Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Entreprenörens konkurs - särskilt om boets inträde i entreprenadavtalet

Molander, Tora (2003)
Department of Law
Abstract
Det finns i den svenska lagstiftningen inga generella regler som behandlar frågan om ett konkursbos inträde i gäldenärens avtal. De regler som finns på området är intagna i specifika kontraktsrättsliga regleringar. Företagsrekonstruktionslagen innehåller också bestämmelser som begränsar motpartens hävningsrätt och ger gäldenären fullföljdsrätt. Under 1970-talet diskuterades frågan om gäldenärens avtal i de nordiska länderna. Mötet hade som mål att lägga fram ett förslag om en gemensam revision av den materiella konkursrätten. Sveriges åsikt i frågan var att någon lagstiftning om konkursboets inträdesrätt inte var nödvändig mest med hänsyn till att förhållandena skiljde sig för mycket mellan olika kontraktstyper. Däremot ansåg man i både... (More)
Det finns i den svenska lagstiftningen inga generella regler som behandlar frågan om ett konkursbos inträde i gäldenärens avtal. De regler som finns på området är intagna i specifika kontraktsrättsliga regleringar. Företagsrekonstruktionslagen innehåller också bestämmelser som begränsar motpartens hävningsrätt och ger gäldenären fullföljdsrätt. Under 1970-talet diskuterades frågan om gäldenärens avtal i de nordiska länderna. Mötet hade som mål att lägga fram ett förslag om en gemensam revision av den materiella konkursrätten. Sveriges åsikt i frågan var att någon lagstiftning om konkursboets inträdesrätt inte var nödvändig mest med hänsyn till att förhållandena skiljde sig för mycket mellan olika kontraktstyper. Däremot ansåg man i både Danmark och Norge att det fanns ett behov av generella konkursrättsliga regler på området. Båda länderna lagstiftade därför om att ett konkursbo har rätt att inträda i gäldenärens avtal så länge det inte strider mot rättsförhållandets beskaffenhet. Nu har det nyligen framlagts ett förslag om att det skall införas liknande regler i den svenska konkurslagen men ännu har inte något beslut fattats. Det är alltså i dagsläget ett tvistigt och problematiskt område. Uppsatsen är inriktad på att undersöka om ett konkursbo har rätt att inträda i ett av gäldenären ingått entreprenadavtal. Det regelverk som behandlar entreprenader är först och främst utvecklat inom den dispositiva rätten. Det finns väl utvecklade standardavtal på området. Den senaste versionen är AB 92 och innehåller, i motsats till sin föregångare AB 72, en inträdesrätt i avtalet för konkursboet. Kravet är att boet kan ställa fullgod säkerhet för sin prestation. I de fallen AB 92 inte är tillämpligt mellan parterna måste en analogi från andra områden göras. I viss mån kan även utländsk rätt vara behjälplig. Även då det konstateras att AB:s regler inte är tillämpliga torde det för konkursboet finnas en inträdesrätt mot ställande av säkerhet. Vid konstaterandet av en inträdesrätt väcks en del följdfrågor. Det största problemet med ett inträde är huruvida konkursboet ansvarar för fel i utförd prestation och huruvida detta ansvar är ett massaansvar eller inte. Utgångspunkten är att om konkursboet utnyttjar sin rätt till inträde så svarar det för alla gäldenärens förpliktelser som följer av avtalet, vilket leder till att konkursboet svarar med massan för alla fel som kan uppkomma. Denna utgångspunkt eller huvudregel kan i vissa fall kräva undantag. Något säkert svar på frågan om felansvarets omfattning finns inte utan det återstår att se hur problemet kommer att lösas i praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Molander, Tora
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1560246
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560246,
 abstract   = {Det finns i den svenska lagstiftningen inga generella regler som behandlar frågan om ett konkursbos inträde i gäldenärens avtal. De regler som finns på området är intagna i specifika kontraktsrättsliga regleringar. Företagsrekonstruktionslagen innehåller också bestämmelser som begränsar motpartens hävningsrätt och ger gäldenären fullföljdsrätt. Under 1970-talet diskuterades frågan om gäldenärens avtal i de nordiska länderna. Mötet hade som mål att lägga fram ett förslag om en gemensam revision av den materiella konkursrätten. Sveriges åsikt i frågan var att någon lagstiftning om konkursboets inträdesrätt inte var nödvändig mest med hänsyn till att förhållandena skiljde sig för mycket mellan olika kontraktstyper. Däremot ansåg man i både Danmark och Norge att det fanns ett behov av generella konkursrättsliga regler på området. Båda länderna lagstiftade därför om att ett konkursbo har rätt att inträda i gäldenärens avtal så länge det inte strider mot rättsförhållandets beskaffenhet. Nu har det nyligen framlagts ett förslag om att det skall införas liknande regler i den svenska konkurslagen men ännu har inte något beslut fattats. Det är alltså i dagsläget ett tvistigt och problematiskt område. Uppsatsen är inriktad på att undersöka om ett konkursbo har rätt att inträda i ett av gäldenären ingått entreprenadavtal. Det regelverk som behandlar entreprenader är först och främst utvecklat inom den dispositiva rätten. Det finns väl utvecklade standardavtal på området. Den senaste versionen är AB 92 och innehåller, i motsats till sin föregångare AB 72, en inträdesrätt i avtalet för konkursboet. Kravet är att boet kan ställa fullgod säkerhet för sin prestation. I de fallen AB 92 inte är tillämpligt mellan parterna måste en analogi från andra områden göras. I viss mån kan även utländsk rätt vara behjälplig. Även då det konstateras att AB:s regler inte är tillämpliga torde det för konkursboet finnas en inträdesrätt mot ställande av säkerhet. Vid konstaterandet av en inträdesrätt väcks en del följdfrågor. Det största problemet med ett inträde är huruvida konkursboet ansvarar för fel i utförd prestation och huruvida detta ansvar är ett massaansvar eller inte. Utgångspunkten är att om konkursboet utnyttjar sin rätt till inträde så svarar det för alla gäldenärens förpliktelser som följer av avtalet, vilket leder till att konkursboet svarar med massan för alla fel som kan uppkomma. Denna utgångspunkt eller huvudregel kan i vissa fall kräva undantag. Något säkert svar på frågan om felansvarets omfattning finns inte utan det återstår att se hur problemet kommer att lösas i praxis.},
 author    = {Molander, Tora},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenörens konkurs - särskilt om boets inträde i entreprenadavtalet},
 year     = {2003},
}