Advanced

Copyright Exceptions and Limitations for the Benefit of Persons with Disabilities. Access to Cultural Life and Information.

Nilsson, Stina (2008)
Department of Law
Abstract
Funktionshindrade är intresserade av att delta i samhället. I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) artikel 15(1)(a) har medlemsstaterna erkänt varje individs mänskliga rättighet att delta i kulturlivet. Alla individer har också rätt till friheten att ''söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag'' enligt artikel 19(2) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter, som öppnades för undertecknande i mars 2007, kommer när den trätt i kraft förtydliga både funktionshindrade personers rättigheter att delta i kulturlivet och till information. Material skyddat av upphovsrätt erbjuds ofta... (More)
Funktionshindrade är intresserade av att delta i samhället. I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) artikel 15(1)(a) har medlemsstaterna erkänt varje individs mänskliga rättighet att delta i kulturlivet. Alla individer har också rätt till friheten att ''söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag'' enligt artikel 19(2) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter, som öppnades för undertecknande i mars 2007, kommer när den trätt i kraft förtydliga både funktionshindrade personers rättigheter att delta i kulturlivet och till information. Material skyddat av upphovsrätt erbjuds ofta bara i format som inte är tillgängliga för funktionshindrade. För att ändra formatet behövs i de flesta fallen rättighetsinnehavarens tillstånd. Alternativt kan individen eller en assisterande organisation stödja sig på ett undantag från upphovsrätt eller närstående rättigheter, dvs. en nationell bestämmelse som möjliggör användning utan vederlag, eller en tvångslicens, en bestämmelse som tillåter användning utan tillstånd men med betalning av ersättning. Eftersom det är en tidskrävande process utan garanterat resultat att söka tillstånd av rättighetsinnehavaren, så behöver personer med funktionshinder undantag eller tvångslicenser från upphovsrätt och närstående rättigheter. Det internationella regelverket för upphovsrätt och närstående rättigheter grundas på Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och Internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen). Bestämmelserna i dessa två konventioner och i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet), WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT) kommer bedömas från aspekten funktionshindrades rättigheter. Alla dessa internationella överenskommelser är grundade i en vilja att skydda kreativitet och att avväga rättigheterna mot allmänhetens intressen. Ändå kommer inte regimerna av intellektuell äganderätt och mänskliga rättigheter alltid till samma slutresultat, trots att de båda vill finna en balans mellan dessa intressen. Danmarks och Sveriges upphovsrätt och närstående rättigheter har analyserats vad gäller digital rights management (kopieringsskydd och andra skyddsåtgärder i verket), import av kopior tillgängliga för funktionshindrade, definition av slutanvändaren av undantaget eller tvångslicensen, och det nationella systemet för produktion och distribution av tillgängliga kopior. Slutsatsen är, att kultur och information fortfarande är otillgängligt på många områden, eller är tillgängligt endast till ett mycket högt pris. Upphovsrättslig lagstiftning måste öka möjligheterna för funktionshindrade och organisationer som hjälper dem, samtidigt som den måste förbli tydlig och skydda rättighetsinnehavarnas legitima intressen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Stina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Folkrätt, Immaterialrätt, Komparativ rätt
language
English
id
1560643
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560643,
 abstract   = {Funktionshindrade är intresserade av att delta i samhället. I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) artikel 15(1)(a) har medlemsstaterna erkänt varje individs mänskliga rättighet att delta i kulturlivet. Alla individer har också rätt till friheten att ''söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag'' enligt artikel 19(2) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter, som öppnades för undertecknande i mars 2007, kommer när den trätt i kraft förtydliga både funktionshindrade personers rättigheter att delta i kulturlivet och till information. Material skyddat av upphovsrätt erbjuds ofta bara i format som inte är tillgängliga för funktionshindrade. För att ändra formatet behövs i de flesta fallen rättighetsinnehavarens tillstånd. Alternativt kan individen eller en assisterande organisation stödja sig på ett undantag från upphovsrätt eller närstående rättigheter, dvs. en nationell bestämmelse som möjliggör användning utan vederlag, eller en tvångslicens, en bestämmelse som tillåter användning utan tillstånd men med betalning av ersättning. Eftersom det är en tidskrävande process utan garanterat resultat att söka tillstånd av rättighetsinnehavaren, så behöver personer med funktionshinder undantag eller tvångslicenser från upphovsrätt och närstående rättigheter. Det internationella regelverket för upphovsrätt och närstående rättigheter grundas på Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och Internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen). Bestämmelserna i dessa två konventioner och i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet), WIPO-fördraget om upphovsrätt (WCT) och WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WPPT) kommer bedömas från aspekten funktionshindrades rättigheter. Alla dessa internationella överenskommelser är grundade i en vilja att skydda kreativitet och att avväga rättigheterna mot allmänhetens intressen. Ändå kommer inte regimerna av intellektuell äganderätt och mänskliga rättigheter alltid till samma slutresultat, trots att de båda vill finna en balans mellan dessa intressen. Danmarks och Sveriges upphovsrätt och närstående rättigheter har analyserats vad gäller digital rights management (kopieringsskydd och andra skyddsåtgärder i verket), import av kopior tillgängliga för funktionshindrade, definition av slutanvändaren av undantaget eller tvångslicensen, och det nationella systemet för produktion och distribution av tillgängliga kopior. Slutsatsen är, att kultur och information fortfarande är otillgängligt på många områden, eller är tillgängligt endast till ett mycket högt pris. Upphovsrättslig lagstiftning måste öka möjligheterna för funktionshindrade och organisationer som hjälper dem, samtidigt som den måste förbli tydlig och skydda rättighetsinnehavarnas legitima intressen.},
 author    = {Nilsson, Stina},
 keyword   = {EG-rätt,Folkrätt,Immaterialrätt,Komparativ rätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Copyright Exceptions and Limitations for the Benefit of Persons with Disabilities. Access to Cultural Life and Information.},
 year     = {2008},
}