Advanced

Bristen på gränsöverskridande förlustutjämning inom EU - en studie av utvalda nationella system och av kommissionens förslag till en lösning på problemet

Nyström, Glenn (2009)
Department of Law
Abstract
En koncern med bolag inom en och samma medlemsstat inom EU kan idag i regel kvitta vinster i ett bolag mot förluster i ett annat bolag. De flesta medlemsstaterna har nämligen infört regler som möjliggör förlustutjämning för koncerner. På så vis undviker koncerner att bli ''överbeskattade''. Regler för gränsöverskridande förlustutjämning saknas emellertid i de flesta medlemsstaterna. Koncerner med bolag i olika medlemsstater kan därmed oftast inte förlustutjämna mellan dessa på ovan beskrivet sätt. Detta problem med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har kommissionen länge arbetat med att lösa och är också ämnet för detta examensarbete. Under kommissionens arbete med att lösa bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har... (More)
En koncern med bolag inom en och samma medlemsstat inom EU kan idag i regel kvitta vinster i ett bolag mot förluster i ett annat bolag. De flesta medlemsstaterna har nämligen infört regler som möjliggör förlustutjämning för koncerner. På så vis undviker koncerner att bli ''överbeskattade''. Regler för gränsöverskridande förlustutjämning saknas emellertid i de flesta medlemsstaterna. Koncerner med bolag i olika medlemsstater kan därmed oftast inte förlustutjämna mellan dessa på ovan beskrivet sätt. Detta problem med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har kommissionen länge arbetat med att lösa och är också ämnet för detta examensarbete. Under kommissionens arbete med att lösa bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har tre förslag diskuterats. Dessa är ett förslag till direktiv om gränsöverskridande förlustutjämning, HST och CCCTB. Det för närvarande mest aktuella förslaget är CCCTB. CCCTB var tänkt att läggas fram redan i höstas, men har fortfarande inte lagts fram. Motståndet från medlemsstaterna mot förslaget har, precis som mot de andra två förslagen, helt enkelt varit för stort. Då inget av förslagen från kommissionen ännu har antagits har EG-domstolen och dess praxis kommit att få betydelse för möjligheten till gränsöverskridande förlustutjämning. I examensarbetet behandlas såväl EG-domstolen och dess praxis som de tre nämnda förslagen. Därutöver presenteras de nationella systemen för förlustutjämning i Förenade kungariket, Sverige och Österrike. Syftet med examensarbetet är framförallt att besvara huvudfrågeställningen: Är det möjligt att lösa problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning för koncerner inom EU och i så fall hur? I analysen konstateras att det är svårt att utifrån ett kortare tidsperspektiv se hur problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning skall kunna undanröjas helt inom EU. Dock presenteras en lösning som på sikt kan undanröja problemet helt. Denna lösning är att CCCTB antas genom reglerna om närmare samarbete. Förutsättningarna för att detta skall kunna ske är enligt tull- och skattekommissionären Kovács uppfyllda. På detta sätt skulle problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning omedelbart undanröjas till viss del, genom att ett antal medlemsstater antar förslaget. De medlemsstater som väljer att inte anta förslaget direkt får då samtidigt möjlighet att se om det finns ekonomiska fördelar med förslaget. De kan därefter välja att ansluta sig, om de vill. På så vis skulle problemet på sikt eventuellt kunna undanröjas helt inom EU. I analysen konstateras också att bristen på gränsöverskridande förlustutjämnig skulle kunna undanröjas genom EG-domstolen och dess praxis. Dock finns det begränsningar i vilken utsträckning EG-domstolen kan lösa problemet. Dessutom har den otydliga domen i Marks &amp&semic Spencer fortfarande efter tre år inte implementerats korrekt av Förenade kungariket i dess lagstiftning. Med andra ord finns det ett antal frågetecken relaterade till effektiviteten kring att lösa problemet på detta sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Glenn
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1560823
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560823,
 abstract   = {En koncern med bolag inom en och samma medlemsstat inom EU kan idag i regel kvitta vinster i ett bolag mot förluster i ett annat bolag. De flesta medlemsstaterna har nämligen infört regler som möjliggör förlustutjämning för koncerner. På så vis undviker koncerner att bli ''överbeskattade''. Regler för gränsöverskridande förlustutjämning saknas emellertid i de flesta medlemsstaterna. Koncerner med bolag i olika medlemsstater kan därmed oftast inte förlustutjämna mellan dessa på ovan beskrivet sätt. Detta problem med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har kommissionen länge arbetat med att lösa och är också ämnet för detta examensarbete. Under kommissionens arbete med att lösa bristen på gränsöverskridande förlustutjämning har tre förslag diskuterats. Dessa är ett förslag till direktiv om gränsöverskridande förlustutjämning, HST och CCCTB. Det för närvarande mest aktuella förslaget är CCCTB. CCCTB var tänkt att läggas fram redan i höstas, men har fortfarande inte lagts fram. Motståndet från medlemsstaterna mot förslaget har, precis som mot de andra två förslagen, helt enkelt varit för stort. Då inget av förslagen från kommissionen ännu har antagits har EG-domstolen och dess praxis kommit att få betydelse för möjligheten till gränsöverskridande förlustutjämning. I examensarbetet behandlas såväl EG-domstolen och dess praxis som de tre nämnda förslagen. Därutöver presenteras de nationella systemen för förlustutjämning i Förenade kungariket, Sverige och Österrike. Syftet med examensarbetet är framförallt att besvara huvudfrågeställningen: Är det möjligt att lösa problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning för koncerner inom EU och i så fall hur? I analysen konstateras att det är svårt att utifrån ett kortare tidsperspektiv se hur problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning skall kunna undanröjas helt inom EU. Dock presenteras en lösning som på sikt kan undanröja problemet helt. Denna lösning är att CCCTB antas genom reglerna om närmare samarbete. Förutsättningarna för att detta skall kunna ske är enligt tull- och skattekommissionären Kovács uppfyllda. På detta sätt skulle problemet med bristen på gränsöverskridande förlustutjämning omedelbart undanröjas till viss del, genom att ett antal medlemsstater antar förslaget. De medlemsstater som väljer att inte anta förslaget direkt får då samtidigt möjlighet att se om det finns ekonomiska fördelar med förslaget. De kan därefter välja att ansluta sig, om de vill. På så vis skulle problemet på sikt eventuellt kunna undanröjas helt inom EU. I analysen konstateras också att bristen på gränsöverskridande förlustutjämnig skulle kunna undanröjas genom EG-domstolen och dess praxis. Dock finns det begränsningar i vilken utsträckning EG-domstolen kan lösa problemet. Dessutom har den otydliga domen i Marks &amp&semic Spencer fortfarande efter tre år inte implementerats korrekt av Förenade kungariket i dess lagstiftning. Med andra ord finns det ett antal frågetecken relaterade till effektiviteten kring att lösa problemet på detta sätt.},
 author    = {Nyström, Glenn},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bristen på gränsöverskridande förlustutjämning inom EU - en studie av utvalda nationella system och av kommissionens förslag till en lösning på problemet},
 year     = {2009},
}