Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Datorprogram och licenser

Nihlen, Fredrik (2001)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats handlar om datorprogram och utnyttjande av dessa genom licensavtal. Uppsatsen är uppdelad i två avsnitt och inledningsvis behandlas gränsdragningen mellan datorprogram och andra upphovsrättsligt skyddade verk. Det saknas en lagfäst definition på vad ett datorprogram är, trots att begreppet datorprogram används i lagstiftning. I internationella fördrag som Sverige har anslutit sig till finns försök till definitioner. Dessa är dock svåra att tillämpa i enskilda fall då de endast pekar ut vad kärnområdet för begreppet datorprogram är. Denna ovilja mot att ange annat än vad som definitivt är, respektive inte är, ett datorprogram är genomgående i såväl EG-rätt, svenska förarbeten, praxis och doktrin. I denna uppsats har jag... (More)
Denna uppsats handlar om datorprogram och utnyttjande av dessa genom licensavtal. Uppsatsen är uppdelad i två avsnitt och inledningsvis behandlas gränsdragningen mellan datorprogram och andra upphovsrättsligt skyddade verk. Det saknas en lagfäst definition på vad ett datorprogram är, trots att begreppet datorprogram används i lagstiftning. I internationella fördrag som Sverige har anslutit sig till finns försök till definitioner. Dessa är dock svåra att tillämpa i enskilda fall då de endast pekar ut vad kärnområdet för begreppet datorprogram är. Denna ovilja mot att ange annat än vad som definitivt är, respektive inte är, ett datorprogram är genomgående i såväl EG-rätt, svenska förarbeten, praxis och doktrin. I denna uppsats har jag strävat efter att redovisa vilka gemensamma nämnare som ändå finns i dessa källor, för att sedan presentera en egen modell för hur gränsen mot andra verk bör dras. Jag förespråkar en funktionsdefinition enligt följande: &quot&semicEtt datorprogram är ett verk som, när det uttrycks i en maskinläsbar form, kan genomföra en bearbetning av data&quot&semic. I nästa del av uppsatsen behandlas licensavtal. Inledningsvis beskrivs orsakerna till att denna form av överlåtelseavtal för datorprogram har blivit så populär. Det viktigaste skälet är de höga utvecklingskostnaderna i förhållande till de låga marginalkostnaderna för datorprogram. Större delen av detta kapitel går dock åt till att undersöka hur olika typer av licensavtal är uppbyggda och presentera dessa i en logisk ordning. Systematiken för denna sortering utgår ifrån vilket användningsområde avtalen är utarbetade för. Genom att använda mig av standardavtal har jag sökt ge kapitlet om licensavtal en praktisk anknytning. Då detta avsnitt i första hand är tänkt att presentera hur olika variationer av licensavtal ser ut och fungerar, avslutas kapitlet med en diskussion kring vilka faktorer som påverkar/kommer att påverka utvecklingen av licensavtal i framtiden. En av de slutsatser jag drar är att det även i framtiden är programtillverkarna som genom nya juridiska innovationer kommer att driva utvecklingen av nya typer av licensavtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nihlen, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1560436
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560436,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om datorprogram och utnyttjande av dessa genom licensavtal. Uppsatsen är uppdelad i två avsnitt och inledningsvis behandlas gränsdragningen mellan datorprogram och andra upphovsrättsligt skyddade verk. Det saknas en lagfäst definition på vad ett datorprogram är, trots att begreppet datorprogram används i lagstiftning. I internationella fördrag som Sverige har anslutit sig till finns försök till definitioner. Dessa är dock svåra att tillämpa i enskilda fall då de endast pekar ut vad kärnområdet för begreppet datorprogram är. Denna ovilja mot att ange annat än vad som definitivt är, respektive inte är, ett datorprogram är genomgående i såväl EG-rätt, svenska förarbeten, praxis och doktrin. I denna uppsats har jag strävat efter att redovisa vilka gemensamma nämnare som ändå finns i dessa källor, för att sedan presentera en egen modell för hur gränsen mot andra verk bör dras. Jag förespråkar en funktionsdefinition enligt följande: &quot&semicEtt datorprogram är ett verk som, när det uttrycks i en maskinläsbar form, kan genomföra en bearbetning av data&quot&semic. I nästa del av uppsatsen behandlas licensavtal. Inledningsvis beskrivs orsakerna till att denna form av överlåtelseavtal för datorprogram har blivit så populär. Det viktigaste skälet är de höga utvecklingskostnaderna i förhållande till de låga marginalkostnaderna för datorprogram. Större delen av detta kapitel går dock åt till att undersöka hur olika typer av licensavtal är uppbyggda och presentera dessa i en logisk ordning. Systematiken för denna sortering utgår ifrån vilket användningsområde avtalen är utarbetade för. Genom att använda mig av standardavtal har jag sökt ge kapitlet om licensavtal en praktisk anknytning. Då detta avsnitt i första hand är tänkt att presentera hur olika variationer av licensavtal ser ut och fungerar, avslutas kapitlet med en diskussion kring vilka faktorer som påverkar/kommer att påverka utvecklingen av licensavtal i framtiden. En av de slutsatser jag drar är att det även i framtiden är programtillverkarna som genom nya juridiska innovationer kommer att driva utvecklingen av nya typer av licensavtal.},
 author    = {Nihlen, Fredrik},
 keyword   = {Avtalsrätt,Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Datorprogram och licenser},
 year     = {2001},
}