Advanced

Exemplarframställning för enskilt bruk - i ljuset av INFOSOC-direktivet

Månsson, Henrik (2005)
Department of Law
Abstract
Den bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter exemplarframställning av verk för enskilt bruk är troligtvis en av lagens mest kända regleringar. Detta faktum innebär emellertid inte att alla känner till dess egentliga innehåll. Det är snarare så att relativt få personer är medvetna om vad bestämmelsen de facto har för innebörd. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället har medfört att upphovsrätten ställts inför nya och svåra utmaningar. Möjligheterna att snabbt och enkelt framställa exemplar för enskilt bruk har exempelvis ökat markant tack vare den förbättrade tekniken. Delvis som en följd därav har EU presenterat ett direktiv, det så kallade INFOSOC-direktivet, vilket bland annat syftar till att harmonisera medlemsstaternas... (More)
Den bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter exemplarframställning av verk för enskilt bruk är troligtvis en av lagens mest kända regleringar. Detta faktum innebär emellertid inte att alla känner till dess egentliga innehåll. Det är snarare så att relativt få personer är medvetna om vad bestämmelsen de facto har för innebörd. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället har medfört att upphovsrätten ställts inför nya och svåra utmaningar. Möjligheterna att snabbt och enkelt framställa exemplar för enskilt bruk har exempelvis ökat markant tack vare den förbättrade tekniken. Delvis som en följd därav har EU presenterat ett direktiv, det så kallade INFOSOC-direktivet, vilket bland annat syftar till att harmonisera medlemsstaternas lag-stiftning på upphovsrättens område. Justitiedepartementet har presenterat ett lagförslag som ämnar implementera INFOSOC-direktivet i svensk rätt. Bland annat föreslås en rad förändringar i bestämmelsen om exemplarframställning för enskilt bruk. Den grund-läggande frågeställningen i det föreliggande arbetet är sålunda hur denna reglering kan komma att påverkas genom implementeringen av direktivet. Analysen tar sin utgångspunkt i det svenska lagförslaget. Vägledning har också sökts i bland annat implementeringsprocesserna i våra nordiska grannländer Danmark och Finland samt i de dokument som presenterats inom EU under direktivets framväxt. Kortfattat kan sägas att den svenska upphovsrättslagens bestämmelse om exemplarframställning för enskilt bruk med största sannolikhet kommer att inskränkas något genom anpassningen till INFOSOC-direktivet. I det av Justitiedepartementet presenterade lagförslaget föreslås en rad förändringar som, om de antas av riksdagen, leder till en inskränkt rätt att kopiera för enskilt bruk. Bland annat föreslås att antalet tillåtna exemplar reduceras och att ett förbud att kopiera hela litterära verk införs. Det förefaller sannolikt att det svenska lagförslaget till stor del införs i upphovsrättslagen. Det skall emellertid hållas i minnet att lagstiftningen bygger på ett EG-direktiv, vilket innebär att den i slutändan kan komma att bli föremål för prövning i EG-domstolen. Det är därför inte säkert att den tolkning som Justitiedepartementet gjort av INFOSOC-direktivet samman-faller med EG-domstolens tolkning. Framtiden får utvisa hur bestämmelsen om exemplarframställning för enskilt bruk kommer att utveckla sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Henrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1560321
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560321,
 abstract   = {Den bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter exemplarframställning av verk för enskilt bruk är troligtvis en av lagens mest kända regleringar. Detta faktum innebär emellertid inte att alla känner till dess egentliga innehåll. Det är snarare så att relativt få personer är medvetna om vad bestämmelsen de facto har för innebörd. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället har medfört att upphovsrätten ställts inför nya och svåra utmaningar. Möjligheterna att snabbt och enkelt framställa exemplar för enskilt bruk har exempelvis ökat markant tack vare den förbättrade tekniken. Delvis som en följd därav har EU presenterat ett direktiv, det så kallade INFOSOC-direktivet, vilket bland annat syftar till att harmonisera medlemsstaternas lag-stiftning på upphovsrättens område. Justitiedepartementet har presenterat ett lagförslag som ämnar implementera INFOSOC-direktivet i svensk rätt. Bland annat föreslås en rad förändringar i bestämmelsen om exemplarframställning för enskilt bruk. Den grund-läggande frågeställningen i det föreliggande arbetet är sålunda hur denna reglering kan komma att påverkas genom implementeringen av direktivet. Analysen tar sin utgångspunkt i det svenska lagförslaget. Vägledning har också sökts i bland annat implementeringsprocesserna i våra nordiska grannländer Danmark och Finland samt i de dokument som presenterats inom EU under direktivets framväxt. Kortfattat kan sägas att den svenska upphovsrättslagens bestämmelse om exemplarframställning för enskilt bruk med största sannolikhet kommer att inskränkas något genom anpassningen till INFOSOC-direktivet. I det av Justitiedepartementet presenterade lagförslaget föreslås en rad förändringar som, om de antas av riksdagen, leder till en inskränkt rätt att kopiera för enskilt bruk. Bland annat föreslås att antalet tillåtna exemplar reduceras och att ett förbud att kopiera hela litterära verk införs. Det förefaller sannolikt att det svenska lagförslaget till stor del införs i upphovsrättslagen. Det skall emellertid hållas i minnet att lagstiftningen bygger på ett EG-direktiv, vilket innebär att den i slutändan kan komma att bli föremål för prövning i EG-domstolen. Det är därför inte säkert att den tolkning som Justitiedepartementet gjort av INFOSOC-direktivet samman-faller med EG-domstolens tolkning. Framtiden får utvisa hur bestämmelsen om exemplarframställning för enskilt bruk kommer att utveckla sig.},
 author    = {Månsson, Henrik},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exemplarframställning för enskilt bruk - i ljuset av INFOSOC-direktivet},
 year     = {2005},
}