Advanced

En jämförelse av EG-domstolens tillämpning av artikel 58 EGF och rule of reason

Nestrup, Nils (2004)
Department of Law
Abstract
För att den inre marknaden och de fyra friheterna skall fungera är all diskriminering pga. nationalitet förbjuden enligt EG-rätten. Diskrimineringsförbudet omfattar både direkt och indirekt diskriminerande regler. EG-rätten omfattar även ett restriktionsförbud. Restriktionsförbudet innebär att en medlemsstat inte får tillämpa regler som kan avskräcka en medborgare från att ge sig ut på den gemensamma marknaden. En nationell regel som är direkt diskriminerande kan dock få tillämpas om den är motiverad med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. En regel som är indirekt diskriminerande eller som utgör en restriktion kan få tillämpas om den klarar det så kallade rule of reason-testet. Vid detta test prövas den nationella regelns... (More)
För att den inre marknaden och de fyra friheterna skall fungera är all diskriminering pga. nationalitet förbjuden enligt EG-rätten. Diskrimineringsförbudet omfattar både direkt och indirekt diskriminerande regler. EG-rätten omfattar även ett restriktionsförbud. Restriktionsförbudet innebär att en medlemsstat inte får tillämpa regler som kan avskräcka en medborgare från att ge sig ut på den gemensamma marknaden. En nationell regel som är direkt diskriminerande kan dock få tillämpas om den är motiverad med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. En regel som är indirekt diskriminerande eller som utgör en restriktion kan få tillämpas om den klarar det så kallade rule of reason-testet. Vid detta test prövas den nationella regelns proportionalitet, syfte och om den tillgodoser ett tungt vägande allmänintresse. Sådana intressen som framförts är t.ex. kongruensen i skattesystemet och att förhindra skatteflykt. Då en nationell regels överensstämmelse med den fria rörligheten för kapital prövas tillämpas artikel 58 EGF och inte rule of reason. En prövning mot artikel 58 EGF stämmer till stora delar överens med ett rule of reason-test, i båda fallen prövas den nationella regelns proportionalitet och syfte. Det finns dock skillnader i de tungt vägande allmänintressen som kan åberopas för att rättfärdiga den i princip fördragsstridiga regeln. I artikeln stadgas att medlemsstaterna får vidta åtgärder för att t.ex. förhindra överträdelser av nationella lagar och författningar, vilket är ett sådant tungt vägande allmänintresse som kan medföra att den nationella åtgärden accepteras av EG-domstolen. EG-domstolens tolkning av ''överträdelser av nationella lagar och förordningar'' är inte överensstämmande med den begreppsbildning som är gängse på området och inte med tolkningen av skatteflykt. Att en medlemsstat har regler som hindrar dess invånare från att undvika en indirekt skatt genom att söka sig till en annan medlemsstat har emellertid godtagits av EG-domstolen. Den tolkning som EG-domstolen har gett uttryck för pekar på att både rena lagöverträdelser och lagliga åtgärder som skatteplanering faller in under begreppet. Såsom praxis utvecklat sig kan man med fog anta att en regel som strider mot den fria rörligheten för kapital skulle kunna rättfärdigas genom ett rule of reason-test. De allmänintressen som åberopats under rule of reason kan motivera en nationell regel som strider mot den fria rörligheten för kapital. Däremot kan artikel 58 EGF, och de intressen som omfattas av artikeln, inte användas för att rättfärdiga regler som strider mot någon annan frihet än den fria rörligheten för kapital. Således finns det fortfarande fog för att anta att artikel 58 EGF inte är överspelad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nestrup, Nils
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1560409
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560409,
 abstract   = {För att den inre marknaden och de fyra friheterna skall fungera är all diskriminering pga. nationalitet förbjuden enligt EG-rätten. Diskrimineringsförbudet omfattar både direkt och indirekt diskriminerande regler. EG-rätten omfattar även ett restriktionsförbud. Restriktionsförbudet innebär att en medlemsstat inte får tillämpa regler som kan avskräcka en medborgare från att ge sig ut på den gemensamma marknaden. En nationell regel som är direkt diskriminerande kan dock få tillämpas om den är motiverad med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. En regel som är indirekt diskriminerande eller som utgör en restriktion kan få tillämpas om den klarar det så kallade rule of reason-testet. Vid detta test prövas den nationella regelns proportionalitet, syfte och om den tillgodoser ett tungt vägande allmänintresse. Sådana intressen som framförts är t.ex. kongruensen i skattesystemet och att förhindra skatteflykt. Då en nationell regels överensstämmelse med den fria rörligheten för kapital prövas tillämpas artikel 58 EGF och inte rule of reason. En prövning mot artikel 58 EGF stämmer till stora delar överens med ett rule of reason-test, i båda fallen prövas den nationella regelns proportionalitet och syfte. Det finns dock skillnader i de tungt vägande allmänintressen som kan åberopas för att rättfärdiga den i princip fördragsstridiga regeln. I artikeln stadgas att medlemsstaterna får vidta åtgärder för att t.ex. förhindra överträdelser av nationella lagar och författningar, vilket är ett sådant tungt vägande allmänintresse som kan medföra att den nationella åtgärden accepteras av EG-domstolen. EG-domstolens tolkning av ''överträdelser av nationella lagar och förordningar'' är inte överensstämmande med den begreppsbildning som är gängse på området och inte med tolkningen av skatteflykt. Att en medlemsstat har regler som hindrar dess invånare från att undvika en indirekt skatt genom att söka sig till en annan medlemsstat har emellertid godtagits av EG-domstolen. Den tolkning som EG-domstolen har gett uttryck för pekar på att både rena lagöverträdelser och lagliga åtgärder som skatteplanering faller in under begreppet. Såsom praxis utvecklat sig kan man med fog anta att en regel som strider mot den fria rörligheten för kapital skulle kunna rättfärdigas genom ett rule of reason-test. De allmänintressen som åberopats under rule of reason kan motivera en nationell regel som strider mot den fria rörligheten för kapital. Däremot kan artikel 58 EGF, och de intressen som omfattas av artikeln, inte användas för att rättfärdiga regler som strider mot någon annan frihet än den fria rörligheten för kapital. Således finns det fortfarande fog för att anta att artikel 58 EGF inte är överspelad.},
 author    = {Nestrup, Nils},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse av EG-domstolens tillämpning av artikel 58 EGF och rule of reason},
 year     = {2004},
}