Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förtal på Internet

Norbäck, Ola (2009)
Department of Law
Abstract
Ämnet för detta examensarbete är förtal på Internet. Under de senaste åren har ett antal rättsfall avgjorts inför svensk domstol där gärningsmannen har använt Internet för förtalsliknande ändamål. Utgångspunkten för detta arbete har varit att undersöka vilka lagar som har tillämpats i domstolarna med anledning av förtal på Internet, samt även att undersöka vilka lagar som skulle kunna tillämpas vid sådana situationer. Detta arbete innehåller alltså en genomgång av lagstiftning och praxis. Slutligen tar jag även ställning till om den rättsliga regleringen utgör ett godtagbart skydd mot förtal på Internet eller om det finns andra alternativ som framstår som lämpligare. Brott som begås på Internet aktualiserar ibland särskilda juridiska... (More)
Ämnet för detta examensarbete är förtal på Internet. Under de senaste åren har ett antal rättsfall avgjorts inför svensk domstol där gärningsmannen har använt Internet för förtalsliknande ändamål. Utgångspunkten för detta arbete har varit att undersöka vilka lagar som har tillämpats i domstolarna med anledning av förtal på Internet, samt även att undersöka vilka lagar som skulle kunna tillämpas vid sådana situationer. Detta arbete innehåller alltså en genomgång av lagstiftning och praxis. Slutligen tar jag även ställning till om den rättsliga regleringen utgör ett godtagbart skydd mot förtal på Internet eller om det finns andra alternativ som framstår som lämpligare. Brott som begås på Internet aktualiserar ibland särskilda juridiska problem och i denna uppsats undersöker jag även om förtal som begås med hjälp av Internet behandlas annorlunda av domstolarna med anledning av detta. Eftersom domstolarna inte enbart tillämpar de bestämmelser som tar sikte på förtal så använder jag mig i detta arbete av en icke-juridisk definition av vad ett förtal är. Den juridiska definitionen är enligt mig alltför snäv för att täcka in även sådana fall som rent språkligt kan uppfattas som förtal och jag har därför valt att utgå ifrån en språklig definition. De svenska strafflagsbestämmelserna som tar sikte på förtal tillkom 1962 och har inte ändrats sedan dess. Även om ett flertal andra bestämmelser har tillämpats i domstolarna så framstår brottsbalksbestämmelserna om förtal som de lämpligaste att använda sig av även då förtalet har blivit begånget på Internet. Av de rättsfall som jag tar upp framgår att förtal på Internet ofta drabbar den utsatte hårt vilket i hög grad beror på den spridning som den förtalande uppgiften ofta får. Domstolarna ser också allvarligt på denna typ av brott och gärningsmännen döms ofta för grovt förtal. Även om brottsbalksbestämmelserna utgör ett skydd mot förtal på Internet så har de ibland varit svåra att tillämpa och domstolarna har även använt sig av ett flertal andra bestämmelser. Internet har möjliggjort nya typer av missbruk och även om juridiska bestämmelser ofta går att tillämpa även på brott som begås på Internet så uppstår ibland svårigheter med att avgöra om en rättsregel går att tillämpa på en viss situation. De problem som är förknippade med förtal på Internet handlar inte i särskilt hög grad om bevissvårigheter eller om att det skulle vara svårt att tillämpa svensk lag med hänvisning till att Internet är världsomspännande. Problemen beror enligt mig snarare på hur lagstiftningen är utformad. Både i Danmark och i Finland finns idag straffbestämmelser som skyddar den enskildes privatliv. För att motverka att Internet utnyttjas för allvarliga kränkningar av enskilda människor så anser jag att det skulle vara ändamålsenligt att införa en liknande bestämmelse i svensk rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norbäck, Ola
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1560679
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560679,
 abstract   = {{Ämnet för detta examensarbete är förtal på Internet. Under de senaste åren har ett antal rättsfall avgjorts inför svensk domstol där gärningsmannen har använt Internet för förtalsliknande ändamål. Utgångspunkten för detta arbete har varit att undersöka vilka lagar som har tillämpats i domstolarna med anledning av förtal på Internet, samt även att undersöka vilka lagar som skulle kunna tillämpas vid sådana situationer. Detta arbete innehåller alltså en genomgång av lagstiftning och praxis. Slutligen tar jag även ställning till om den rättsliga regleringen utgör ett godtagbart skydd mot förtal på Internet eller om det finns andra alternativ som framstår som lämpligare. Brott som begås på Internet aktualiserar ibland särskilda juridiska problem och i denna uppsats undersöker jag även om förtal som begås med hjälp av Internet behandlas annorlunda av domstolarna med anledning av detta. Eftersom domstolarna inte enbart tillämpar de bestämmelser som tar sikte på förtal så använder jag mig i detta arbete av en icke-juridisk definition av vad ett förtal är. Den juridiska definitionen är enligt mig alltför snäv för att täcka in även sådana fall som rent språkligt kan uppfattas som förtal och jag har därför valt att utgå ifrån en språklig definition. De svenska strafflagsbestämmelserna som tar sikte på förtal tillkom 1962 och har inte ändrats sedan dess. Även om ett flertal andra bestämmelser har tillämpats i domstolarna så framstår brottsbalksbestämmelserna om förtal som de lämpligaste att använda sig av även då förtalet har blivit begånget på Internet. Av de rättsfall som jag tar upp framgår att förtal på Internet ofta drabbar den utsatte hårt vilket i hög grad beror på den spridning som den förtalande uppgiften ofta får. Domstolarna ser också allvarligt på denna typ av brott och gärningsmännen döms ofta för grovt förtal. Även om brottsbalksbestämmelserna utgör ett skydd mot förtal på Internet så har de ibland varit svåra att tillämpa och domstolarna har även använt sig av ett flertal andra bestämmelser. Internet har möjliggjort nya typer av missbruk och även om juridiska bestämmelser ofta går att tillämpa även på brott som begås på Internet så uppstår ibland svårigheter med att avgöra om en rättsregel går att tillämpa på en viss situation. De problem som är förknippade med förtal på Internet handlar inte i särskilt hög grad om bevissvårigheter eller om att det skulle vara svårt att tillämpa svensk lag med hänvisning till att Internet är världsomspännande. Problemen beror enligt mig snarare på hur lagstiftningen är utformad. Både i Danmark och i Finland finns idag straffbestämmelser som skyddar den enskildes privatliv. För att motverka att Internet utnyttjas för allvarliga kränkningar av enskilda människor så anser jag att det skulle vara ändamålsenligt att införa en liknande bestämmelse i svensk rätt.}},
 author    = {{Norbäck, Ola}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förtal på Internet}},
 year     = {{2009}},
}