Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstagarens lojalitetsplikt. En analys mot bakgrund av den allmänna lojalitetsplikten i avtalsrätten.

Moradi, Ronak (2006)
Department of Law
Abstract
Uppsatsens syfte har varit att belysa arbetstagarens lojalitetsplikt mot bakgrund av den allmänna lojalitetsplikten i avtalsrätten. Den allmänna lojalitetsprincipen inom avtalsrätten är en norm som skall följas av avtalsparter vid avtalets ingående samt då de fullgör sina avtalsförpliktelser. Tanken är att avtalet skall vara ett medel för mänsklig samverkan och att avtalet skall vara till nytta för båda parter. Lojalitetsprincipen ålägger parterna en plikt att sätta motpartens intresse framför sitt eget. Lojalitetsplikten har kommit att betraktas som en biförpliktelse. Den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten kan spåras tillbaka till den romerska rätten där principen utgjorde en säkerhetsventil för avtalsparterna. I svensk rätt har... (More)
Uppsatsens syfte har varit att belysa arbetstagarens lojalitetsplikt mot bakgrund av den allmänna lojalitetsplikten i avtalsrätten. Den allmänna lojalitetsprincipen inom avtalsrätten är en norm som skall följas av avtalsparter vid avtalets ingående samt då de fullgör sina avtalsförpliktelser. Tanken är att avtalet skall vara ett medel för mänsklig samverkan och att avtalet skall vara till nytta för båda parter. Lojalitetsprincipen ålägger parterna en plikt att sätta motpartens intresse framför sitt eget. Lojalitetsplikten har kommit att betraktas som en biförpliktelse. Den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten kan spåras tillbaka till den romerska rätten där principen utgjorde en säkerhetsventil för avtalsparterna. I svensk rätt har den allmänna lojalitetsplikten kommit att utgöra ett medel för att ogiltigförklara eller jämka avtal. Den allmänna lojalitetsplikten innehåller flera s. k. lojalitetsförpliktelser såsom upplysningsplikt, klargörandeplikt, vårdplikt och tystnadsplikt. I arbetsrättsrättsligt hänseende är det endast arbetstagaren som har en plikt att vara lojal. Arbetsgivaren anses alltså inte ha någon motsvarande förpliktelse. När det gäller lojalitet finns det alltså ingen ömsesidighet i anställningsförhållandet. I uppsatsen har detta förklarats med att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande präglas av status och arbetstagarens underordnade ställning. Arbetstagarens lojalitetsplikt och den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten sammanfaller vad gäller vårdplikt och tystnadsplikt. Arbetstagarens lojalitetsplikt innefattar dock flera moment som inte går att finna i den allmänna lojalitetsplikten. Förvisso är arbetstagarens lojalitetsplikt precis som den allmänna lojalitetsplikten en säkerhetsventil, men i jämförelse ställs det högre krav på arbetstagaren i fråga om lojalitet. Detta kan anses ha sin grund i tankar om familjesamhörighet. Den främsta slutsatsen som kan dras är att det finns en obalans när det gäller lojalitet i anställningsförhållandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moradi, Ronak
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1560270
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560270,
 abstract   = {Uppsatsens syfte har varit att belysa arbetstagarens lojalitetsplikt mot bakgrund av den allmänna lojalitetsplikten i avtalsrätten. Den allmänna lojalitetsprincipen inom avtalsrätten är en norm som skall följas av avtalsparter vid avtalets ingående samt då de fullgör sina avtalsförpliktelser. Tanken är att avtalet skall vara ett medel för mänsklig samverkan och att avtalet skall vara till nytta för båda parter. Lojalitetsprincipen ålägger parterna en plikt att sätta motpartens intresse framför sitt eget. Lojalitetsplikten har kommit att betraktas som en biförpliktelse. Den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten kan spåras tillbaka till den romerska rätten där principen utgjorde en säkerhetsventil för avtalsparterna. I svensk rätt har den allmänna lojalitetsplikten kommit att utgöra ett medel för att ogiltigförklara eller jämka avtal. Den allmänna lojalitetsplikten innehåller flera s. k. lojalitetsförpliktelser såsom upplysningsplikt, klargörandeplikt, vårdplikt och tystnadsplikt. I arbetsrättsrättsligt hänseende är det endast arbetstagaren som har en plikt att vara lojal. Arbetsgivaren anses alltså inte ha någon motsvarande förpliktelse. När det gäller lojalitet finns det alltså ingen ömsesidighet i anställningsförhållandet. I uppsatsen har detta förklarats med att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande präglas av status och arbetstagarens underordnade ställning. Arbetstagarens lojalitetsplikt och den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten sammanfaller vad gäller vårdplikt och tystnadsplikt. Arbetstagarens lojalitetsplikt innefattar dock flera moment som inte går att finna i den allmänna lojalitetsplikten. Förvisso är arbetstagarens lojalitetsplikt precis som den allmänna lojalitetsplikten en säkerhetsventil, men i jämförelse ställs det högre krav på arbetstagaren i fråga om lojalitet. Detta kan anses ha sin grund i tankar om familjesamhörighet. Den främsta slutsatsen som kan dras är att det finns en obalans när det gäller lojalitet i anställningsförhållandet.},
 author    = {Moradi, Ronak},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstagarens lojalitetsplikt. En analys mot bakgrund av den allmänna lojalitetsplikten i avtalsrätten.},
 year     = {2006},
}