen av stadganden i den så kallade katalogen i MFL. På den punkten är passing off överlägset då instrumentet kan erbjuda såväl flexibilitet som sank-tionsmöjligheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mirtorp, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1560207
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560207,
 abstract   = {Uppsatsen är en komparativ studie av känneteckensrättsligt och marknadsfö-ringsrättsligt skydd för domännamn i Sverige och Kanada. I tur och ordning be-handlas: registreringsförfarandet vid registreringen av domännamn och uppkoms-ten av eventuellt skydd för immateriella rättigheter i respektive land&semic skillnader och likheter i känneteckensrätten i respektive land&semic slutligen behandlas doktrinen om unfair competition eller otillbörlig konkurrens och dess eventuella tillämpning i respektive land. Målet med uppsatsen är att utreda och klargöra eventuella likheter i det immateri-alrättsliga skyddet för domännamn i Sverige respektive Kanada. Men syftet har också varit att inhämta värdefullt jämförelsematerial från ett typiskt common law rättsligt land som Kanada. I både Sverige och Kanada uppstår genom registreringen av domännamn ett rela-tivt svagt immaterialrättsligt skydd, om än inte helt obefintligt. De i Sverige re-spektive Kanada gällande reglerna innehåller vissa inbyggda me-kanismer för att hindra otillbörliga domännamnsregistreringar. Dessutom avser administratören av .ca domänen att under 2001 införa en dispute resolution policy med huvudsyfte att bistå vid immaterialrättsliga tvister. I Sverige har något sådant inte för närva-rande ansetts vara behövligt. Känneteckensrätten i Sverige respektive Kanada är, trots att länderna tillhör olika rättstraditioner, förvånansvärt lika om än naturligtvis vissa skillnader föreligger. Till grund för såväl marknadsföringslagstiftningen som varumärkes-rätten och fir-marätten ligger i Sverige doktrinen om unfair competition. Den kanadensiska rät-ten å sin sida står traditionellt sett långt från denna doktrin. Istället för att ha se-parata lagar, såsom Sverige har med exempelvis Varumär-keslag och Marknads-föringslag, har Kanada en varumärkeslag som kompletteras av common law i form av passing off. Passing off motsvaras mer eller mindre i svensk rätt av gene-ralklausulen i 4 § MFL. Passing off är således ett flexibelt rättsligt instrument som även kan appliceras på Internet och eventuella immateri-alrättsliga tvister därpå. Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan passing off och generalklausulen i Marknadsföringslagen är möjligheten till sanktioner. Gene-ralklausulen medför ingen omedelbar rätt till sanktioner, såsom marknadsstörings-avgifter m.m., medan ett konstaterat fall av passing off ger möjlighet till ett antal olika injunctions m.m.. Slutsatsen som kan dras är dels att det skulle vara mer eller mindre omöjligt att inkorporera passing off i svensk rätt, dels att det näppeligen är nödvändigt då Marknadsföringslagen redan reglerar motsvarande område som passing off. Vad som kvarstår som ett problem i svensk rätt är att 4 § MFL inte motsvaras av några sanktionsmöjligheter, utan den enda möjligheten till sanktioner som existerar är vid tillämpningen av stadganden i den så kallade katalogen i MFL. På den punkten är passing off överlägset då instrumentet kan erbjuda såväl flexibilitet som sank-tionsmöjligheter.},
 author    = {Mirtorp, Johan},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En komparativ studie av det känneteckens- och marknadsföringsrättsliga skyddet för domännamn i Sverige och Kanada},
 year     = {2001},
}