Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reglering av banker- objektiva mål, rationella argument och risken för överreglering

Nyander, Cathrine (2003)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen inleds med det finansiella systemets funktion och struktur och vilka tjänster som erbjuds på den finansiella marknaden. Marknadens aktörer&semic bankerna, de övriga finansiella instituten presenteras liksom statens roll på marknaden utöver att agera som lagstiftare. Efter det diskuteras banken som ett finansiellt institut med frågor som&semic vad är en bank? Varför finns det banker? Och den avgörande knäckfrågan (som utgör den första delen av min problemformulering) om banker är så speciella att en särreglering är motiverad eller är de bara ett finansiellt institut bland andra som erbjuder finansiell service? Jag anser att banker skiljer sig från andra institutioner på grund av att de erbjuder transaktionskonton, att de är den i... (More)
Uppsatsen inleds med det finansiella systemets funktion och struktur och vilka tjänster som erbjuds på den finansiella marknaden. Marknadens aktörer&semic bankerna, de övriga finansiella instituten presenteras liksom statens roll på marknaden utöver att agera som lagstiftare. Efter det diskuteras banken som ett finansiellt institut med frågor som&semic vad är en bank? Varför finns det banker? Och den avgörande knäckfrågan (som utgör den första delen av min problemformulering) om banker är så speciella att en särreglering är motiverad eller är de bara ett finansiellt institut bland andra som erbjuder finansiell service? Jag anser att banker skiljer sig från andra institutioner på grund av att de erbjuder transaktionskonton, att de är den i särklass största långivaren till privatpersoner och företag samt att de därtill har en roll som vidarebefordrare av monetär policy. Bankrättslig reglering är enligt min åsikt inte en fråga om fullständig reglering eller avsaknad av reglering utan en nyansfråga om vilken nivå som är den optimala för marknaden. Jag anser att den optimala regleringen beroende av tre faktorer som utgör den andra delen av min problemformulering. För det första, vad är lagstiftarens objektiva mål och vad är det lagstiftaren avser med regleringen? För det andra, vilka argument finns för att reglering uppnår de avsedda målen? Och för det tredje, vilka risker finns för överreglering? Det finns en viktig skiljelinje mellan objektiva mål med reglering och rationella argument för reglering. Objektiva mål är vad man försöker uppnå med regleringen och varför man eftersträvar just de målen. Lagstiftaren avser att skydda insättarna på bankmarknaden och tillvarata konsumenter som köper de finansiella tjänsternas intressen. Men också bevara förtroende för marknaden som helhet så att systemets stabilitet kan bevaras. Fri konkurrens skall premieras men inte nödvändigtvis på bekostnad av andra skyddsintressen. Marknaden skall skyddas från bedrägeri och förvrängningar. De rationella argumenten för reglering svarar på frågan varför reglering är nödvändig för att uppnå de uppsatta målen. Vid analysen av rationella argument för reglering har jag valt att utgå från en modell av den perfekta marknaden. Den perfekta marknaden saknar ett antal faktorer för att göra analysen enklare och lämnar fokus till den marknadsdefekt vars utslag skall minskas. I uppsatsen behandlas bland annat externa kostnader, informationsproblem, adverse selection och moral hazard. Avslutningsvis diskuteras risken för överreglering. Först analyseras kostnaden för reglering och varför risken för överreglering i stort sett alltid existerar vid rättslig reglering. Efter det utreds om risken för externa kostnader är så överhängande som de verkar. Uppsatsen innehåller också en analys av konsumentskydd och överreglering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyander, Cathrine
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättsekonomi
language
Swedish
id
1560778
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560778,
 abstract   = {Uppsatsen inleds med det finansiella systemets funktion och struktur och vilka tjänster som erbjuds på den finansiella marknaden. Marknadens aktörer&semic bankerna, de övriga finansiella instituten presenteras liksom statens roll på marknaden utöver att agera som lagstiftare. Efter det diskuteras banken som ett finansiellt institut med frågor som&semic vad är en bank? Varför finns det banker? Och den avgörande knäckfrågan (som utgör den första delen av min problemformulering) om banker är så speciella att en särreglering är motiverad eller är de bara ett finansiellt institut bland andra som erbjuder finansiell service? Jag anser att banker skiljer sig från andra institutioner på grund av att de erbjuder transaktionskonton, att de är den i särklass största långivaren till privatpersoner och företag samt att de därtill har en roll som vidarebefordrare av monetär policy. Bankrättslig reglering är enligt min åsikt inte en fråga om fullständig reglering eller avsaknad av reglering utan en nyansfråga om vilken nivå som är den optimala för marknaden. Jag anser att den optimala regleringen beroende av tre faktorer som utgör den andra delen av min problemformulering. För det första, vad är lagstiftarens objektiva mål och vad är det lagstiftaren avser med regleringen? För det andra, vilka argument finns för att reglering uppnår de avsedda målen? Och för det tredje, vilka risker finns för överreglering? Det finns en viktig skiljelinje mellan objektiva mål med reglering och rationella argument för reglering. Objektiva mål är vad man försöker uppnå med regleringen och varför man eftersträvar just de målen. Lagstiftaren avser att skydda insättarna på bankmarknaden och tillvarata konsumenter som köper de finansiella tjänsternas intressen. Men också bevara förtroende för marknaden som helhet så att systemets stabilitet kan bevaras. Fri konkurrens skall premieras men inte nödvändigtvis på bekostnad av andra skyddsintressen. Marknaden skall skyddas från bedrägeri och förvrängningar. De rationella argumenten för reglering svarar på frågan varför reglering är nödvändig för att uppnå de uppsatta målen. Vid analysen av rationella argument för reglering har jag valt att utgå från en modell av den perfekta marknaden. Den perfekta marknaden saknar ett antal faktorer för att göra analysen enklare och lämnar fokus till den marknadsdefekt vars utslag skall minskas. I uppsatsen behandlas bland annat externa kostnader, informationsproblem, adverse selection och moral hazard. Avslutningsvis diskuteras risken för överreglering. Först analyseras kostnaden för reglering och varför risken för överreglering i stort sett alltid existerar vid rättslig reglering. Efter det utreds om risken för externa kostnader är så överhängande som de verkar. Uppsatsen innehåller också en analys av konsumentskydd och överreglering.},
 author    = {Nyander, Cathrine},
 keyword   = {Rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reglering av banker- objektiva mål, rationella argument och risken för överreglering},
 year     = {2003},
}