Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hem för särskild tillsyn av unga och missbrukare - de särskilda befogenheterna

Nasic, Jasminka (2004)
Department of Law
Abstract
I uppsatsen behandlas frågor kring tvångsomhändertagande av barn och unga samt vuxna missbrukare. Barn och unga som far illa samt vuxna missbrukare har sedan länge varit ett stort problem i Sverige. Man har försökt påverka och hjälpa de två utsatta grupperna på olika sätt. Omhändertagande av barn och unga som blivit övergivna av sina föräldrar har från början skötts av kyrkan. Även om institutioner började byggas redan på 1600-talet, föddes en idé om institutionell förbättring och fostran först under 1800-talet. Idéen om barnens räddning har sedan dess utvecklats för att genom åren skapa dagens moderna institutioner för vård av barn och unga. Missbrukarvårdens utveckling påbörjades ungefär samtidigt som barnavården men framstegen i... (More)
I uppsatsen behandlas frågor kring tvångsomhändertagande av barn och unga samt vuxna missbrukare. Barn och unga som far illa samt vuxna missbrukare har sedan länge varit ett stort problem i Sverige. Man har försökt påverka och hjälpa de två utsatta grupperna på olika sätt. Omhändertagande av barn och unga som blivit övergivna av sina föräldrar har från början skötts av kyrkan. Även om institutioner började byggas redan på 1600-talet, föddes en idé om institutionell förbättring och fostran först under 1800-talet. Idéen om barnens räddning har sedan dess utvecklats för att genom åren skapa dagens moderna institutioner för vård av barn och unga. Missbrukarvårdens utveckling påbörjades ungefär samtidigt som barnavården men framstegen i utvecklingen har skett mycket långsammare. Missbrukare placerades först tillsammans med psykiskt störda. De första institutionerna för placering av missbrukare bildades i slutet av 1800-talet. Dessa moderniserades i samband med lagstiftningens utveckling. De första lagarna avseende placering och vård av unga och missbrukare stiftades på 1910-talet. Omhändertaganden av dessa grupper skedde långt innan dock utan något uttryckligt lagstöd. Lagarnas syfte var från början att skydda samhället från dessa två grupper. Samhällsperspektivet slopades så småningom och ersattes av ett starkare barnperspektiv samt skydd för missbrukare och hans närstående. När det gäller grunder för omhändertagande kan man i grova drag säga att tvångsvård beslutas när den vårdbehövande inte vill eller kan acceptera vård i frivilliga former (när samtycke saknas), när det föreligger ett missförhållande, miljö- eller beteendefall avseende barn och unga samt fortgående missbruk avseende missbrukare, när denne löper risk att skada sig själv eller sina närstående. Det ställs inget krav på att skadan redan skall ha uppkommit för att tvångsomhändertagande skall kunna beslutas. Placering på ett särskilt hem medföljer vissa begränsningar av den intagnes mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Dessa inskränkningar är fastställda i lagen. De får dock användas med stor försiktighet och endast i undantagssituationer. Dessutom får de inte användas i syfte att straffa den intagne. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nasic, Jasminka
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Socialrätt
language
Swedish
id
1560378
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560378,
 abstract   = {I uppsatsen behandlas frågor kring tvångsomhändertagande av barn och unga samt vuxna missbrukare. Barn och unga som far illa samt vuxna missbrukare har sedan länge varit ett stort problem i Sverige. Man har försökt påverka och hjälpa de två utsatta grupperna på olika sätt. Omhändertagande av barn och unga som blivit övergivna av sina föräldrar har från början skötts av kyrkan. Även om institutioner började byggas redan på 1600-talet, föddes en idé om institutionell förbättring och fostran först under 1800-talet. Idéen om barnens räddning har sedan dess utvecklats för att genom åren skapa dagens moderna institutioner för vård av barn och unga. Missbrukarvårdens utveckling påbörjades ungefär samtidigt som barnavården men framstegen i utvecklingen har skett mycket långsammare. Missbrukare placerades först tillsammans med psykiskt störda. De första institutionerna för placering av missbrukare bildades i slutet av 1800-talet. Dessa moderniserades i samband med lagstiftningens utveckling. De första lagarna avseende placering och vård av unga och missbrukare stiftades på 1910-talet. Omhändertaganden av dessa grupper skedde långt innan dock utan något uttryckligt lagstöd. Lagarnas syfte var från början att skydda samhället från dessa två grupper. Samhällsperspektivet slopades så småningom och ersattes av ett starkare barnperspektiv samt skydd för missbrukare och hans närstående. När det gäller grunder för omhändertagande kan man i grova drag säga att tvångsvård beslutas när den vårdbehövande inte vill eller kan acceptera vård i frivilliga former (när samtycke saknas), när det föreligger ett missförhållande, miljö- eller beteendefall avseende barn och unga samt fortgående missbruk avseende missbrukare, när denne löper risk att skada sig själv eller sina närstående. Det ställs inget krav på att skadan redan skall ha uppkommit för att tvångsomhändertagande skall kunna beslutas. Placering på ett särskilt hem medföljer vissa begränsningar av den intagnes mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Dessa inskränkningar är fastställda i lagen. De får dock användas med stor försiktighet och endast i undantagssituationer. Dessutom får de inte användas i syfte att straffa den intagne.},
 author    = {Nasic, Jasminka},
 keyword   = {Socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hem för särskild tillsyn av unga och missbrukare - de särskilda befogenheterna},
 year     = {2004},
}