Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skydd av know-how i franchiseavtal - en analys av EG:s konkurrensrätt

Nilsson, Gustav (2003)
Department of Law
Abstract
I detta arbete utreds hur en franchisegivare kan skydda sin know-how i franchiseavtal, med hänsyn till de begränsningar som EG:s konkurrensrätt uppställer. För att göra detta används en tvåstegsmetod. För det första identifieras de klausuler som är ägnade att skydda know-how i franchiseavtal. För det andra undersöks huruvida och i vilken utsträckning dessa klausuler är förenliga med förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i EG-fördragets artikel 81. Skyddet för know-how är ofta av central betydelse för franchisegivare. De betror franchisetagarna, genom att upplåta sitt affärskoncept till dem, med värdefull kunskap om hur verksamheten skall bedrivas. För att förhindra att överförd know-how kommer till konkurrenternas nytta eller annars... (More)
I detta arbete utreds hur en franchisegivare kan skydda sin know-how i franchiseavtal, med hänsyn till de begränsningar som EG:s konkurrensrätt uppställer. För att göra detta används en tvåstegsmetod. För det första identifieras de klausuler som är ägnade att skydda know-how i franchiseavtal. För det andra undersöks huruvida och i vilken utsträckning dessa klausuler är förenliga med förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i EG-fördragets artikel 81. Skyddet för know-how är ofta av central betydelse för franchisegivare. De betror franchisetagarna, genom att upplåta sitt affärskoncept till dem, med värdefull kunskap om hur verksamheten skall bedrivas. För att förhindra att överförd know-how kommer till konkurrenternas nytta eller annars missbrukas, måste franchisegivaren skaffa sig garantier i avtalet mot detta. I detta arbete identifieras ett flertal avtalsbestämmelser som kan skydda know-how i franchiseavtal: klausuler om sekretess för överförd know-how, begränsningar av användningsändamål, konkurrensförbud, överlåtelse-förbud, förlust av kontroll över franchisetagarens verksamhet samt återöverföring av nyvunnen know-how. Dessa klausuler kan vara känsliga ur konkurrensrättsligt perspektiv, eftersom de innebär en begränsning av franchisetagarens möjligheter att disponera över sin egendom och över huvud taget fritt ta ekonomiska beslut i sin verksamhet. Uppsatsen avgränsar därvid det konkurrensrättsligt tillåtna området från det förbjudna. Intressant i detta sammanhang är särskilt den s.k. Pronuptia-domen och det vertikala gruppundantaget. Vidare diskuteras förutsättningarna för att tillämpa undantagsbestämmelsen i EG-fördragets artikel 81.3. I analyskapitlet sker en sammanfattande redogörelse för och analys av gällande rätt. Dessutom företas en genomgång av rättsläget för varje individuell klausul som har relevans för skydd av know-how. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Gustav
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1560514
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560514,
 abstract   = {I detta arbete utreds hur en franchisegivare kan skydda sin know-how i franchiseavtal, med hänsyn till de begränsningar som EG:s konkurrensrätt uppställer. För att göra detta används en tvåstegsmetod. För det första identifieras de klausuler som är ägnade att skydda know-how i franchiseavtal. För det andra undersöks huruvida och i vilken utsträckning dessa klausuler är förenliga med förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i EG-fördragets artikel 81. Skyddet för know-how är ofta av central betydelse för franchisegivare. De betror franchisetagarna, genom att upplåta sitt affärskoncept till dem, med värdefull kunskap om hur verksamheten skall bedrivas. För att förhindra att överförd know-how kommer till konkurrenternas nytta eller annars missbrukas, måste franchisegivaren skaffa sig garantier i avtalet mot detta. I detta arbete identifieras ett flertal avtalsbestämmelser som kan skydda know-how i franchiseavtal: klausuler om sekretess för överförd know-how, begränsningar av användningsändamål, konkurrensförbud, överlåtelse-förbud, förlust av kontroll över franchisetagarens verksamhet samt återöverföring av nyvunnen know-how. Dessa klausuler kan vara känsliga ur konkurrensrättsligt perspektiv, eftersom de innebär en begränsning av franchisetagarens möjligheter att disponera över sin egendom och över huvud taget fritt ta ekonomiska beslut i sin verksamhet. Uppsatsen avgränsar därvid det konkurrensrättsligt tillåtna området från det förbjudna. Intressant i detta sammanhang är särskilt den s.k. Pronuptia-domen och det vertikala gruppundantaget. Vidare diskuteras förutsättningarna för att tillämpa undantagsbestämmelsen i EG-fördragets artikel 81.3. I analyskapitlet sker en sammanfattande redogörelse för och analys av gällande rätt. Dessutom företas en genomgång av rättsläget för varje individuell klausul som har relevans för skydd av know-how.},
 author    = {Nilsson, Gustav},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd av know-how i franchiseavtal - en analys av EG:s konkurrensrätt},
 year     = {2003},
}