Advanced

Marks & Spencer - de svenska koncernbidragsreglernas förenlighet med EG-fördraget och eventuella lagförändringar till följd av domen

Nilsson, Annelie (2006)
Department of Law
Abstract
Ett av EU´s främsta mål är att upprätta en gemensam marknad. För att uppfylla detta mål skall det bl a inte finnas några hinder för fri rörlighet. Det är t ex förbjudet att hindra företag från att etablera sig i en annan medlemsstat. Tanken är att marknaden skall integreras genom att underlätta för såväl medborgare som företag att etablera sig i andra medlemsstater. Enligt de svenska koncernbidragsreglerna är det i princip inte tillåtet för företag att skicka koncernbidrag till dotterbolag i andra medlemsstater. Det finns delade meningar om huruvida dessa regler är förenliga med gemenskapsrätten eller inte. Koncernbidrag är i skrivandets stund alltså ett debatterat och omdiskuterat ämne. I Marks &amp&semic Spencer-målet behandlades frågan... (More)
Ett av EU´s främsta mål är att upprätta en gemensam marknad. För att uppfylla detta mål skall det bl a inte finnas några hinder för fri rörlighet. Det är t ex förbjudet att hindra företag från att etablera sig i en annan medlemsstat. Tanken är att marknaden skall integreras genom att underlätta för såväl medborgare som företag att etablera sig i andra medlemsstater. Enligt de svenska koncernbidragsreglerna är det i princip inte tillåtet för företag att skicka koncernbidrag till dotterbolag i andra medlemsstater. Det finns delade meningar om huruvida dessa regler är förenliga med gemenskapsrätten eller inte. Koncernbidrag är i skrivandets stund alltså ett debatterat och omdiskuterat ämne. I Marks &amp&semic Spencer-målet behandlades frågan om gränsöverskridande förlus-tutjämning mellan koncernbolag i olika medlemsstater. Genom EG-dom-stolens dom i förevarande mål har koncernavdrag blivit tillåtet för företag med dotterbolag i andra medlemsstater. Även om domen ses som ett steg i rätt riktning, vad gäller förlustutjämning över gränserna, så innebär domen egentligen ingen direkt seger för Marks &amp&semic Spencer. Domstolen har fastslagit vissa krav för att koncernavdrag skall medges. Förluster skall inte kunna utnyttjas två gånger. För att förlustutjämning skall bli aktuellt krävs det att möjligheterna att beakta förluster i den andra medlemsstaten är uttömda. Det kan, i praktiken, bli svårt för medlemsstaterna att uppfylla detta krav. Vidare skall ett underskott föreligga. I det svenska Lindex-målet medgav domstolen Lindex rätt till avdrag för koncernbidrag till dotterbolag i en annan medlemsstat. Denna dom, som avgjordes innan Marks &amp&semic Spencer-domen fasts-logs, gick ett steg längre än utfallet i Marks &amp&semic Spencer-målet. Lindex-domen uppställer därmed inte samma krav. Huruvida Marks &amp&semic Spencer-domen kommer att ha genomslagskraft i Sverige är beroende av om de svenska koncernbidragsreglerna anses vara tillräckligt lika de brittiska eller inte. Därom finns det olika åsikter, men det är möjligt att de anses vara tillräckligt lika. I så fall kommer förmodligen domen att få betydande följder. Svenska staten riskerar att förlora skatte-intäkter då koncernbidrag kan skickas över gränserna. Domen kommer troligen även att påverka företag med dotterbolag i andra medlemsstater. Om påverkan blir positiv eller negativ beror på hur staten kommer att agera. En lagändring av de svenska koncernbidragsreglerna kan bli nödvändig. Det råder alltså idag en ovisshet om hur koncernbidragsreglerna kommer att se ut i framtiden. Man kommer antagligen på något vis bli tvungen att ändra den svenska lagstiftningen, för att reglerna skall bli förenliga med EG-rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Annelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1560463
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560463,
 abstract   = {Ett av EU´s främsta mål är att upprätta en gemensam marknad. För att uppfylla detta mål skall det bl a inte finnas några hinder för fri rörlighet. Det är t ex förbjudet att hindra företag från att etablera sig i en annan medlemsstat. Tanken är att marknaden skall integreras genom att underlätta för såväl medborgare som företag att etablera sig i andra medlemsstater. Enligt de svenska koncernbidragsreglerna är det i princip inte tillåtet för företag att skicka koncernbidrag till dotterbolag i andra medlemsstater. Det finns delade meningar om huruvida dessa regler är förenliga med gemenskapsrätten eller inte. Koncernbidrag är i skrivandets stund alltså ett debatterat och omdiskuterat ämne. I Marks &amp&semic Spencer-målet behandlades frågan om gränsöverskridande förlus-tutjämning mellan koncernbolag i olika medlemsstater. Genom EG-dom-stolens dom i förevarande mål har koncernavdrag blivit tillåtet för företag med dotterbolag i andra medlemsstater. Även om domen ses som ett steg i rätt riktning, vad gäller förlustutjämning över gränserna, så innebär domen egentligen ingen direkt seger för Marks &amp&semic Spencer. Domstolen har fastslagit vissa krav för att koncernavdrag skall medges. Förluster skall inte kunna utnyttjas två gånger. För att förlustutjämning skall bli aktuellt krävs det att möjligheterna att beakta förluster i den andra medlemsstaten är uttömda. Det kan, i praktiken, bli svårt för medlemsstaterna att uppfylla detta krav. Vidare skall ett underskott föreligga. I det svenska Lindex-målet medgav domstolen Lindex rätt till avdrag för koncernbidrag till dotterbolag i en annan medlemsstat. Denna dom, som avgjordes innan Marks &amp&semic Spencer-domen fasts-logs, gick ett steg längre än utfallet i Marks &amp&semic Spencer-målet. Lindex-domen uppställer därmed inte samma krav. Huruvida Marks &amp&semic Spencer-domen kommer att ha genomslagskraft i Sverige är beroende av om de svenska koncernbidragsreglerna anses vara tillräckligt lika de brittiska eller inte. Därom finns det olika åsikter, men det är möjligt att de anses vara tillräckligt lika. I så fall kommer förmodligen domen att få betydande följder. Svenska staten riskerar att förlora skatte-intäkter då koncernbidrag kan skickas över gränserna. Domen kommer troligen även att påverka företag med dotterbolag i andra medlemsstater. Om påverkan blir positiv eller negativ beror på hur staten kommer att agera. En lagändring av de svenska koncernbidragsreglerna kan bli nödvändig. Det råder alltså idag en ovisshet om hur koncernbidragsreglerna kommer att se ut i framtiden. Man kommer antagligen på något vis bli tvungen att ändra den svenska lagstiftningen, för att reglerna skall bli förenliga med EG-rätten.},
 author    = {Nilsson, Annelie},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marks & Spencer - de svenska koncernbidragsreglernas förenlighet med EG-fördraget och eventuella lagförändringar till följd av domen},
 year     = {2006},
}