Advanced

Oskälighet

Möller, Per (2007)
Department of Law
Abstract
En intressant fråga som just nu debatteras av jurister inom EU är huruvida civilrätten bör harmoniseras genom en europeisk civillag. Lando-kommissionen har utarbetat ett förslag, Principles of European Contract Law (PECL), till grund för en harmonisering av den allmänna avtalsrätten. I uppsatsen presenteras regler i svensk, engelsk och tysk rätt samt PECL som rör oskäliga avtalsvillkor. De presenterade reglerna tillämpas därefter på ett fall för att illustrera likheter och skillnader mellan rättsordningarna. När det gäller PECL finns ett antal regler som berör oskäliga avtalsvillkor. De olika reglerna har olika tillämpningsområde och representerar olika angreppssätt på oskäliga villkor. Fallösningen visar att PECL har regler som är... (More)
En intressant fråga som just nu debatteras av jurister inom EU är huruvida civilrätten bör harmoniseras genom en europeisk civillag. Lando-kommissionen har utarbetat ett förslag, Principles of European Contract Law (PECL), till grund för en harmonisering av den allmänna avtalsrätten. I uppsatsen presenteras regler i svensk, engelsk och tysk rätt samt PECL som rör oskäliga avtalsvillkor. De presenterade reglerna tillämpas därefter på ett fall för att illustrera likheter och skillnader mellan rättsordningarna. När det gäller PECL finns ett antal regler som berör oskäliga avtalsvillkor. De olika reglerna har olika tillämpningsområde och representerar olika angreppssätt på oskäliga villkor. Fallösningen visar att PECL har regler som är tillämpliga. Det saknas dock praxis och kommentarer i PECL för att kunna avgöra vilka omständigheter som en domstol skulle beakta i det aktuella fallet. Det är svårt att uttala sig om vilket angreppssätt på oskäliga avtalsvillkor som är mest effektivt. Uppsatsen behandlar dock frågan om lösningen i PECL kan vara en bättre lösning än den svenska, efter att redogörelsen för engelsk och tysk rätt öppnat sinnet även för andra lösningar. När det gäller de nationella reglerna är det värt att notera att den svenska regeln 36 § avtalslagen är tillämplig på samtliga villkor, medan de tyska reglerna endast är tillämpliga på standardavtal och de engelska reglerna endast på friskrivningsklausuler. I fallösningen är det fråga om både ett standardavtal och en friskrivningsklausul. Då samtliga regler är tillämpliga kan likheter skönjas vad gäller omständigheter som domstolen kan beakta. Den största skillnaden synes ligga i hur man angriper oskäliga villkor. Detta resulterar i att villkors skälighet i vissa fall inte kan domstolsprövas i varken engelsk och tysk rätt. Möjliga rättsföljder i det aktuella fallet skiljer sig också åt mellan länderna. Enligt 36 § avtalslagen skulle det vara möjligt att jämka villkoret, vilket inte vore möjligt enligt de aktuella engelska och tyska reglerna. Tysk rätt medger dock modifiering av villkor om det är fråga om ändrade omständigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Per
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Civilrätt; oklassificerad, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1560363
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560363,
 abstract   = {En intressant fråga som just nu debatteras av jurister inom EU är huruvida civilrätten bör harmoniseras genom en europeisk civillag. Lando-kommissionen har utarbetat ett förslag, Principles of European Contract Law (PECL), till grund för en harmonisering av den allmänna avtalsrätten. I uppsatsen presenteras regler i svensk, engelsk och tysk rätt samt PECL som rör oskäliga avtalsvillkor. De presenterade reglerna tillämpas därefter på ett fall för att illustrera likheter och skillnader mellan rättsordningarna. När det gäller PECL finns ett antal regler som berör oskäliga avtalsvillkor. De olika reglerna har olika tillämpningsområde och representerar olika angreppssätt på oskäliga villkor. Fallösningen visar att PECL har regler som är tillämpliga. Det saknas dock praxis och kommentarer i PECL för att kunna avgöra vilka omständigheter som en domstol skulle beakta i det aktuella fallet. Det är svårt att uttala sig om vilket angreppssätt på oskäliga avtalsvillkor som är mest effektivt. Uppsatsen behandlar dock frågan om lösningen i PECL kan vara en bättre lösning än den svenska, efter att redogörelsen för engelsk och tysk rätt öppnat sinnet även för andra lösningar. När det gäller de nationella reglerna är det värt att notera att den svenska regeln 36 § avtalslagen är tillämplig på samtliga villkor, medan de tyska reglerna endast är tillämpliga på standardavtal och de engelska reglerna endast på friskrivningsklausuler. I fallösningen är det fråga om både ett standardavtal och en friskrivningsklausul. Då samtliga regler är tillämpliga kan likheter skönjas vad gäller omständigheter som domstolen kan beakta. Den största skillnaden synes ligga i hur man angriper oskäliga villkor. Detta resulterar i att villkors skälighet i vissa fall inte kan domstolsprövas i varken engelsk och tysk rätt. Möjliga rättsföljder i det aktuella fallet skiljer sig också åt mellan länderna. Enligt 36 § avtalslagen skulle det vara möjligt att jämka villkoret, vilket inte vore möjligt enligt de aktuella engelska och tyska reglerna. Tysk rätt medger dock modifiering av villkor om det är fråga om ändrade omständigheter.},
 author    = {Möller, Per},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Civilrätt; oklassificerad,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oskälighet},
 year     = {2007},
}