Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framföranderätten i förändring - nordisk rätt i ljuset av implementeringen av InfoSoc-direktivet

Mörnegren, David (2003)
Department of Law
Abstract
Framföranderätten är en av upphovsmannens tre uteslutande rättigheter att göra verket tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur jämte mångfaldigan-derätten utgör dennes ekonomiska rättigheter. Offentliga framföranden kan vara antingen direkta eller indirekta, exempelvis en konsert respektive en radiosändning. Modern teknik har skapat nya förutsättningar för bruk av skyddade verk, och för att bibehålla en förtjänstfull upphovsrätt krävs att denna anpassas till samhällets förändring. Detta var det huvudsakliga incitamentet till såväl Auktorrättskommitténs arbete med upphovsrättslagen på 1950-talet, som idag när InfoSoc-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter på... (More)
Framföranderätten är en av upphovsmannens tre uteslutande rättigheter att göra verket tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur jämte mångfaldigan-derätten utgör dennes ekonomiska rättigheter. Offentliga framföranden kan vara antingen direkta eller indirekta, exempelvis en konsert respektive en radiosändning. Modern teknik har skapat nya förutsättningar för bruk av skyddade verk, och för att bibehålla en förtjänstfull upphovsrätt krävs att denna anpassas till samhällets förändring. Detta var det huvudsakliga incitamentet till såväl Auktorrättskommitténs arbete med upphovsrättslagen på 1950-talet, som idag när InfoSoc-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter på upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) skall implementeras i samtliga medlemsstater. Direktivet kräver bland annat att skydd ges för överföringar av verk, inklusive när dessa ''görs tillgängliga för allmänheten på ett sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt de själva väljer.'' Med siktet inställt på Internet-publiceringar och liknande syftar direktivet, liksom de senaste årens nordiska praxis, till att skydda upphovsmän med hjälp av en utvidgning av framföranderätten. Utöver överföringsrätten har det flitigt diskuterats huru-vida även framföranderätten - på visningsrättens ''bekostnad'' - bör tilläm-pas för att definiera vad som kallats ''bildskärmens rättsliga natur'', med vilket avses hur den bild som uppstår på en TV- eller datorskärm ur ett upphovsrättsligt perspektiv skall bedömas. Appliceras Auktorrättskommitténs tankar på det pågående implementerings-arbetet framträder framföranderätten som ett bra instrument, såväl för att reglera överföringar som skärmbildens rättsliga natur. Implementeringen har redan genomförts i Danmark, där denna önskvärda begreppshantering valdes medelst uttryckliga exemplifieringar av offentligt framförande. För att möjliggöra en framtida effektiv påverkan på den numera gemenskapsrätts-liga upphovsrätten bör de nordiska länderna i möjligaste mån välja samstämmiga implementeringsförfaranden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mörnegren, David
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1560369
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560369,
 abstract   = {Framföranderätten är en av upphovsmannens tre uteslutande rättigheter att göra verket tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur jämte mångfaldigan-derätten utgör dennes ekonomiska rättigheter. Offentliga framföranden kan vara antingen direkta eller indirekta, exempelvis en konsert respektive en radiosändning. Modern teknik har skapat nya förutsättningar för bruk av skyddade verk, och för att bibehålla en förtjänstfull upphovsrätt krävs att denna anpassas till samhällets förändring. Detta var det huvudsakliga incitamentet till såväl Auktorrättskommitténs arbete med upphovsrättslagen på 1950-talet, som idag när InfoSoc-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter på upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) skall implementeras i samtliga medlemsstater. Direktivet kräver bland annat att skydd ges för överföringar av verk, inklusive när dessa ''görs tillgängliga för allmänheten på ett sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt de själva väljer.'' Med siktet inställt på Internet-publiceringar och liknande syftar direktivet, liksom de senaste årens nordiska praxis, till att skydda upphovsmän med hjälp av en utvidgning av framföranderätten. Utöver överföringsrätten har det flitigt diskuterats huru-vida även framföranderätten - på visningsrättens ''bekostnad'' - bör tilläm-pas för att definiera vad som kallats ''bildskärmens rättsliga natur'', med vilket avses hur den bild som uppstår på en TV- eller datorskärm ur ett upphovsrättsligt perspektiv skall bedömas. Appliceras Auktorrättskommitténs tankar på det pågående implementerings-arbetet framträder framföranderätten som ett bra instrument, såväl för att reglera överföringar som skärmbildens rättsliga natur. Implementeringen har redan genomförts i Danmark, där denna önskvärda begreppshantering valdes medelst uttryckliga exemplifieringar av offentligt framförande. För att möjliggöra en framtida effektiv påverkan på den numera gemenskapsrätts-liga upphovsrätten bör de nordiska länderna i möjligaste mån välja samstämmiga implementeringsförfaranden.},
 author    = {Mörnegren, David},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framföranderätten i förändring - nordisk rätt i ljuset av implementeringen av InfoSoc-direktivet},
 year     = {2003},
}